UWAGA! Przed wykonaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową bazy danych.

Wersja Tachospeed Expert 1.17

Lista zmian w wersji 1.17:

 1. Do edytora kierowców dodano możliwość odznaczenia skalowania nieobecnościami wyrównania do wskazanej przez użytkownika kwoty wynagrodzenia;
 2. Do opcji programu dodano opcję pozwalającą na wliczanie podstawy nadgodzin średniotygodniowych do pracy w normie (Opcje – Wynagrodzenie – Wliczaj podstawę nadgodzin średniotygodniowych do pracy w normie);
 3. Ulepszono rozliczenie ryczałtów za nadgodziny średniotygodniowe dla długich okresów rozliczeniowych.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.16

Lista zmian w wersji 1.16:

 1. Wprowadzenie w analizie naruszeń zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1258 z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku w sektorze okazjonalnego przewozu osób oraz w odniesieniu do uprawnień państw członkowskich do nakładania kar za naruszenia rozporządzenia (UE) nr 165/2014 popełnione w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim – eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401258 ;
 2. Dodanie do kalkulatora płacy zagranicznej rozliczenia Litwy;
 3. Aktualizacja plików integracji GPS dla firm: Ruptela, Webfleet i Websat.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.15.0.19

Lista zmian w wersji 1.15.0.19:

 1. Zwiększenie czasu odpowiedzi serwera przy pobieraniu kursów walut;
 2. Usprawnienie automatycznego uzupełniania daty kolejnej tarczki;
 3. Optymalizacja analizy aktywności pojazdu dla danych z karty kierowcy w widoku interaktywnym.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.14

Lista zmian w wersji 1.14:

 1. Dodano opcję pozwalającą na dołączenie do raportów delegacji druku polecenia wyjazdu służbowego (Opcje programu – moduł delegacji);
 2. Do generatora raportów dodano możliwość generowania uproszczonego raportu delegacji, 
 3. Wprowadzono możliwość generowania zbiorczych raportów wynagrodzeń oraz wynagrodzeń UE w formacie .xlsx – raporty są dostępne w widoku generatora raportów;
 4. Dodano opcję pozwalającą na nie skalowanie ryczałtów za okres urlopu wypoczynkowego (Opcje programu – wynagrodzenie – skalowanie ryczałtów);
 5. Zoptymalizowano wyrównanie do płacy minimalnej i zasadniczej w przypadku występowania nieobecności w okresie rozliczeniowym,
 6. W opcjach programu wprowadzono możliwość zdefiniowania składników wynagrodzenia PL zmniejszającego wyrównanie do płacy zagranicznej;
 7. Zoptymalizowano analizę wpisów manualnych przy nakładaniu wielu źródeł danych;
 8. Zmodyfikowano import przekroczeń granic z systemu DSLocate oraz Juventus;
 9. Dodano nowe integracje z systemami:
  1. Flota – Online;
  2. Wayfayer;
  3. Safefleet;
  4. Strefa GPS;
  5. Transmobil.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.13.0.38

Lista zmian w wersji 1.13.0.38:

 1. Dodanie obsługi średniego prognozowanego wynagrodzenia wykorzystywanego w raporcie PIT/ZUS;
 2. Aktualizacja stawek płacy minimalnej dla Austrii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Słowacji;
 3. Zmiana w wyliczeniach płacy zagranicznej na terenie Niemiec – dodanie do wyliczenia dodatkowych składników wynagrodzenia, tj. za pracę w godzinach nocnych i pracę w niedziele i święta;
 4. Dodanie opcji pozwalającej na rozliczenie wirtualnych diet w obrębie doby kalendarzowej (Opcje – Moduł delegacji – Odliczenie PIT/ZUS).

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.12.0.44

Lista zmian w wersji 1.12.0.44:

 1. Wprowadzono dodatkowe opcje rozliczenia sanitariatów – sanitariaty można rozliczyć analogicznie do wirtualnych diet;
 2. Dokonano zmian w raporcie rozliczenia PIT/ZUS oraz zbiorczym raporcie PIT/ZUS tak, aby kwota sanitariatów stanowiła osobny składnik;
 3. W module płacy zagranicznej zoptymalizowano wyliczanie stawki godzinowej pracowników niepełnoetatowych przy wyrównaniu wynagrodzenia do kwoty wynagrodzenia minimalnego;
 4. Do modułu alertera dodano dodatkową funkcjonalność pozwalającą na weryfikację brakujących plików (Manipulacje i naruszenia – Pliki cyfrowe – Lista brakujących plików cyfrowych);
 5. W raporcie ewidencji dla samozatrudnionych i umów zlecenia dodano informację o czasie zakończenia pracy;
 6. Do modułu rozliczenia wynagrodzenia PL dodano automatyczne pomniejszenie o dodatek za płacę zagraniczną;
 7. Integracja z systemem Naviman została rozszerzona o pliki .xlsx;
 8. Do opcji modułu płacy zagranicznej dodano opcję pozwalającą na włączanie widoczności odcinków zerowych płacy zagranicznej;
 9. Zoptymalizowano funkcjonalność zapisu raportów do formatu .xml.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.11.1

Lista zmian w wersji 1.11.1:

 1. Optymalizacja importu plików pobieranych zdalnie przez systemy telematyczne oraz niektóre typy czytników.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.11

Lista zmian w wersji 1.11:

 1. Wprowadzono obsługę importu plików cyfrowych najnowszej generacji (G2V2);
 2. Dodano możliwość odliczania kwoty sanitariatów w raporcie odliczeń PIT/ZUS: 
  • Użytkownik ma możliwość zdefiniowania kwoty dodatku za sanitariaty miesięcznie lub na dzień. Kwotę wraz z walutą (PLN lub EUR) można uzupełnić w edytorze kierowców – zakładka Odliczenia PIT/ZUS;
   okno ts, czas pracy kierowcy, program do rozliczania kierowców
  • Po uzupełnieniu informacji stawka sanitariatu zostanie automatycznie wyliczona dla każdego okresu przebywania za granicą i wskazana na raporcie odliczeń PIT/ZUS;
  • Użytkownik ma możliwość zbiorczego uzupełnienia informacji o sanitariatach w pliku .xls eksportowanym z edytora kierowców.
 3. Zoptymalizowano pobieranie czasów odcinków zagranicznych do rozliczenia płacy zagranicznej;
 4. Dodano możliwość usuwania aktywności wprowadzonych poprzez import kart czasu pracy;
 5. Dla wersji powyżej 20 pojazdów wprowadzono dodatkową informację o całkowitej ilości pojazdów zarejestrowanych we wszystkich bazach danych (okno wyboru bazy);
 6. Usprawniono opcję “Zaniechaj” przy drukowaniu raportów bezpośrednio z drzewka raportów;
 7. Zoptymalizowano funkcjonalność wyszukiwania baz danych na wersji multi.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.10.0.29

Lista zmian w wersji 1.10.0.29:

 1. Dodano możliwość automatycznego generowania oświadczenia o błędzie selektora (Opcje – Moduł kontrolny – Raport – Dołącz do raportu:) – po zaznaczeniu opcji program automatycznie dodaje oświadczenie o błędzie selektora do raportu kontrolnego ITD;
 2. W edytorze kierowców dodano możliwość zdefiniowania dodatku za pracę za granicą (Edytor kierowców – Składniki wynagrodzenia) – kwota automatycznie pomniejsza sumę wynikającą z rozliczenia płacy zagranicznej w danym miesiącu;
 3. Zoptymalizowano mechanizm wyliczania pomniejszeń PIT/ZUS dla delegacji wielokrotnie przerywanych wjazdem do kraju bazowego;
 4. Usprawniono możliwość wprowadzania tarcz analogowych;
 5. Zoptymalizowano rozliczanie delegacji na podstawie tarcz analogowych;
 6. Zaktualizowano kurs kwartalny euro.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.09.0.17

Lista zmian w wersji 1.09.17:

 1. Wprowadzono zmiany w ustalaniu wysokości odliczeń PIT i ZUS zgodnie z Ustawą o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym
 2. Do opcji modułu kontrolnego dodano opcję pozwalającą na zastosowanie odstępstwa dla czwartego skrócenia odpoczynku dziennego, gdy jest on częścią odpoczynku tygodniowego (zgodnie z wytycznymi Corte)
 3. W module płacy zagranicznej uzależniono wyliczanie odcinków płatnych od generacji tachografu — wyłączenia 1+1 oraz 0+2 liczone są tylko w przypadku danych z tachografów inteligentnych II generacji
 4. Dokonano optymalizacji w zakresie aktualizacji pliku tachomain — problem z komunikatem o uszkodzonej bazie danych.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.08

Lista zmian w wersji 1.08:

 1. Do generatora raportów wprowadzono możliwość automatycznego generowania raportu rozliczenia ryczałtów (w celu wygenerowania raportu rozliczenia ryczałtów konieczne jest wygenerowanie raportu rozliczenia wynagrodzenia PL);
 2. Zoptymalizowano funkcjonalność okna wyboru bazy – zapamiętywanie ostatnio otwartej bazy, otwieranie baz za pomocą przycisku “Otwórz bazę”, usuwanie baz.
 3. Do nazwy wniosku urlopowego i tabelarycznego raportu aktywności dodano nazwisko i imię kierowcy.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.07

Lista zmian w wersji 1.07:

 1. Wprowadzono nową funkcjonalność Generatora raportów umożliwiającą zautomatyzowanie procesu generowania i zapisywania raportów – szerzej o nowej funkcjonalności można przeczytać w instrukcji programu;
 2. Wprowadzono nową opcję wynagrodzenia – „Rozliczenie wyrównania z przestoju dla długich okresów rozliczeniowych”- pozwalającą na rozliczenie wyrównań wypłaconych w pierwszych miesiącach okresu rozliczeniowego z rozliczeniem przestoju na koniec okresu rozliczeniowego;
 3. Dodano kolejne integracje z systemami telematycznymi — Webfleet GPS oraz Automonitoring;
 4. Zaktualizowano stawki płacy minimalnej w Polsce, Francji oraz Holandii;
 5. Wprowadzono zmiany w oknie wyboru bazy dla wersji multi – do okna wyboru bazy dodano zakładkę „Wybrane bazy” pozwalającą na dodanie przez użytkowników Client używanych przez niego baz na listę personalizowaną.
 6. Zmieniono czas dostępu do wersji demo na 14 dni.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.06

Lista zmian w wersji 1.06:

 1. Dodano integrację z systemem Automonitoring;
 2. Zoptymalizowano możliwość edycji danych pojazdów, gdy użytkownik posiada w bazie maksymalną ilość pojazdów wynikającą z licencji;
 3. Usprawniono możliwość dodawania dni pracy uwzględniających przerwę śniadaniową w widoku kalendarza;
 4. Dodano możliwość wstawiania nowych miast bezpośrednio z widoku delegacji;
 5. Usprawniono możliwość kopiowania czynności na widoku miesięcznym kalendarza;
 6. Zoptymalizowano działanie konwertera baz danych z formatu .gdb na .fdb.;
 7. Wprowadzono zmiany w taryfikatorze chorwackim.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.05.1.2

Lista zmian w wersji 1.05.1.2:

 1. Poprawiono działanie opcji skalowania ryczałtów nieobecnościami.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.05

Lista zmian w wersji 1.05:

 1. Dodano nowe czynności ewidencyjne – urlop opiekuńczy oraz zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej – wynikające z Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw;
 2. Dodano opcję pozwalającą na wyliczanie przerw w czasie pracy zgodnie z zapisami art. 134 Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Opcje/Moduł ewidencji/Zaawansowane (opcja domyślnie odznaczona);
 3. Zoptymalizowano wyliczanie wyrównania do wskazanej kwoty w przypadku zatrudnienia kierowcy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.04

Lista zmian w wersji 1.04:

 1. Dodano nową opcję pozwalającą na wyrównanie wynagrodzenia brutto kierowcy do kwoty wskazanej przez użytkownika (Edytor kierowców – zakładka Składniki wynagrodzenia);
 2. Zoptymalizowano generowanie indywidualnego raportu ewidencji z widoku ewidencji dla długich okresów rozliczeniowych;
 3. Aktualizacja integracji VIASAT – wprowadzono możliwość importu nowego formatu pliku.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.03

Lista zmian w wersji 1.03:

 1. Zoptymalizowano konwersję baz danych pod kątem nowej listy krajów;
 2. Wprowadzono możliwość aktywacji telefonicznej w przypadku braku dostępu do sieci Internet;
 3. Dokonano zmian w procesie generowania raportów ewidencyjnych – kodowanie polskich znaków;
 4. Zoptymalizowano proces zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu w odniesieniu do ilości pojazdów w licencji;
 5. Wprowadzono zmiany związane z przypisaniem numeru licencji do stanowiska komputerowego;
 6. Dodano możliwość zbiorczego generowania raportu kontrolnego czasu pracy w widoku ewidencji.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.02

Lista zmian w wersji 1.02:

 1. Usunięcie błędu związanego z generowaniem Zaświadczenia 561;
 2. Usunięcie błędu związanego z wczytywaniem schematów opcji;
 3. Optymalizacja procesu konwersji baz danych;
 4. Dodanie opcji „Rozliczaj delegacje tylko dla kierowców zatrudnionych na umowie o pracę” – zaznaczenie opcji powoduje, że lista kierowców dostępnych do rozliczenia w module delegacji jest ograniczona tylko dla kierowców zatrudnionych na umowie o pracę;
 5. Zmiany w protokole kontroli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz.U. 2023 poz.370).

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Pierwsza instalacja programu Tachospeed Expert w wersji jednostanowiskowej.

 • Wyłączyć program antywirusowy
 • Pobrać plik instalacyjny Tachospeed Expert
 • Jeśli mamy zainstalowaną starszą wersję Tachospeeda (3.20 lub poprzednie) to należy wykonać kopię bazy danych, a następnie program odinstalować
 • Usuwamy katalog „C:\Pliki Programów (x86 ) \ Infolab \ Tachospeed”
 • Plik instalacyjny programu Tachospeed Expert uruchomić jako administrator (klikamy prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”)
 • Po instalacji odznaczyć checkbox „Uruchom zainstalowany program”
 • Skopiować naszą zarchiwizowaną bazę danych „TACHOSPEED.GDB” do Katalogu „C:\Pliki Programów (x86 ) \ Infolab \ TachospeedExpert \ Baza”. Jeśli w tym katalogu jest plik o nazwie TACHOSPEED.FDB to należy go usunąć. W przypadku Tachospeed Expert MAX klikamy w „Wyszukaj bazę” i wskazujemy każdą naszą zarchiwizowaną bazę danych
 • Uruchomić program jako administrator (klikamy prawym przyciskiem myszy w ikonę programu Tachospeed i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”)
 • Wprowadzić numery licencyjne (wersja Tachospeed Expert wymaga nowych kluczy licencyjnych – tel. 32 70 70 400, Dział Sprzedaży)
 • Aktywować program automatycznie (nr tel. 32 70 70 440)
 • W czasie pierwszego uruchomienia programu konieczne będzie wykonanie konwersji bazy danych oraz może pojawić się okno z wyborem pojazdów do usunięcia, jeśli wykraczają one poza nasz limit pojazdów ograniczonych licencją

Wersja 3.24

Lista zmian w wersji 3.24:

 1. Zoptymalizowano proces rozliczenia płacy zagranicznej – problem z pobieraniem kursów dla baz ze starszych wersji programu;
 2. Wprowadzono zmiany w taryfikatorze chorwackim.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.23.1.2

Lista zmian w wersji 3.23.1.2:

 1. Poprawiono działanie opcji skalowania ryczałtów nieobecnościami.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.23

Lista zmian w wersji 3.23:

 1. Dodano nowe czynności ewidencyjne – urlop opiekuńczy oraz zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej – wynikające z Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw;
 2. Dodano opcję pozwalającą na wyliczanie przerw w czasie pracy zgodnie z zapisami art. 134 Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Opcje/Moduł ewidencji/Zaawansowane (opcja domyślnie odznaczona).

