2. Forum Transportowe w Wieluniu

W piątek 13 maja mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w 2. Forum Transportowym organizowanym w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.  Spotkanie zostało zorganizowane po raz drugi z okazji Dnia Kierowcy Zawodowego w placówce szkolącej przyszłych kierowców i mechaników. Wśród wystąpień m.in. Inspekcji Transportu Drogowego, nasz zespół poruszył tematykę szeroko pojętego czasu pracy kierowców, uświadamiając uczniom, jak ogromne znaczenie mają normy czasu pracy w wybranym przez nich zawodzie. Omówione…

Szczegóły

Sprawdź swoje naruszenia, zanim zrobi to inspektor ITD!

Z radością przedstawiamy naszą najnowszą usługę dedykowaną kierowcom zawodowym, którzy chcieliby sprawdzić swoje naruszenia. Generator to proste narzędzie stworzone z myślą o kierowcach, którzy na bieżąco kontrolują swój czas pracy. Wystarczy wgrać plik .DDD, aby w dwóch krokach sprawdzić, jak wygląda raport naruszeń. Na podstawie przesłanego pliku, możesz bezpłatnie sprawdzić ilość naruszeń. Aby poznać szczegóły…

Szczegóły

Utrata dobrej reputacji w transporcie

Dlaczego osoby wykonujące zawód przewoźnika transportowego oraz zarządzającego transportem muszą cieszyć się dobrą reputacją? Jednym z warunków nałożonych na przewoźników transportu drogowego oraz zarządzających transportem, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 (Art. 3), jest cieszenie się dobrą reputacją.  Jakie warunki należy spełniać, aby cieszyć się dobrą reputacją? Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym (Art. 5 ust 2a), dobra reputacja przewoźnika oraz zarządzającego…

Szczegóły

Tachospeed – zmiany w wersji 3.13 (wideo)

W związku z udostępnieniem przez nas wersji 3.13 Tachospeeda prezentujemy poniżej najistotniejsze zmiany, jakie wprowadziliśmy do programu. Aktualizacja dostępna tutaj. Pobierz również: Plik Excela (od wersji 2019) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz Wspomniany w filmie link do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: Pobierz

Szczegóły

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie rzeczy i osób

Aby móc prowadzić firmę transportową trzeba uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych. Jest to dokument potwierdzający, że przedsiębiorca zajmujący się transportem ma odpowiednią i potrzebną do tego wiedzę i kwalifikacje. Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych? Jest to dokument potwierdzający niezbędną wiedzę z zakresu transportu drogowego. Aby firma mogła wykonywać przewozy w zakresie transportu, przynajmniej jedna osoba fizyczna w firmie, zarządzająca transportem musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Osoba posiadająca…

Szczegóły

Wypowiedzenie zmieniające a Pakiet Mobilności

Wejście w życie kolejnego etapu pakietu mobilności wywarło na wielu pracodawcach konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowych umowach zawartych z kierowcami. Wypowiedzenie zmieniające lub aneks do umowy Do wyboru były dwie drogi: Porozumienie z pracownikiem i skorzystanie z aneksu do umowy. Wyłączna decyzja pracodawcy i zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego. W przypadku wypowiedzenia zmieniającego pracownik zostaje z góry poinformowany o nowych warunkach zatrudnienia. Postawienie pracownika przed faktem dokonanym, bez jego zgody, może skutkować pojawieniem…

Szczegóły

Przejazdy pomocy drogowej – jak je interpretować?

Z uwagi na wiele wątpliwości dotyczących przewozów, jakie mogą być wykonywane przez pojazdy pomocy drogowej, poniżej przedstawiamy jakie przepisy obowiązują w trakcie takich przewozów, a jakie mogą być wyłączone i jak należy je interpretować. Specjalistyczne pojazdy pomocy drogowej Zgodnie z art. 3 punkt f) rozp. 561/2006 rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy. W powyższym przepisie zwrócić należy uwagę,…

Szczegóły

Kolejne wymogi dla firm transportowych. Bądź gotowy przed 2023.

Od 1 marca 2022 roku, wprowadzono przepisy wymagające coroczne raportowania przez przedsiębiorstwa transportowe, do organu, który wydał zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego informacji o liczbie zatrudnionych osób w tym kierowców. Coroczne raporty Treść omawianego przepisu brzmi w sposób następujący: Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2 (zob. przypis) w terminie do dnia 31 marca roku następnego:  1) oświadczenie o liczbie osób…

Szczegóły