UWAGA! Od 1 października 2018 roku obowiązują nowe zasady aktualizacji:

 • 20% rynkowej wartości oprogramowania przy przedłużeniu przed upływem 12 miesiąca od zakupu programu bądź zakupu ostatniej aktualizacji.
 • 35% rynkowej wartości oprogramowania przy przedłużeniu po upływie 12 miesiąca od zakupu programu bądź zakupu ostatniej aktualizacji w okresie nie dłuższym niż 3 lata.
 • 50% rynkowej wartości oprogramowania przy przedłużeniu po okresie dłuższym niż 3 lata od zakupu programu bądź zakupu ostatniej aktualizacji.

UWAGA! Przed wykonaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową bazy danych.

Wersja 3.07.1

Lista zmian:

 1. szybsza praca modułu delegacji
 2. zmiana w imporcie plików cyfrowych, numery rejestracyjne pojazdu są traktowane jako identyczne, bez względu na to jak są zapisane (przykład: ABC 12345 i ABC12345 to ten sam pojazd)

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.07

Lista zmian:

 1. Rozwiązaliśmy kwestię interpretacji plików ściąganych zdalnie, tak aby ostatnia aktywność była przycinana do odpowiedniej długości jej trwania;
 2. Zweryfikowaliśmy zgłoszone problemy z zawieszającym się oknem importu plików. Okazało się, że w kilku przypadkach, w przeszłości, bazy nie zostały zaktualizowane do najnowszej wersji. Dodaliśmy dodatkową weryfikację
 3. Zoptymalizowaliśmy import pod kątem obsługi specyficznych plików cyfrowych (m.in. pliki z zamienionymi blokami lub dodatkowymi blokami na początku struktury pliku);
 4. Dokonaliśmy zmian w wyszukiwaniu i wizualizacji konfliktów danych podczas zapisu do bazy. W przypadku, gdy użytkownik połączy dane kierowców, które program wskazał jako skonfliktowane, kolejny import nie będzie ponownie wskazywał konfliktu danych i nie utworzy kierowcy z *;
 5. W module importu plików cyfrowych dodaliśmy komunikat o zakończeniu importu
 6. Do modułu delegacji udostępniliśmy integrację z systemem Nawi24 pozwalającą na wczytywanie do programu danych o przekroczeniach granic;
 7. Zwiększyliśmy ilość możliwych do wpisania znaków dla kosztów i zaliczek delegacji;
 8. Zaktualizowaliśmy stawki wynagrodzenia minimalnego w Holandii;

Dodatkowo trwają prace nad zmianą komponentu obsługującego bazy danych oraz aktualizacją bazy danych do najnowszej wersji.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.06

Lista zmian:

 1. Nowy moduł importu plików cyfrowych – od wersji 3.06 import plików cyfrowych odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie zostaje wykonana analiza plików wraz z weryfikacją ich struktury oraz podpisów cyfrowych. W drugim etapie następuje import i zapis danych w bazie programu.
  Główne zalety nowego modułu importu:
  – przyśpieszenie importu dużej ilości plików;
  – zapamiętywanie pomijania pojazdów przy kolejnych importach plików tego samego kierowcy;
  – wszystkie istotne informacje widoczne w jednym oknie;
  – przejrzyste podsumowanie naruszeń dla kierowców i potencjalnych manipulacji dla pojazdu.
 1. Zmiana w sposobie numerowania delegacji – dodano możliwość numeracji delegacji dla wskazanych kierowców oraz przenumerowania delegacji na zakładce szczegółów delegacji;
 2. Możliwość zbiorczego usuwania delegacji – umożliwiono usunięcie wszystkich wczytanych delegacji klikając prawym przyciskiem myszy na czerwonym przycisku usuwania delegacji;
 3. Integracja z systemem LeMobi – pobieranie znaczników przekroczeń granic bezpośrednio do modułu delegacji;
 4. Aktualizacja stawki godzinowej płacy minimalnej w Niemczech, która obowiązuje od 01.07.2021.