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.22

Lista zmian w wersji 3.22:

 1. Dokonano zmian w procesie aktualizacji wersji Multi;
 2. Zoptymalizowano aktualizację baz danych pod kątem listy krajów – moduł delegacji.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.21

Lista zmian w wersji 3.21:

 1. Dodanie możliwości zbiorczego zaznaczania aktywności w edytorze jazdy bez karty;
 2. Dodanie nowych stawek płacy zagranicznej w Belgii wraz z możliwością przypisania odpowiedniej grupy do kierowcy (przejdź do artykułu o nowym zaszeregowaniu kierowców delegowanych do pracy w Belgii);
 3. Zmiany w protokole kontroli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz.U. 2023 poz.370).

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.20.1.1 (hotfix)

Lista zmian w wersji 3.20.1.1:

 1. Poprawka wskazywania stawki wynagrodzenia minimalnego w nagłówku raportu rozliczenia wynagrodzenia PL

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.20

Lista zmian w wersji 3.20:

 1. Zaktualizowano stawki minimalnego wynagrodzenia polskiego;
 2. Zaktualizowano kursu kwartalny euro dla I kwartału 2023 roku;
 3. Zaktualizowano stawkę godzinową płacy zagranicznej we Francji;
 4. Dodano opcję pozwalającą na zmianę wysokości stawki średniego polskiego wynagrodzenia oraz zaktualizowano jego wartość.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.19

Lista zmian w wersji 3.19:

 1. Zmiana stawek diet i noclegów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.18

Lista zmian w wersji 3.18:

 1. Wprowadzono automatyczną aktualizację dodatkowych składników wynagrodzenia zagranicznego;
 2. Zmieniono wizualizację stawek godzinowych dla poszczególnych krajów, dla których rozliczana jest płaca zagraniczna, tak aby zawsze były widoczne obowiązujące stawki godzinowe;
 3. Poprawiono moduł ewidencji w zakresie wykonywania odbiorów w dniach z nieobecnościami;
 4. Dokonano zmian w upomnieniu kierowcy w zakresie naruszenia pracy powyżej 10 godzin, gdy praca w nocy;
 5. Poprawiono zapisywanie rozliczenia płacy zagranicznej do kalkulatora wynagrodzeń gdy odcinki zagraniczne przypadają na przełom miesięcy;
 6. Zmieniono format zapisu danych przy eksporcie danych do systemu Płatnik;
 7. Wprowadzono optymalizację aktualizacji bazy danych dla zagranicznych wersji programu;
 8. Dokonano zmiany w integracji z systemem Naviman – dane importowane są w lokalnej strefie czasowej.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.17

Lista zmian w wersji 3.17:

 1. Zoptymalizowano wydajność programu w wersji Multi;
 2. Poprawiono rozliczenie ewidencji w przypadku dłuższych okresów urlopu bezpłatnego;
 3. Wdrożono integrację z systemem Geonavi;
 4. Dodano aktualne stawki płacy minimalnej w Belgii.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.16.1.1

Lista zmian w wersji 3.16.1 hot fix

 1. Poprawiono błąd związany z aktualizacją bazy danych.

Lista zmian w wersji 3.16:

1. Do programu dodano nowe stawki diety i noclegu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 roku.
Opcje delegacji – Stawki – dodano dodatkowy wiersz z nowymi wartościami diety i noclegu obowiązującymi od 28 lipca 2022 roku dla delegacji krajowych.

3 16 opcje delegacji, czas pracy kierowcy, program do rozliczania kierowców

2. W module kalkulatora płacy zagranicznej dodano możliwość rozliczenia Słowacji i Wielkiej Brytanii.

3 16 kalkulator, czas pracy kierowcy, program do rozliczania kierowców

UWAGA! W związku z faktem, że Wielka Brytania nie zaimplementowała zmian odnośnie delegowania obowiązujących od lutego 2022 roku, jej rozliczenie jest domyślnie wyłączone. Aby rozliczać płacę zagraniczną na terenie Wielkiej Brytanii należy w opcjach programu zaznaczyć wskazany kraj jako rozliczany (Opcje – Moduł ewidencji – Rozliczenie).

3. Do opcji modułu kontrolnego dodano dwie opcje odpowiedzialne za analizowanie wyjątków w wykrywaniu naruszeń przekroczenia dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu wynikające z Pakietu Mobilności.

3 16 delegacje, czas pracy kierowcy, program do rozliczania kierowców

4. Do opcji programu dodano opcję odpowiedzialną za dokonywanie zaokrągleń przy eksporcie danych ewidencyjnych do programu R2płatnik.

3 16 R2platnik, czas pracy kierowcy, program do rozliczania kierowców

5.Wdrożono kolejne integracje z systemami GPS. Od wersji 3.16 użytkownicy mają możliwość importu przekroczeń granic z systemów:

  1. Emtrack;
  2. Juwentus;
  3. Naviman;
  4. Scania;
  5. Tekom;
  6. WebEye (import plików .xls).

6. Umożliwiono wstawianie urlopu bezpłatnego na dni wolne.

7. W module płacy zagranicznej dodano najnowsze stawki godzinowe dla Niemiec i Holandii oraz zaktualizowano informacje o kursie kwartalnym euro za III kwartał 2022 roku.

