UWAGA! Od lutego 2023 roku roczna aktualizacja programu wynosi 25% rynkowej wartości oprogramowania.

UWAGA! Przed wykonaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową bazy danych.

Wersja Tachospeed Expert 1.05.1.2

Lista zmian w wersji 1.05.1.2:

 1. Poprawiono działanie opcji skalowania ryczałtów nieobecnościami.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.05

Lista zmian w wersji 1.05:

 1. Dodano nowe czynności ewidencyjne – urlop opiekuńczy oraz zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej – wynikające z Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw;
 2. Dodano opcję pozwalającą na wyliczanie przerw w czasie pracy zgodnie z zapisami art. 134 Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Opcje/Moduł ewidencji/Zaawansowane (opcja domyślnie odznaczona);
 3. Zoptymalizowano wyliczanie wyrównania do wskazanej kwoty w przypadku zatrudnienia kierowcy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.04

Lista zmian w wersji 1.04:

 1. Dodano nową opcję pozwalającą na wyrównanie wynagrodzenia brutto kierowcy do kwoty wskazanej przez użytkownika (Edytor kierowców – zakładka Składniki wynagrodzenia);
 2. Zoptymalizowano generowanie indywidualnego raportu ewidencji z widoku ewidencji dla długich okresów rozliczeniowych;
 3. Aktualizacja integracji VIASAT – wprowadzono możliwość importu nowego formatu pliku.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.03

Lista zmian w wersji 1.03:

 1. Zoptymalizowano konwersję baz danych pod kątem nowej listy krajów;
 2. Wprowadzono możliwość aktywacji telefonicznej w przypadku braku dostępu do sieci Internet;
 3. Dokonano zmian w procesie generowania raportów ewidencyjnych – kodowanie polskich znaków;
 4. Zoptymalizowano proces zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu w odniesieniu do ilości pojazdów w licencji;
 5. Wprowadzono zmiany związane z przypisaniem numeru licencji do stanowiska komputerowego;
 6. Dodano możliwość zbiorczego generowania raportu kontrolnego czasu pracy w widoku ewidencji.

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Wersja Tachospeed Expert 1.02

Lista zmian w wersji 1.02:

 1. Usunięcie błędu związanego z generowaniem Zaświadczenia 561;
 2. Usunięcie błędu związanego z wczytywaniem schematów opcji;
 3. Optymalizacja procesu konwersji baz danych;
 4. Dodanie opcji „Rozliczaj delegacje tylko dla kierowców zatrudnionych na umowie o pracę” – zaznaczenie opcji powoduje, że lista kierowców dostępnych do rozliczenia w module delegacji jest ograniczona tylko dla kierowców zatrudnionych na umowie o pracę;
 5. Zmiany w protokole kontroli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz.U. 2023 poz.370).

Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Karta czasu pracy kierowcy – wzór, plik xlsx – Pobierz

Pierwsza instalacja programu Tachospeed Expert w wersji jednostanowiskowej.

 • Wyłączyć program antywirusowy
 • Pobrać plik instalacyjny Tachospeed Expert
 • Jeśli mamy zainstalowaną starszą wersję Tachospeeda (3.20 lub poprzednie) to należy wykonać kopię bazy danych, a następnie program odinstalować
 • Usuwamy katalog „C:\Pliki Programów (x86 ) \ Infolab \ Tachospeed”
 • Plik instalacyjny programu Tachospeed Expert uruchomić jako administrator (klikamy prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”)
 • Po instalacji odznaczyć checkbox „Uruchom zainstalowany program”
 • Skopiować naszą zarchiwizowaną bazę danych „TACHOSPEED.GDB” do Katalogu „C:\Pliki Programów (x86 ) \ Infolab \ TachospeedExpert \ Baza”. Jeśli w tym katalogu jest plik o nazwie TACHOSPEED.FDB to należy go usunąć. W przypadku Tachospeed Expert MAX klikamy w „Wyszukaj bazę” i wskazujemy każdą naszą zarchiwizowaną bazę danych
 • Uruchomić program jako administrator (klikamy prawym przyciskiem myszy w ikonę programu Tachospeed i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”)
 • Wprowadzić numery licencyjne (wersja Tachospeed Expert wymaga nowych kluczy licencyjnych – tel. 32 70 70 400, Dział Sprzedaży)
 • Aktywować program automatycznie (nr tel. 32 70 70 440)
 • W czasie pierwszego uruchomienia programu konieczne będzie wykonanie konwersji bazy danych oraz może pojawić się okno z wyborem pojazdów do usunięcia, jeśli wykraczają one poza nasz limit pojazdów ograniczonych licencją

