Kolejne zmiany w przepisach – nowe wytyczne dotyczące wniosków związanych z rodzicielstwem!

Ostatni czas pełen jest zmian w obowiązujących przepisach prawa. Nie ma tygodnia, abyśmy nie znaleźli czegoś dotykającego nas w Dzienniku Ustaw. W środę tj. 17 maja 2023 roku zostało podane do wiadomości nowe rozporządzenie pod pozycją 937, mianowicie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. W 23 ustępach zostały podane wytyczne dotyczące…