UWAGA! Klientom posiadającym dostęp do aktualizacji programu nowe stawki i kursy w module płacy zagranicznej pobierają się automatycznie przy ponownym włączeniu programu.

8. W oknie importu plików cyfrowych wprowadzono dodatkowe filtrowanie plików uszkodzonych lub będących duplikatami. Odpowiednią opcję należy wybrać z menu pojawiającego się po kliknięciu ppm.

3 16 import plikow, czas pracy kierowcy, program do rozliczania kierowców

9. W oknie aktywacji dodano możliwość skopiowania kodu kontrolnego przy aktywacji programu przez biuro.

3 16 aktywacja, czas pracy kierowcy, program do rozliczania kierowców

10. Poprawiono obliczanie dodatkowych składników wynagrodzenia w kalkulatorze płacy zagranicznej dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia.

 

 

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.15.1.3 – Hot Fix

Lista zmian:

 1. Dodaliśmy opcję pozwalającą na rozliczanie płacy zagranicznej na terenie Włoch i Norwegii tylko dla odcinków kabotażu;
 2. Poprawiliśmy wskazania i obliczenia dodatków do wynagrodzenia polskiego w module płacy zagranicznej.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.15

Lista zmian:

 1. Do modułu płacy zagranicznej dodaliśmy możliwość rozliczenia Czech, Szwecji oraz Węgier
 2. W opcjach ewidencji umożliwiliśmy wybór krajów, które mają być rozliczane w module płacy zagranicznej (Opcje – Moduł ewidencji – Zaawansowane – rozliczenie)
 3. Zaktualizowaliśmy stawki godzinowe oraz dodatki do wynagrodzenia we Francji od 1 maja 2022 roku
 4. Rozbudowaliśmy opcje raportu oceny ryzyka utraty dobrej reputacji zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2022/694 (Opcje – Moduł kontrolny – Oceny ryzyka)
 5. Dodaliśmy możliwość automatycznego dodawania rozliczenia płacy zagranicznej do wyliczenia polskiego wynagrodzenia
 6. Dodatkowa telematyka: Transics, WebEye, WidziszWszystko, Legal Telematics oraz DBK.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.14

Lista zmian:

 1. Wprowadziliśmy poprawkę na rozpoznawanie aktywności w przypadku, gdy na nowej karcie kierowcy dane zapisane są tylko w dniu jej pierwszego użycia;

 2. Poprawiliśmy kurs NOK w module płacy zagranicznej;

 3. Skorygowaliśmy informację o zakończeniu miesiąca w module płacy zagranicznej i raporcie odliczeń PIT/ZUS (23:59 zamiast 00:00);

 4. Dokonaliśmy optymalizacji wyliczania amplitudy w module płacy zagranicznej oraz wskazywania wyrównania, które będzie doliczane do ostatniego odcinka płatnego we Francji w danym miesiącu;

 5. Umożliwiliśmy edycję danych o krajach w edytorze dostępnym w ewidencji (dotyczy głównie starych kalkulatorów płacy minimalnej);

 6. Wprowadziliśmy opcję wyrównującą polską stawkę godzinową w module płacy zagranicznej do stawki minimalnego polskiego wynagrodzenia, gdy stawka godzinowa wynikająca z wynagrodzenia zasadniczego jest niższa (Opcje – Płaca zagraniczna – Wyrównuj stawę godzinową do wynagrodzenia minimalnego);

 7. Zoptymalizowaliśmy naruszenia z grupy 5 pod kątem liczenia kumulatywnego.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.13

Lista zmian:

 1. Do opcji rozliczenia płacy zagranicznej i raportu PIT/ZUS dodaliśmy opcję pozwalającą na wybranie kursu rozliczenia na ostatni dzień roboczy przed ostatnim rozliczanym odcinkiem;
 2. Do opcji raportu PIT/ZUS dodaliśmy opcję pozwalającą na rozliczenie pomniejszenia z uwzględnieniem zakończenia miesiąca w przypadku, gdy odcinek zagraniczny zawiera się w dwóch miesiącach;
 3. Do opcji rozliczenia płacy zagranicznej dodaliśmy opcję umożliwiającą rozliczenie płatnych odcinków wyłącznie na podstawie znaczników przekroczeń granic;
 4. Usprawniliśmy rozliczanie odcinków zagranicznych na przełomie miesięcy – program automatycznie rozdziela odcinek znajdujący się na przełomie miesięcy i rozlicza powstałe odcinki w odpowiednich miesiącach;
 5. Wprowadziliśmy import przekroczeń granic z systemów: Ruptela, Mobisystem, Logisat, Framelogic oraz GBOX;
 6. Zaktualizowaliśmy kurs kwartalny euro wykorzystywany w rozliczeniu płacy zagranicznej na terenie Niemiec;
 7. Zaktualizowaliśmy współczynnik oceny ryzyka za rok 2021 (klientom posiadającym dostęp do aktualizacji współczynnik zaktualizował się automatycznie w dniu jego publikacji).