Wersja 3.23.1.2

Lista zmian w wersji 3.23.1.2:

 1. Poprawiono działanie opcji skalowania ryczałtów nieobecnościami.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.23

Lista zmian w wersji 3.23:

 1. Dodano nowe czynności ewidencyjne – urlop opiekuńczy oraz zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej – wynikające z Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw;
 2. Dodano opcję pozwalającą na wyliczanie przerw w czasie pracy zgodnie z zapisami art. 134 Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Opcje/Moduł ewidencji/Zaawansowane (opcja domyślnie odznaczona).

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.22

Lista zmian w wersji 3.22:

 1. Dokonano zmian w procesie aktualizacji wersji Multi;
 2. Zoptymalizowano aktualizację baz danych pod kątem listy krajów – moduł delegacji.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.21

Lista zmian w wersji 3.21:

 1. Dodanie możliwości zbiorczego zaznaczania aktywności w edytorze jazdy bez karty;
 2. Dodanie nowych stawek płacy zagranicznej w Belgii wraz z możliwością przypisania odpowiedniej grupy do kierowcy (przejdź do artykułu o nowym zaszeregowaniu kierowców delegowanych do pracy w Belgii);
 3. Zmiany w protokole kontroli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz.U. 2023 poz.370).

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.20.1.1 (hotfix)

Lista zmian w wersji 3.20.1.1:

 1. Poprawka wskazywania stawki wynagrodzenia minimalnego w nagłówku raportu rozliczenia wynagrodzenia PL

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.20

Lista zmian w wersji 3.20:

 1. Zaktualizowano stawki minimalnego wynagrodzenia polskiego;
 2. Zaktualizowano kursu kwartalny euro dla I kwartału 2023 roku;
 3. Zaktualizowano stawkę godzinową płacy zagranicznej we Francji;
 4. Dodano opcję pozwalającą na zmianę wysokości stawki średniego polskiego wynagrodzenia oraz zaktualizowano jego wartość.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.19

Lista zmian w wersji 3.19:

 1. Zmiana stawek diet i noclegów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.18

Lista zmian w wersji 3.18:

 1. Wprowadzono automatyczną aktualizację dodatkowych składników wynagrodzenia zagranicznego;
 2. Zmieniono wizualizację stawek godzinowych dla poszczególnych krajów, dla których rozliczana jest płaca zagraniczna, tak aby zawsze były widoczne obowiązujące stawki godzinowe;
 3. Poprawiono moduł ewidencji w zakresie wykonywania odbiorów w dniach z nieobecnościami;
 4. Dokonano zmian w upomnieniu kierowcy w zakresie naruszenia pracy powyżej 10 godzin, gdy praca w nocy;
 5. Poprawiono zapisywanie rozliczenia płacy zagranicznej do kalkulatora wynagrodzeń gdy odcinki zagraniczne przypadają na przełom miesięcy;
 6. Zmieniono format zapisu danych przy eksporcie danych do systemu Płatnik;
 7. Wprowadzono optymalizację aktualizacji bazy danych dla zagranicznych wersji programu;
 8. Dokonano zmiany w integracji z systemem Naviman – dane importowane są w lokalnej strefie czasowej.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.17

Lista zmian w wersji 3.17:

