Tachospeed – zmiany w wersji 3.13 (wideo)

W związku z udostępnieniem przez nas wersji 3.13 Tachospeeda prezentujemy poniżej najistotniejsze zmiany, jakie wprowadziliśmy do programu. Aktualizacja dostępna tutaj. Pobierz również: Plik Excela (od wersji 2019) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz Wspomniany w filmie link do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: Pobierz

Szczegóły

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie rzeczy i osób

Aby móc prowadzić firmę transportową trzeba uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych. Jest to dokument potwierdzający, że przedsiębiorca zajmujący się transportem ma odpowiednią i potrzebną do tego wiedzę i kwalifikacje. Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych? Jest to dokument potwierdzający niezbędną wiedzę z zakresu transportu drogowego. Aby firma mogła wykonywać przewozy w zakresie transportu, przynajmniej jedna osoba fizyczna w firmie, zarządzająca transportem musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Osoba posiadająca…

Szczegóły

Wypowiedzenie zmieniające a Pakiet mobilności

Wejście w życie kolejnego etapu pakietu mobilności wywarło na wielu pracodawcach konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowych umowach zawartych z kierowcami. Wypowiedzenie zmieniające lub aneks do umowy Do wyboru były dwie drogi: Porozumienie z pracownikiem i skorzystanie z aneksu do umowy. Wyłączna decyzja pracodawcy i zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego. W przypadku wypowiedzenia zmieniającego pracownik zostaje z góry poinformowany o nowych warunkach zatrudnienia. Postawienie pracownika przed faktem dokonanym, bez jego zgody, może skutkować pojawieniem…

Szczegóły

Przejazdy pomocy drogowej – jak je interpretować?

Z uwagi na wiele wątpliwości dotyczących przewozów, jakie mogą być wykonywane przez pojazdy pomocy drogowej, poniżej przedstawiamy jakie przepisy obowiązują w trakcie takich przewozów, a jakie mogą być wyłączone i jak należy je interpretować. Specjalistyczne pojazdy pomocy drogowej Zgodnie z art. 3 punkt f) rozp. 561/2006 rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy. W powyższym przepisie zwrócić należy uwagę,…

Szczegóły

Kolejne wymogi dla firm transportowych. Bądź gotowy przed 2023.

Od 1 marca 2022 roku, wprowadzono przepisy wymagające coroczne raportowania przez przedsiębiorstwa transportowe, do organu, który wydał zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego informacji o liczbie zatrudnionych osób w tym kierowców. Coroczne raporty Treść omawianego przepisu brzmi w sposób następujący: Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2 (zob. przypis) w terminie do dnia 31 marca roku następnego:  1) oświadczenie o liczbie osób…

Szczegóły

UE nakłada sankcje na rosyjskich i białoruskich przewoźników

Dnia 9 kwietnia 2022 roku Rada UE wprowadziła przepisy odnośnie sankcji na przedsiębiorstwa transportowe mające siedziby na terytorium Rosji i Białorusi. Przepisy zostały wydane 8 kwietnia 2022 roku na podstawie: Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Rozporządzenie Rady (UE) 2022/577 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku…

Szczegóły

Współczynnik występowania ryzyka naruszeń za 2021

Dlaczego naruszenia mają wagi?  W celu ujednolicenia postępowania w przypadku naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej została wprowadzona w życie Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Zgodnie z obowiązującym załącznikiem 3 Rozporządzenia 403/2016/WE każde naruszenie powinno mieć przypisaną odpowiednią wagę. W przypadku oceny ryzyka występowania naruszeń, decyzję o sposobie wyznaczania współczynnika ryzyka, podejmuje ustawodawczy…

Szczegóły

Tachospeed – zmiany w wersji 3.12

W związku z udostępnieniem przez nas wersji 3.12 Tachospeeda prezentujemy poniżej najistotniejsze zmiany, jakie wprowadziliśmy do programu. Aktualizacja dostępna tutaj. Wprowadziliśmy dodatkowe opcje pobierania kursów walut dla: 1. raportu odliczeń PIT/ZUS – pobieranie kursu odbywa się ostatniego dnia roboczego przed wygenerowaniem raportu oraz ze wskazanego dnia. Ścieżka w programie:Zarządzanie – Ustawienia – Ustawienia programu – Moduł delegacji – Odliczenie PIT/ZUS: 2. rozliczenia płacy zagranicznej –…

Szczegóły

Tachospeed – Zmiany w wersji 3.11.0.21

Nowy kurs do wyliczeń wirtualnych diet – raport pt. odliczenie PIT/ZUS Gdzie szukać zmian w programie Tachospeed?Zarządzanie -> Ustawienia -> Ustawienia programu Rozwijamy Moduł delegacji -> Odliczenie PIT/ZUS Mamy do wyboru dwie opcje: – kurs średni za dzień zakończenia odcinka płatnego – kurs miesięczny średnioważony Kursy są pobierane z serwerów Narodowego Banku Polskiego: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html Sytuacja wygląda analogicznie przy wybieraniu kursu do rozliczania płacy…

Szczegóły