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Wspomniany w filmie link do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: Pobierz

Wersja 3.12.1.3 (hotfix)

Lista zmian:

 1. Zoptymalizowaliśmy wyliczanie wyrównania do kwoty wynagrodzenia zasadniczego i minimalnego w zależności od opcji „Niezależne stawki dla długich okresów rozliczeniowych” dla równoważnego systemu czasu pracy.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.12

Lista zmian:

 1. Wprowadziliśmy dodatkowe opcje pobierania kursów walut dla:
  • raportu odliczeń PIT/ZUS – pobieranie kursu z ostatniego dnia roboczego przed wygenerowaniem raportu oraz ze wskazanego dnia;
  • rozliczenia płacy zagranicznej – pobieranie kursu ze wskazanego dnia.
 2. Dodaliśmy weryfikację liter w ostatnich numerach karty kierowcy;
 3. Do raportu odliczeń PIT/ZUS dodaliśmy informację o dacie wygenerowania raportu;
 4. Dodanie do kalkulatora wynagrodzeń PL wyrównania do kwoty minimalnego i zasadniczego wynagrodzenia.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.11

Lista zmian:

 1. Zmieniliśmy funkcjonalność automatycznego wstawiania znaczników przekroczeń granic na podstawie danych cyfrowych – od wersji 3.11 znaczniki przekroczeń granic są wstawiane bezpośrednio w miejscu znacznika kraju wprowadzonego w tachografie;
 2. Dodaliśmy opcję pozwalającą na sterowanie odcinaniem delegacji od dnia 02.02.2022 (Opcje – Moduł delegacji);
 3. Do opcji programu dodaliśmy dwie nowe opcje odpowiedzialne za wybór kursu walut do rozliczenia płacy zagranicznej oraz generowania danych do Raportu odliczeń PIT/ZUS (Opcje – Płaca zagraniczna oraz Opcje – Moduł delegacji – Odliczenie PIT/ZUS);
 4. Zoptymalizowaliśmy update baz danych zawierających dużą ilość danych o aktywnościach;
 5. Poprawiliśmy mechanizm pozwalający na pracę wielu użytkowników w module delegacji na wersji multi.

Więcej na temat zmian we wpisie: Tachospeed – Zmiany w wersji 3.11.0.21

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.10.1.1 (hotfix)

Lista zmian:

 1. Do raportu rozliczenia płacy zagranicznej dodaliśmy tłumaczenia szczegółów rozliczenia;
 2. Poprawiliśmy analizę odpoczynków tygodniowych w związku z pojawiającym się, na specyficznych danych, błędem generowania raportów kontrolnych;
 3. Zoptymalizowaliśmy wizualizację danych rozliczenia płacy zagranicznej na tabie „Płaca zagraniczna”;
 4. W raporcie „Odliczenie PIT/ZUS” rozwiązaliśmy problem z dublowaniem się informacji o poszczególnych odcinkach zagranicznych;
 5. Zoptymalizowaliśmy rozliczenie płacy zagranicznej dla odcinków wypadających na przełomie miesięcy;
 6. Zautomatyzowaliśmy pobieranie kwartalnego kursu euro dla potrzeb rozliczenia odcinków zagranicznych na terenie Niemiec;

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.10

Lista zmian:

 1. 1. Wprowadziliśmy funkcjonalności umożliwiające rozliczenie płacy zagranicznej, wynikające ze zmian wprowadzonych Pakietem Mobilności, na podstawie wymaganych danych.
  • do modułu delegacji dodaliśmy możliwość wstawiania znaczników załadunków i rozładunków zgodnie z dokumentami CMR;
  • stworzyliśmy nową zakładkę, w widoku głównym programu „Płaca zagraniczna”, wskazującą płatne odcinki zagraniczne wraz z ich w pełni automatycznym rozliczeniem;
  • do edytora kierowców dodaliśmy możliwość definiowania wysokości zagranicznej stawki godzinowej w zależności od wytycznych poszczególnych krajów;
  • wprowadziliśmy automatyzację pobierania średniego kursu miesięcznego walut obcych wymaganego do rozliczenia płacy zagranicznej;
  • umożliwiliśmy import znaczników załadunków/rozładunków z pliku .xls oraz .xml (tylko na określonych przez nas wzorach plików);
  • zaimplementowaliśmy w pełni automatyczną analizę odcinków płatnych wykonywaną na podstawie przekroczeń granic oraz znaczników CMR zgodną z wytycznymi KE;
  • stworzyliśmy zbiorczy raport płac zagranicznych w języku polskim i angielskim.
 2. W analizie delegacji wprowadziliśmy odcięcie liczenia delegacji zagranicznych od 2.02.2022 zgodnie z art. 21 b UoCPK;
 3. W widoku delegacji stworzyliśmy raport pozwalający na wyliczenie kwoty, która stanowi odliczenie podstawy oskładkowania i opodatkowania;
 4. Do analizy naruszeń wprowadziliśmy zmiany odnośnie kumulatywnego liczenia naruszeń z grupy 5 zgodnie z wytycznymi GITD z dnia 16.12.2021 roku;
 5. Wprowadziliśmy zmiany w taryfikatorze wynikające z UoCPK;
 6. Do modułu integracji GPS wprowadziliśmy możliwość importu danych z plików firmy DS Locate.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.09.1 hotfix

Lista zmian:

 1. poprawiliśmy obsługę starszych baz, które w specyficznych sytuacjach nie poddawały się procesowi aktualizacji

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.09

Lista zmian:

 1. Zaktualizowaliśmy stawkę minimalnego wynagrodzenia w Polsce dla umowy o pracę i umowy-zlecenia
 2. Zaktualizowaliśmy stawki płacy minimalnej dla Niemiec, Francji i Holandii
 3. Poprawiliśmy otwieranie baz danych w specyficznych przypadkach
 4. Rozwiązaliśmy problem z podglądem danych w archiwum wykresówek

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.08

Lista zmian:

 1. Integracje GPS – do modułu delegacji dodano możliwość importu przekroczeń granic z systemów telematycznych:
  • FleetHouse
  • WebFleet
  • Nawi24 (kierowca)
  • Loctracker
  • Websat
  • NaviFleet
  • Eurowag
  • TS Online
 2. Do modułu importu dodano obsługę rosyjskich plików cyfrowych z kart kierowców.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.07.1

Lista zmian:

 1. szybsza praca modułu delegacji
 2. zmiana w imporcie plików cyfrowych, numery rejestracyjne pojazdu są traktowane jako identyczne, bez względu na to jak są zapisane (przykład: ABC 12345 i ABC12345 to ten sam pojazd)

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.07

Lista zmian:

 1. Rozwiązaliśmy kwestię interpretacji plików ściąganych zdalnie, tak aby ostatnia aktywność była przycinana do odpowiedniej długości jej trwania;
 2. Zweryfikowaliśmy zgłoszone problemy z zawieszającym się oknem importu plików. Okazało się, że w kilku przypadkach, w przeszłości, bazy nie zostały zaktualizowane do najnowszej wersji. Dodaliśmy dodatkową weryfikację
 3. Zoptymalizowaliśmy import pod kątem obsługi specyficznych plików cyfrowych (m.in. pliki z zamienionymi blokami lub dodatkowymi blokami na początku struktury pliku);
 4. Dokonaliśmy zmian w wyszukiwaniu i wizualizacji konfliktów danych podczas zapisu do bazy. W przypadku, gdy użytkownik połączy dane kierowców, które program wskazał jako skonfliktowane, kolejny import nie będzie ponownie wskazywał konfliktu danych i nie utworzy kierowcy z *;
 5. W module importu plików cyfrowych dodaliśmy komunikat o zakończeniu importu
 6. Do modułu delegacji udostępniliśmy integrację z systemem Nawi24 pozwalającą na wczytywanie do programu danych o przekroczeniach granic;
 7. Zwiększyliśmy ilość możliwych do wpisania znaków dla kosztów i zaliczek delegacji;
 8. Zaktualizowaliśmy stawki wynagrodzenia minimalnego w Holandii;

Dodatkowo trwają prace nad zmianą komponentu obsługującego bazy danych oraz aktualizacją bazy danych do najnowszej wersji.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.06

Lista zmian:

 1. Nowy moduł importu plików cyfrowych – od wersji 3.06 import plików cyfrowych odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie zostaje wykonana analiza plików wraz z weryfikacją ich struktury oraz podpisów cyfrowych. W drugim etapie następuje import i zapis danych w bazie programu.
  Główne zalety nowego modułu importu:
  – przyśpieszenie importu dużej ilości plików;
  – zapamiętywanie pomijania pojazdów przy kolejnych importach plików tego samego kierowcy;
  – wszystkie istotne informacje widoczne w jednym oknie;
  – przejrzyste podsumowanie naruszeń dla kierowców i potencjalnych manipulacji dla pojazdu.
 2. Zmiana w sposobie numerowania delegacji – dodano możliwość numeracji delegacji dla wskazanych kierowców oraz przenumerowania delegacji na zakładce szczegółów delegacji;
 3. Możliwość zbiorczego usuwania delegacji – umożliwiono usunięcie wszystkich wczytanych delegacji klikając prawym przyciskiem myszy na czerwonym przycisku usuwania delegacji;
 4. Integracja z systemem LeMobi – pobieranie znaczników przekroczeń granic bezpośrednio do modułu delegacji;
 5. Aktualizacja stawki godzinowej płacy minimalnej w Niemczech, która obowiązuje od 01.07.2021.

 

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.05

Lista zmian:

 1. Zoptymalizowaliśmy wersje multi (wielostanowiskowa) w zakresie generowania raportów zbiorczych oraz możliwość rozliczania delegacji;
 2. Przebudowaliśmy raport mapy, zmieniając interpretację minusowych wartości koordynatów;

 

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.04

Lista zmian:

 1. Zaktualizowaliśmy stawkę godzinową wynagrodzenia w kalkulatorze duńskiej płacy minimalnej
 2. Usprawniliśmy pracę z widokiem dziennym kalendarza
 3. Wprowadziliśmy poprawki w module delegacji
 4. Usunęliśmy rozbieżności na temat czasu pracy w module ewidencji i związanych z nim raportach

 

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.03

Lista zmian:

 1. Do kalkulatora płacy minimalnej wprowadziliśmy możliwość wyliczenia dodatku świątecznego (Weihnachtsgeld) i wakacyjnego (Urlaubsgeld) na terenie Austrii;
 2. Umożliwiliśmy użytkownikowi numerowanie delegacji zgodnie z wybranym szablonem, uwględniającym ustawienia użytkownika;
 3. Do modułu delegacji dodano obsługę edycji danych w widoku interaktywnym;
 4. Zoptymalizowano funkcjonalność modułu delegacji w zakresie rozliczania długich okresów – delegacje na przełomie miesięcy;
 5. W widoku dziennym kalendarza program koloruje aktywności w zależności od aktywności i źródła danych;
 6. W widoku dziennym dodaliśmy obsługę godziny 00:00;
 7. W widoku interaktywnym wprowadziliśmy możliwość edycji wszystkich wykresów dobowych po kliknięciu jednego przycisku (kredka);
 8. Wprowadziliśmy zmiany w formatce raportu „Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy”;
 9. W rosyjskiej wersji programu zaimplementowaliśmy zmiany analizy wynikające z Rozporządzenia nr 424 Ministra Rosji;