 1. Zoptymalizowano wydajność programu w wersji Multi;
 2. Poprawiono rozliczenie ewidencji w przypadku dłuższych okresów urlopu bezpłatnego;
 3. Wdrożono integrację z systemem Geonavi;
 4. Dodano aktualne stawki płacy minimalnej w Belgii.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.16.1.1

Lista zmian w wersji 3.16.1 hot fix

 1. Poprawiono błąd związany z aktualizacją bazy danych.

Lista zmian w wersji 3.16:

1. Do programu dodano nowe stawki diety i noclegu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 roku.
Opcje delegacji – Stawki – dodano dodatkowy wiersz z nowymi wartościami diety i noclegu obowiązującymi od 28 lipca 2022 roku dla delegacji krajowych.

2. W module kalkulatora płacy zagranicznej dodano możliwość rozliczenia Słowacji i Wielkiej Brytanii.

UWAGA! W związku z faktem, że Wielka Brytania nie zaimplementowała zmian odnośnie delegowania obowiązujących od lutego 2022 roku, jej rozliczenie jest domyślnie wyłączone. Aby rozliczać płacę zagraniczną na terenie Wielkiej Brytanii należy w opcjach programu zaznaczyć wskazany kraj jako rozliczany (Opcje – Moduł ewidencji – Rozliczenie).

3. Do opcji modułu kontrolnego dodano dwie opcje odpowiedzialne za analizowanie wyjątków w wykrywaniu naruszeń przekroczenia dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu wynikające z Pakietu Mobilności.

4. Do opcji programu dodano opcję odpowiedzialną za dokonywanie zaokrągleń przy eksporcie danych ewidencyjnych do programu R2płatnik.

5.Wdrożono kolejne integracje z systemami GPS. Od wersji 3.16 użytkownicy mają możliwość importu przekroczeń granic z systemów:

  1. Emtrack;
  2. Juwentus;
  3. Naviman;
  4. Scania;
  5. Tekom;
  6. WebEye (import plików .xls).

6. Umożliwiono wstawianie urlopu bezpłatnego na dni wolne.

7. W module płacy zagranicznej dodano najnowsze stawki godzinowe dla Niemiec i Holandii oraz zaktualizowano informacje o kursie kwartalnym euro za III kwartał 2022 roku.

UWAGA! Klientom posiadającym dostęp do aktualizacji programu nowe stawki i kursy w module płacy zagranicznej pobierają się automatycznie przy ponownym włączeniu programu.

8. W oknie importu plików cyfrowych wprowadzono dodatkowe filtrowanie plików uszkodzonych lub będących duplikatami. Odpowiednią opcję należy wybrać z menu pojawiającego się po kliknięciu ppm.

9. W oknie aktywacji dodano możliwość skopiowania kodu kontrolnego przy aktywacji programu przez biuro.

10. Poprawiono obliczanie dodatkowych składników wynagrodzenia w kalkulatorze płacy zagranicznej dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia.

 

 

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.15.1.3 – Hot Fix

Lista zmian:

 1. Dodaliśmy opcję pozwalającą na rozliczanie płacy zagranicznej na terenie Włoch i Norwegii tylko dla odcinków kabotażu;
 2. Poprawiliśmy wskazania i obliczenia dodatków do wynagrodzenia polskiego w module płacy zagranicznej.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.15

Lista zmian:

 1. Do modułu płacy zagranicznej dodaliśmy możliwość rozliczenia Czech, Szwecji oraz Węgier
 2. W opcjach ewidencji umożliwiliśmy wybór krajów, które mają być rozliczane w module płacy zagranicznej (Opcje – Moduł ewidencji – Zaawansowane – rozliczenie)
 3. Zaktualizowaliśmy stawki godzinowe oraz dodatki do wynagrodzenia we Francji od 1 maja 2022 roku
 4. Rozbudowaliśmy opcje raportu oceny ryzyka utraty dobrej reputacji zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2022/694 (Opcje – Moduł kontrolny – Oceny ryzyka)
 5. Dodaliśmy możliwość automatycznego dodawania rozliczenia płacy zagranicznej do wyliczenia polskiego wynagrodzenia
 6. Dodatkowa telematyka: Transics, WebEye, WidziszWszystko, Legal Telematics oraz DBK.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.14

