Zagraniczne płace minimalne kierowców 2022. Płace sektorowe.

Wraz z początkiem roku zmieniła się wysokość płacy minimalnej polskich kierowców, pojawiły się również zmiany płac zagranicznych. Od 1 stycznia 2022 roku wysokość płacy minimalnej w Polsce to 3010 zł. Wzrosła również minimalna stawka godzinowa (samozatrudnienie, umowa zlecenie) i jest to kwota 19,70 zł. Zmiany pojawiły się również w stawkach płac zagranicznych, nazywane teraz płacami sektorowymi. Stawki płac sektorowych zależne są od różnych czynników…

Szczegóły

Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków

Minister Infrastruktury wprowadził od 4 marca 2022 roku do dnia 2 kwietnia 2022 roku odstępstwa od stosowania przepisów czasu prowadzenia, przerw i odpoczynku kierowców wykonujących transport krajowy i międzynarodowy osób i rzeczy. Odstępstwa od przepisów rozporządzenia 561/2006: Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin. W ciągu dwóch kolejnych tygodni łączny czas prowadzenia pojazdu nie może…

Szczegóły

Wyłączenia Rozporządzeń 561 i 165 w związku z transportami humanitarnymi na granicę polsko-ukraińską

Szanowni Państwo, W związku z coraz większą ilością pytań związanych z transportami humanitarnymi, organizowanymi przez naszych klientów na granicę polsko-ukraińską, chcemy przedstawić kilka istotnych informacji odnośnie prawnego uregulowania takich przewozów. Zgodnie z art. 3 punkt d) Rozp. 561/2006 rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niehandlowym przewozie pomocy humanitarnej. Ponadto zgodnie z artykułem 3…

Szczegóły

Nowy taryfikator kar w transporcie 2022

Wraz z początkiem nowego roku oprócz wielu różnego rodzaju przepisów, również związanych z Pakietem mobilności, wszedł w życie również nowy taryfikator kar za wykroczenia na drodze. Kary zostały zwiększone zarówno dla wszystkich kierowców jak i dla zawodowych, m.in. poruszających się autami z tachografem. Przedsiębiorca transportowy oprócz nałożonych kar może również utracić dobrą reputację. Poniżej przedstawiamy jedne z najważniejszych kar finansowych, jakie może nałożyć na kierowcę…

Szczegóły

Nowa wersja 3.10 w pełni dostosowana pod Pakiet mobilności

Zapraszamy do zaktualizowania programu do wersji 3.10 – wersji w pełni dostosowanej pod przepisy Pakietu mobilności. Zobacz pełną listę zmian i pobierz aktualizację. Posiadając dostęp do aktualizacji, zyskujesz: 12-miesięczny dostęp do najnowszej wersji programu Darmową pomoc techniczną w awaryjnych sytuacjach Pewność odnośnie aktualnie obowiązujących przepisów Status Stałego Klienta gwarantujący korzystniejsze rabaty Jeśli nie posiadasz dostępu do aktualizacji, prosimy o pilny kontakt z Działem Obsługi Klienta: telefoniczny: 32…

Szczegóły

Podstawa wymiaru składek dla przewozów zagranicznych

Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla kierowców wykonujących zadania służbowe w zakresie przewozów międzynarodowych? Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 20. część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku…

Szczegóły

Omówienie zmian w wersji 3.10 programu Tachospeed

Szanowni Państwo! Z radością udostępniamy materiał wideo, w którym omawiamy zmiany w najnowszej wersji programu, która dostępna do pobrania będzie już 28 lutego 2022 r. (poniedziałek). Z Tachospeedem 3.10 ogarniesz Pakiet Mobilności bez żadnego problemu! Informacje dodatkowe i pliki do pobrania: Kurs MiLog – 1 kwartał 2022 r. – 4,59087 zł Plik excela do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz…

Szczegóły

Akcja kontroli Policji z Sosnowca i Dąbrowy Górniczej z użyciem Tachospeeda

Policjanci z Sosnowca i Dąbrowy Górniczej przeprowadzili akcję kontroli kierowców za pomocą programu Tachospeed. Dokonali rutynowych weryfikacji odnośnie stanu technicznego pojazdów, jak i oceny trzeźwości kierujących. Kierowców pojazdów z tachografem cyfrowym monitorowali również pod kątem posiadania ważnej karty kierowcy, sprawdzali również czas pracy kierowców zawodowych, właśnie za pomocą Tachospeeda, jak i tego czy nie przekroczyli oni czasu jazdy, czy wykonali wymagane przerwy wymagane zgodne z przepisami Ustawy…

Szczegóły

Nowa wersja Tachospeeda już 28 lutego!

Już 28 lutego 2022 r. udostępnimy najnowszą wersję Tachospeed w wersji 3.10. Aktualizacja ta będzie w pełni dostosowana do zmian związanych z Pakietem Mobilności.  Program będzie można pobrać z podstrony Aktualizacje. W przypadku braku dostępu do aktualizacji prosimy o pilny kontakt z naszym Działem Sprzedaży. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym.   Co nowego w programie? Przedstawiamy szczegółowe zmiany w programie.  

Szczegóły

Ewidencja czasu pracy kierowców

Ewidencję czasu pracy kierowców regulują przepisy. Trzeba ją prowadzić w sposób systematyczny i dokładny. Pracodawca dla każdego kierowcy powinien prowadzić osobną ewidencję. Ewidencjonowanie powinno być rzetelne i prawidłowe, aby nie narazić firmy na kary finansowe, jak również zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Pakietu mobilności nie narazić firmy na utratę dobrej reputacji. Ewidencja czasu pracy kierowców jest wykonywana na podstawie dokumentów potwierdzających czas pracy, takimi dokumentami kierowcy…

Szczegóły