 

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.02

Lista zmian:

 1. Do kalkulatora płacy minimalnej dodano możliwość rozliczenia płacy minimalnej w Danii
 2. Wprowadzona została możliwość automatycznego wstawiania znaczników przekroczeń granic w delegacjach – opcja „Wstawiaj automatycznie znaczniki przekroczeń granic na podstawie plików cyfrowych”
 3. Wprowadzona została możliwość automatycznego wstawiania znaczników rozpoczęcia/zakończenia delegacji – opcja „Wstawiaj znaczniki rozpoczęcia/zakończenia delegacji na podstawie danych cyfrowych”
 4. Wprowadzona została opcja umożlwiająca wstawiania znaczników rozpoczęcia/zakończenia delegacji z uwzględnieniem logowań kart – opcja „Przy automatycznym wstawianiu znaczników rozpoczęcia/zakończenia delegacji bierz pod uwagę logowania kart”
 5. Wprowadzona została funkcjonalność pozwalająca na dowolną numerację delegacji – opcja „Pozwalaj na dowolną numerację delegacji”
 6. Zoptymalizowano wskazywanie punktów GNSS na raporcie mapy

 

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.01

 

Lista zmian:

 1. Aktualizacja stawki minimalnej wynagrodzenia polskiego;
 2. Aktualizacja stawki godzinowej płacy minimalnej w Niemczech i Holandii;
 3. Usunięcie problemu związanego z odliczaniem diet i noclegów z niemieckiej płacy minimalnej Millog;
 4. Optymalizacja działania edytora aktywności – kopiowanie aktywności na wybrane dni;
 5. Optymalizacja prezentacji danych po imporcie pliku .tsd2 do nowego modułu delegacji.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.0

Nowy moduł delegacji:

 1. Nowy moduł delegacji został stworzony jako osobny widok programu;
 2. Użytkownik ma możliwość rozliczenia delegacji zarówno przy użyciu interfejsu graficznego, jak i w formie tabelarycznej;
 3. Delegacje przeliczają się automatycznie po wprowadzeniu zmian przez użytkownika;
 4. Program automatycznie nadaje numer delegacji mając na względzie zmianę miesiąca lub roku z zależności od wybranego szablonu delegacji;
 5. Rozliczenie delegacji zapisuje się w bazie danych i jest wykorzystywane w innych miejscach programu, m.in. przez kalkulator płac minimalnych;
 6. Do opcji ewidencyjnych dodano opcję odpowiedzialną za automatyczne pobieranie danych delegacyjnych do rozliczenia czasu pracy za granicą.

Rozszerzony opis funkcjonalności nowego modułu delegacji znajduje się w instrukcji programu Tachospeed pod adresem: https://manual.tachospeed.pl/pages/viewpage.action?pageId=50528262

Nowy edytor czynności (aktywności):

 1. Nowy edytor czynności (aktywności) został stworzony jako dzienny widok kalendarza;
 2. Użytkownik ma możliwość wstawiania aktywności na dni, gdzie nie były zarejestrowane aktywności z innych źródeł lub na okresy nieznane oraz okresy postoju pochodzące z innych źródeł;
 3. Wprowadzanie danych zostało zoptymalizowane względem starego edytora czynności. W nowym narzędziu do wprowadzania danych należy używać przycisku „Tab” oraz klawiszy numerycznych;
 4. Użytkownik ma możliwość skopiowania czynności wprowadzonych na jeden dzień i ich uzupełnienia dla większego zakresu czasu z uwzględnieniem opcji pomijania np. dni wolnych lub dni, w których zostały zarejestrowane jakieś aktywności.Rozszerzony opis funkcjonalności nowego modułu delegacji znajduje się w instrukcji programu Tachospeed pod adresem: https://manual.tachospeed.pl/pages/viewpage.action?pageId=1966397#id-1Przegl%C4%85danieiedycja-Zmianywedytorzeczynno%C5%9Bciodwersji3.00
 1. Wprowadzono zmiany w kalkulatorach płacy minimalnej – od wersji 3.0 dane delegacyjne wykorzystywane do rozliczenia płacy minimalnej są pobierane z zapisanych w bazie, rozliczonych delegacji. UWAGA! W celu rozliczenia płacy minimalnej na podstawie pliku .tsd2 ze starych delegacji należy go w pierwszej kolejności wczytać do nowego modułu delegacji i zapisać rozliczenie delegacji.
 2. Zmieniono funkcjonalność widoku kalendarza – strzałki funkcyjne zostały dostosowane do wybranego widoku. W przypadku roku użytkownik ma możliwość zmiany widoku o rok lub do początku lub końca danych. Analogiczne rozwiązanie zastosowano w pozostałych widokach kalendarza.

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.

UWAGA! Aktualizacje do wcześniejszych wersji oprogramowania znajdują się tutaj