Lista zmian:

 1. Wprowadziliśmy poprawkę na rozpoznawanie aktywności w przypadku, gdy na nowej karcie kierowcy dane zapisane są tylko w dniu jej pierwszego użycia;

 2. Poprawiliśmy kurs NOK w module płacy zagranicznej;

 3. Skorygowaliśmy informację o zakończeniu miesiąca w module płacy zagranicznej i raporcie odliczeń PIT/ZUS (23:59 zamiast 00:00);

 4. Dokonaliśmy optymalizacji wyliczania amplitudy w module płacy zagranicznej oraz wskazywania wyrównania, które będzie doliczane do ostatniego odcinka płatnego we Francji w danym miesiącu;

 5. Umożliwiliśmy edycję danych o krajach w edytorze dostępnym w ewidencji (dotyczy głównie starych kalkulatorów płacy minimalnej);

 6. Wprowadziliśmy opcję wyrównującą polską stawkę godzinową w module płacy zagranicznej do stawki minimalnego polskiego wynagrodzenia, gdy stawka godzinowa wynikająca z wynagrodzenia zasadniczego jest niższa (Opcje – Płaca zagraniczna – Wyrównuj stawę godzinową do wynagrodzenia minimalnego);

 7. Zoptymalizowaliśmy naruszenia z grupy 5 pod kątem liczenia kumulatywnego.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.13

Lista zmian:

 1. Do opcji rozliczenia płacy zagranicznej i raportu PIT/ZUS dodaliśmy opcję pozwalającą na wybranie kursu rozliczenia na ostatni dzień roboczy przed ostatnim rozliczanym odcinkiem;
 2. Do opcji raportu PIT/ZUS dodaliśmy opcję pozwalającą na rozliczenie pomniejszenia z uwzględnieniem zakończenia miesiąca w przypadku, gdy odcinek zagraniczny zawiera się w dwóch miesiącach;
 3. Do opcji rozliczenia płacy zagranicznej dodaliśmy opcję umożliwiającą rozliczenie płatnych odcinków wyłącznie na podstawie znaczników przekroczeń granic;
 4. Usprawniliśmy rozliczanie odcinków zagranicznych na przełomie miesięcy – program automatycznie rozdziela odcinek znajdujący się na przełomie miesięcy i rozlicza powstałe odcinki w odpowiednich miesiącach;
 5. Wprowadziliśmy import przekroczeń granic z systemów: Ruptela, Mobisystem, Logisat, Framelogic oraz GBOX;
 6. Zaktualizowaliśmy kurs kwartalny euro wykorzystywany w rozliczeniu płacy zagranicznej na terenie Niemiec;
 7. Zaktualizowaliśmy współczynnik oceny ryzyka za rok 2021 (klientom posiadającym dostęp do aktualizacji współczynnik zaktualizował się automatycznie w dniu jego publikacji).

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz
 • Wspomniany w filmie link do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: Pobierz

Wersja 3.12.1.3 (hotfix)

Lista zmian:

 1. Zoptymalizowaliśmy wyliczanie wyrównania do kwoty wynagrodzenia zasadniczego i minimalnego w zależności od opcji „Niezależne stawki dla długich okresów rozliczeniowych” dla równoważnego systemu czasu pracy.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.12

Lista zmian:

 1. Wprowadziliśmy dodatkowe opcje pobierania kursów walut dla:
  • raportu odliczeń PIT/ZUS – pobieranie kursu z ostatniego dnia roboczego przed wygenerowaniem raportu oraz ze wskazanego dnia;
  • rozliczenia płacy zagranicznej – pobieranie kursu ze wskazanego dnia.
 2. Dodaliśmy weryfikację liter w ostatnich numerach karty kierowcy;
 3. Do raportu odliczeń PIT/ZUS dodaliśmy informację o dacie wygenerowania raportu;
 4. Dodanie do kalkulatora wynagrodzeń PL wyrównania do kwoty minimalnego i zasadniczego wynagrodzenia.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.11

