Dieta krajowa – informacje, stawki, wyjątki

Dieta krajowa jest to dodatek, wypłacany przez pracodawcę, na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia za czas delegowania w sytuacji, gdy pracownik odbywa na terenie kraju wyjazd służbowy poza miejscem zamieszkania stałego lub czasowego pobytu. Dieta krajowa przysługuje pracownikowi w sytuacji, gdy pracodawca wysyła pracownika w podróż służbową w granicach kraju, warunkiem uzyskania diety jest fakt, iż musi trwać ona dłużej niż 8 godzin.  Wysokość diety krajowej jest zależna…

Szczegóły

Błąd w definicji tygodnia

Rozporządzenie 561/2006 i Ustawa o czasie pracy kierowców W Rozporządzeniu 561/2006 i w Ustawie o czasie pracy kierowców funkcjonują bardzo podobne definicje tygodnia: tydzień – oznacza okres od godz. 00.00 w poniedziałek do godz. 24.00 w niedzielę; tydzień – okres pomiędzy godziną 0000 w poniedziałek i godziną 2400 w niedzielę. Jaki błąd znajduje się w definicjach tygodnia? Zarówno polski, jak i unijny ustawodawca zapomniał, że w tachografie nie istnieje godzina 24.00, ani 2400. Północ to godzina…

Szczegóły

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców i ustawie o transporcie drogowym

Pod koniec ubiegłego miesiąca pojawiły się na stronie Rządowego Centrum Legislacji dokumenty stanowiące zestawienie uwag zgłoszonych na etapie konsultacji publicznych do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym i innych ustaw oraz zestawienie uwag zgłoszonych na etapie uzgodnień międzyresortowych do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, oraz niektórych innych ustaw. Strona publiczna, jak można się domyślać, nie była zachwycona proponowanymi zmianami w wyżej wymienionych ustawach, zwłaszcza w kwestii zmian…

Szczegóły

Projekt zmian do ustawy o czasie pracy kierowców

W dniu 29.07.2021 r. do konsultacji publicznych trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministra Infrastruktury. Projekt wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie K11/15 oraz realizuje przepisy Pakietu Mobilności.  Projekt zakłada zmianę przepisów: Ze względu na zbliżający się termin 02.02.2022 r. wejścia w życie przepisów Pakietu mobilności dotyczących delegowania kierowców pojawiały się naciski na rząd, aby wprowadzić zmiany do polskiego…

Szczegóły

Trudny wybór przewoźników: OBU czy ZSL – jakie urządzenie wybrać?

Wraz z wejściem systemu e-TOLL firmy transportowe muszą zdecydować, które rozwiązanie będzie dla nich najodpowiedniejsze pod kątem przekazywania danych geolokalizacyjnych do nowego systemu poboru opłat. Do wyboru mamy trzy metody wysyłania danych za pomocą urządzenia OBU, ZSL oraz aplikacji mobilnej. Trzecia opcja jednak jest bardziej zawodna i nie sprawdzi się dla firm pokonujących długie trasy. Wady i zalety urządzeń OBU i ZSL: OBU (On-Board-Unit): ZSL…

Szczegóły

Pakiet mobilności a wpis kodu kraju – jak uniknąć kar?

Zmiany przepisów związane z wprowadzaniem pakietu mobilności w 2020 roku w dalszym ciągu mogą zaskakiwać kierowców czy przedsiębiorców w trakcie kontroli drogowych, czy w przedsiębiorstwie. W 2020 do rozporządzenia 165/2014, w art. 34 dodano zapis, zgodnie z którym kierowca pojazdu wyposażonego w tachograf analogowy, nanosi symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy. Ponadto, na początku pierwszego postoju kierowcy w tym państwie członkowskim kierowca wprowadza również symbol państwa, do którego wjechał, po przekroczeniu granicy…

Szczegóły

Pakiet mobilności a zmiana przepisów o delegowaniu kierowców

Akty prawne wchodzące w skład pakietu mobilności zostały opublikowane 31 lipca 2020r. w dzienniku urzędowym UE, ich wdrożenie zajmie kilka lat. Pierwsza część z zakresu przepisów czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku obowiązuje od 20 sierpnia 2020 r., a następne będą kolejno wchodzić w życie aż do 2026 r. Największą obawą dla przewoźników są przepisy dotyczące delegowania, które będą obowiązywały od lutego 2022 r. Obecnie pojawia się wiele informacji dotyczących…

Szczegóły

Nowy system poboru opłat e-TOLL

Od 24.06.2021r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomili nowy system poboru opłat za przejazd pojazdami ciężkimi powyżej 3,5 tony dmc po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich i lekkich. Spis treści Czym jest e-TOLL? Jest to system służący do elektronicznego poboru opłaty za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych. Oparty na technologii pozycjonowania satelitarnego. Pełna kontrola…

Szczegóły

Ważenie pojazdów nową kompetencją Straży Gminnej

Od 13 marca 2021 roku straże gminne (miejskie) uzyskały uprawnienia do ważenia pojazdów. Uprawnienia wprowadzono do ustawy o drogach publicznych i ustawy prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nowymi przepisami straże gminne (miejskie) uzyskały uprawnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec uczestnika ruchu naruszającego przepisy o nacisku osi.   W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w omawianym zakresie, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do sprawdzania dokumentów, o których mowa w art.…

Szczegóły

Komisja Europejska wyjaśnia, jak interpretować pakiet mobilności

Kilka miesięcy musieliśmy czekać na interpretację Komisji Europejskiej w sprawie niektórych, nowych przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku kierowców. KE przygotowała i opublikowała w kilkunastu językach zestaw pytań i odpowiedzi jak należy rozumieć i stosować niektóre przepisy wprowadzone w pakiecie mobilności.   Interpretacja pakietu mobilności Obecnie priorytetem Komisji Europejskiej jest zapewnienie wspólnego zrozumienia i konsekwentnego wdrażania nowych przepisów. W związku z tym, Komisja przygotowała następujący pierwszy…

Szczegóły