Lista zmian:

 1. Zmieniliśmy funkcjonalność automatycznego wstawiania znaczników przekroczeń granic na podstawie danych cyfrowych – od wersji 3.11 znaczniki przekroczeń granic są wstawiane bezpośrednio w miejscu znacznika kraju wprowadzonego w tachografie;
 2. Dodaliśmy opcję pozwalającą na sterowanie odcinaniem delegacji od dnia 02.02.2022 (Opcje – Moduł delegacji);
 3. Do opcji programu dodaliśmy dwie nowe opcje odpowiedzialne za wybór kursu walut do rozliczenia płacy zagranicznej oraz generowania danych do Raportu odliczeń PIT/ZUS (Opcje – Płaca zagraniczna oraz Opcje – Moduł delegacji – Odliczenie PIT/ZUS);
 4. Zoptymalizowaliśmy update baz danych zawierających dużą ilość danych o aktywnościach;
 5. Poprawiliśmy mechanizm pozwalający na pracę wielu użytkowników w module delegacji na wersji multi.

Więcej na temat zmian we wpisie: Tachospeed – Zmiany w wersji 3.11.0.21

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.10.1.1 (hotfix)

Lista zmian:

 1. Do raportu rozliczenia płacy zagranicznej dodaliśmy tłumaczenia szczegółów rozliczenia;
 2. Poprawiliśmy analizę odpoczynków tygodniowych w związku z pojawiającym się, na specyficznych danych, błędem generowania raportów kontrolnych;
 3. Zoptymalizowaliśmy wizualizację danych rozliczenia płacy zagranicznej na tabie „Płaca zagraniczna”;
 4. W raporcie „Odliczenie PIT/ZUS” rozwiązaliśmy problem z dublowaniem się informacji o poszczególnych odcinkach zagranicznych;
 5. Zoptymalizowaliśmy rozliczenie płacy zagranicznej dla odcinków wypadających na przełomie miesięcy;
 6. Zautomatyzowaliśmy pobieranie kwartalnego kursu euro dla potrzeb rozliczenia odcinków zagranicznych na terenie Niemiec;

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.10

Lista zmian:

 1. 1. Wprowadziliśmy funkcjonalności umożliwiające rozliczenie płacy zagranicznej, wynikające ze zmian wprowadzonych Pakietem Mobilności, na podstawie wymaganych danych.
  • do modułu delegacji dodaliśmy możliwość wstawiania znaczników załadunków i rozładunków zgodnie z dokumentami CMR;
  • stworzyliśmy nową zakładkę, w widoku głównym programu „Płaca zagraniczna”, wskazującą płatne odcinki zagraniczne wraz z ich w pełni automatycznym rozliczeniem;
  • do edytora kierowców dodaliśmy możliwość definiowania wysokości zagranicznej stawki godzinowej w zależności od wytycznych poszczególnych krajów;
  • wprowadziliśmy automatyzację pobierania średniego kursu miesięcznego walut obcych wymaganego do rozliczenia płacy zagranicznej;
  • umożliwiliśmy import znaczników załadunków/rozładunków z pliku .xls oraz .xml (tylko na określonych przez nas wzorach plików);
  • zaimplementowaliśmy w pełni automatyczną analizę odcinków płatnych wykonywaną na podstawie przekroczeń granic oraz znaczników CMR zgodną z wytycznymi KE;
  • stworzyliśmy zbiorczy raport płac zagranicznych w języku polskim i angielskim.
 2. W analizie delegacji wprowadziliśmy odcięcie liczenia delegacji zagranicznych od 2.02.2022 zgodnie z art. 21 b UoCPK;
 3. W widoku delegacji stworzyliśmy raport pozwalający na wyliczenie kwoty, która stanowi odliczenie podstawy oskładkowania i opodatkowania;
 4. Do analizy naruszeń wprowadziliśmy zmiany odnośnie kumulatywnego liczenia naruszeń z grupy 5 zgodnie z wytycznymi GITD z dnia 16.12.2021 roku;
 5. Wprowadziliśmy zmiany w taryfikatorze wynikające z UoCPK;
 6. Do modułu integracji GPS wprowadziliśmy możliwość importu danych z plików firmy DS Locate.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Pobierz również:

 • Plik Excela (od wersji MS Office 2019 lub nowszej) do uzupełniania załadunków i rozładunków, który można importować do programu – Pobierz
 • Przykładowy plik importu z załadunkami i rozładunkami – Pobierz

Wersja 3.09.1 hotfix

Lista zmian:

 1. poprawiliśmy obsługę starszych baz, które w specyficznych sytuacjach nie poddawały się procesowi aktualizacji

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.09

Lista zmian:

 1. Zaktualizowaliśmy stawkę minimalnego wynagrodzenia w Polsce dla umowy o pracę i umowy-zlecenia
 2. Zaktualizowaliśmy stawki płacy minimalnej dla Niemiec, Francji i Holandii
 3. Poprawiliśmy otwieranie baz danych w specyficznych przypadkach
 4. Rozwiązaliśmy problem z podglądem danych w archiwum wykresówek

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.08

Lista zmian:

 1. Integracje GPS – do modułu delegacji dodano możliwość importu przekroczeń granic z systemów telematycznych:
  • FleetHouse
  • WebFleet
  • Nawi24 (kierowca)
  • Loctracker
  • Websat
  • NaviFleet
  • Eurowag
  • TS Online
 2. Do modułu importu dodano obsługę rosyjskich plików cyfrowych z kart kierowców.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.07.1

Lista zmian:

 1. szybsza praca modułu delegacji
 2. zmiana w imporcie plików cyfrowych, numery rejestracyjne pojazdu są traktowane jako identyczne, bez względu na to jak są zapisane (przykład: ABC 12345 i ABC12345 to ten sam pojazd)

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.07

Lista zmian:

 1. Rozwiązaliśmy kwestię interpretacji plików ściąganych zdalnie, tak aby ostatnia aktywność była przycinana do odpowiedniej długości jej trwania;
 2. Zweryfikowaliśmy zgłoszone problemy z zawieszającym się oknem importu plików. Okazało się, że w kilku przypadkach, w przeszłości, bazy nie zostały zaktualizowane do najnowszej wersji. Dodaliśmy dodatkową weryfikację
 3. Zoptymalizowaliśmy import pod kątem obsługi specyficznych plików cyfrowych (m.in. pliki z zamienionymi blokami lub dodatkowymi blokami na początku struktury pliku);
 4. Dokonaliśmy zmian w wyszukiwaniu i wizualizacji konfliktów danych podczas zapisu do bazy. W przypadku, gdy użytkownik połączy dane kierowców, które program wskazał jako skonfliktowane, kolejny import nie będzie ponownie wskazywał konfliktu danych i nie utworzy kierowcy z *;
 5. W module importu plików cyfrowych dodaliśmy komunikat o zakończeniu importu
 6. Do modułu delegacji udostępniliśmy integrację z systemem Nawi24 pozwalającą na wczytywanie do programu danych o przekroczeniach granic;
 7. Zwiększyliśmy ilość możliwych do wpisania znaków dla kosztów i zaliczek delegacji;
 8. Zaktualizowaliśmy stawki wynagrodzenia minimalnego w Holandii;

Dodatkowo trwają prace nad zmianą komponentu obsługującego bazy danych oraz aktualizacją bazy danych do najnowszej wersji.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.06

Lista zmian:

 1. Nowy moduł importu plików cyfrowych – od wersji 3.06 import plików cyfrowych odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie zostaje wykonana analiza plików wraz z weryfikacją ich struktury oraz podpisów cyfrowych. W drugim etapie następuje import i zapis danych w bazie programu.
  Główne zalety nowego modułu importu:
  – przyśpieszenie importu dużej ilości plików;
  – zapamiętywanie pomijania pojazdów przy kolejnych importach plików tego samego kierowcy;
  – wszystkie istotne informacje widoczne w jednym oknie;
  – przejrzyste podsumowanie naruszeń dla kierowców i potencjalnych manipulacji dla pojazdu.
 2. Zmiana w sposobie numerowania delegacji – dodano możliwość numeracji delegacji dla wskazanych kierowców oraz przenumerowania delegacji na zakładce szczegółów delegacji;
 3. Możliwość zbiorczego usuwania delegacji – umożliwiono usunięcie wszystkich wczytanych delegacji klikając prawym przyciskiem myszy na czerwonym przycisku usuwania delegacji;
 4. Integracja z systemem LeMobi – pobieranie znaczników przekroczeń granic bezpośrednio do modułu delegacji;
 5. Aktualizacja stawki godzinowej płacy minimalnej w Niemczech, która obowiązuje od 01.07.2021.

 

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.05

Lista zmian:

 1. Zoptymalizowaliśmy wersje multi (wielostanowiskowa) w zakresie generowania raportów zbiorczych oraz możliwość rozliczania delegacji;
 2. Przebudowaliśmy raport mapy, zmieniając interpretację minusowych wartości koordynatów;

 

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.04

Lista zmian:

 1. Zaktualizowaliśmy stawkę godzinową wynagrodzenia w kalkulatorze duńskiej płacy minimalnej
 2. Usprawniliśmy pracę z widokiem dziennym kalendarza
 3. Wprowadziliśmy poprawki w module delegacji
 4. Usunęliśmy rozbieżności na temat czasu pracy w module ewidencji i związanych z nim raportach

 

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.03

Lista zmian:

 1. Do kalkulatora płacy minimalnej wprowadziliśmy możliwość wyliczenia dodatku świątecznego (Weihnachtsgeld) i wakacyjnego (Urlaubsgeld) na terenie Austrii;
 2. Umożliwiliśmy użytkownikowi numerowanie delegacji zgodnie z wybranym szablonem, uwględniającym ustawienia użytkownika;
 3. Do modułu delegacji dodano obsługę edycji danych w widoku interaktywnym;
 4. Zoptymalizowano funkcjonalność modułu delegacji w zakresie rozliczania długich okresów – delegacje na przełomie miesięcy;
 5. W widoku dziennym kalendarza program koloruje aktywności w zależności od aktywności i źródła danych;
 6. W widoku dziennym dodaliśmy obsługę godziny 00:00;
 7. W widoku interaktywnym wprowadziliśmy możliwość edycji wszystkich wykresów dobowych po kliknięciu jednego przycisku (kredka);
 8. Wprowadziliśmy zmiany w formatce raportu „Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy”;
 9. W rosyjskiej wersji programu zaimplementowaliśmy zmiany analizy wynikające z Rozporządzenia nr 424 Ministra Rosji;

 

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.02

Lista zmian:

 1. Do kalkulatora płacy minimalnej dodano możliwość rozliczenia płacy minimalnej w Danii
 2. Wprowadzona została możliwość automatycznego wstawiania znaczników przekroczeń granic w delegacjach – opcja „Wstawiaj automatycznie znaczniki przekroczeń granic na podstawie plików cyfrowych”
 3. Wprowadzona została możliwość automatycznego wstawiania znaczników rozpoczęcia/zakończenia delegacji – opcja „Wstawiaj znaczniki rozpoczęcia/zakończenia delegacji na podstawie danych cyfrowych”
 4. Wprowadzona została opcja umożlwiająca wstawiania znaczników rozpoczęcia/zakończenia delegacji z uwzględnieniem logowań kart – opcja „Przy automatycznym wstawianiu znaczników rozpoczęcia/zakończenia delegacji bierz pod uwagę logowania kart”
 5. Wprowadzona została funkcjonalność pozwalająca na dowolną numerację delegacji – opcja „Pozwalaj na dowolną numerację delegacji”
 6. Zoptymalizowano wskazywanie punktów GNSS na raporcie mapy

 

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.01

 

Lista zmian:

 1. Aktualizacja stawki minimalnej wynagrodzenia polskiego;
 2. Aktualizacja stawki godzinowej płacy minimalnej w Niemczech i Holandii;
 3. Usunięcie problemu związanego z odliczaniem diet i noclegów z niemieckiej płacy minimalnej Millog;
 4. Optymalizacja działania edytora aktywności – kopiowanie aktywności na wybrane dni;
 5. Optymalizacja prezentacji danych po imporcie pliku .tsd2 do nowego modułu delegacji.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, 3.00, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.0

Nowy moduł delegacji:

 1. Nowy moduł delegacji został stworzony jako osobny widok programu;
 2. Użytkownik ma możliwość rozliczenia delegacji zarówno przy użyciu interfejsu graficznego, jak i w formie tabelarycznej;
 3. Delegacje przeliczają się automatycznie po wprowadzeniu zmian przez użytkownika;
 4. Program automatycznie nadaje numer delegacji mając na względzie zmianę miesiąca lub roku z zależności od wybranego szablonu delegacji;
 5. Rozliczenie delegacji zapisuje się w bazie danych i jest wykorzystywane w innych miejscach programu, m.in. przez kalkulator płac minimalnych;
 6. Do opcji ewidencyjnych dodano opcję odpowiedzialną za automatyczne pobieranie danych delegacyjnych do rozliczenia czasu pracy za granicą.

Rozszerzony opis funkcjonalności nowego modułu delegacji znajduje się w instrukcji programu Tachospeed pod adresem: https://manual.tachospeed.pl/pages/viewpage.action?pageId=50528262

Nowy edytor czynności (aktywności):

 1. Nowy edytor czynności (aktywności) został stworzony jako dzienny widok kalendarza;
 2. Użytkownik ma możliwość wstawiania aktywności na dni, gdzie nie były zarejestrowane aktywności z innych źródeł lub na okresy nieznane oraz okresy postoju pochodzące z innych źródeł;
 3. Wprowadzanie danych zostało zoptymalizowane względem starego edytora czynności. W nowym narzędziu do wprowadzania danych należy używać przycisku „Tab” oraz klawiszy numerycznych;
 4. Użytkownik ma możliwość skopiowania czynności wprowadzonych na jeden dzień i ich uzupełnienia dla większego zakresu czasu z uwzględnieniem opcji pomijania np. dni wolnych lub dni, w których zostały zarejestrowane jakieś aktywności.Rozszerzony opis funkcjonalności nowego modułu delegacji znajduje się w instrukcji programu Tachospeed pod adresem: https://manual.tachospeed.pl/pages/viewpage.action?pageId=1966397#id-1Przegl%C4%85danieiedycja-Zmianywedytorzeczynno%C5%9Bciodwersji3.00
 1. Wprowadzono zmiany w kalkulatorach płacy minimalnej – od wersji 3.0 dane delegacyjne wykorzystywane do rozliczenia płacy minimalnej są pobierane z zapisanych w bazie, rozliczonych delegacji. UWAGA! W celu rozliczenia płacy minimalnej na podstawie pliku .tsd2 ze starych delegacji należy go w pierwszej kolejności wczytać do nowego modułu delegacji i zapisać rozliczenie delegacji.
 2. Zmieniono funkcjonalność widoku kalendarza – strzałki funkcyjne zostały dostosowane do wybranego widoku. W przypadku roku użytkownik ma możliwość zmiany widoku o rok lub do początku lub końca danych. Analogiczne rozwiązanie zastosowano w pozostałych widokach kalendarza.

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.

UWAGA! Aktualizacje do wcześniejszych wersji oprogramowania znajdują się tutaj