 

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.05

Lista zmian:

 1. Zoptymalizowaliśmy wersje multi (wielostanowiskowa) w zakresie generowania raportów zbiorczych oraz możliwość rozliczania delegacji;
 2. Przebudowaliśmy raport mapy, zmieniając interpretację minusowych wartości koordynatów;

 

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.04

 

Lista zmian:

 1. Zaktualizowaliśmy stawkę godzinową wynagrodzenia w kalkulatorze duńskiej płacy minimalnej
 2. Usprawniliśmy pracę z widokiem dziennym kalendarza
 3. Wprowadziliśmy poprawki w module delegacji
 4. Usunęliśmy rozbieżności na temat czasu pracy w module ewidencji i związanych z nim raportach

 

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.03

 

Lista zmian:

 1. Do kalkulatora płacy minimalnej wprowadziliśmy możliwość wyliczenia dodatku świątecznego (Weihnachtsgeld) i wakacyjnego (Urlaubsgeld) na terenie Austrii;
 2. Umożliwiliśmy użytkownikowi numerowanie delegacji zgodnie z wybranym szablonem, uwględniającym ustawienia użytkownika;
 3. Do modułu delegacji dodano obsługę edycji danych w widoku interaktywnym;
 4. Zoptymalizowano funkcjonalność modułu delegacji w zakresie rozliczania długich okresów – delegacje na przełomie miesięcy;
 5. W widoku dziennym kalendarza program koloruje aktywności w zależności od aktywności i źródła danych;
 6. W widoku dziennym dodaliśmy obsługę godziny 00:00;
 7. W widoku interaktywnym wprowadziliśmy możliwość edycji wszystkich wykresów dobowych po kliknięciu jednego przycisku (kredka);
 8. Wprowadziliśmy zmiany w formatce raportu „Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy”;
 9. W rosyjskiej wersji programu zaimplementowaliśmy zmiany analizy wynikające z Rozporządzenia nr 424 Ministra Rosji;

 

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.02

 

Lista zmian:

 1. Do kalkulatora płacy minimalnej dodano możliwość rozliczenia płacy minimalnej w Danii
 2. Wprowadzona została możliwość automatycznego wstawiania znaczników przekroczeń granic w delegacjach – opcja „Wstawiaj automatycznie znaczniki przekroczeń granic na podstawie plików cyfrowych”
 3. Wprowadzona została możliwość automatycznego wstawiania znaczników rozpoczęcia/zakończenia delegacji – opcja „Wstawiaj znaczniki rozpoczęcia/zakończenia delegacji na podstawie danych cyfrowych”
 4. Wprowadzona została opcja umożlwiająca wstawiania znaczników rozpoczęcia/zakończenia delegacji z uwzględnieniem logowań kart – opcja „Przy automatycznym wstawianiu znaczników rozpoczęcia/zakończenia delegacji bierz pod uwagę logowania kart”
 5. Wprowadzona została funkcjonalność pozwalająca na dowolną numerację delegacji – opcja „Pozwalaj na dowolną numerację delegacji”
 6. Zoptymalizowano wskazywanie punktów GNSS na raporcie mapy

 

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.01

 

Lista zmian:

 1. Aktualizacja stawki minimalnej wynagrodzenia polskiego;
 2. Aktualizacja stawki godzinowej płacy minimalnej w Niemczech i Holandii;
 3. Usunięcie problemu związanego z odliczaniem diet i noclegów z niemieckiej płacy minimalnej Millog;
 4. Optymalizacja działania edytora aktywności – kopiowanie aktywności na wybrane dni;
 5. Optymalizacja prezentacji danych po imporcie pliku .tsd2 do nowego modułu delegacji.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 3.0

 

Nowy moduł delegacji:

 1. Nowy moduł delegacji został stworzony jako osobny widok programu;
 2. Użytkownik ma możliwość rozliczenia delegacji zarówno przy użyciu interfejsu graficznego, jak i w formie tabelarycznej;
 3. Delegacje przeliczają się automatycznie po wprowadzeniu zmian przez użytkownika;
 4. Program automatycznie nadaje numer delegacji mając na względzie zmianę miesiąca lub roku z zależności od wybranego szablonu delegacji;
 5. Rozliczenie delegacji zapisuje się w bazie danych i jest wykorzystywane w innych miejscach programu, m.in. przez kalkulator płac minimalnych;
 6. Do opcji ewidencyjnych dodano opcję odpowiedzialną za automatyczne pobieranie danych delegacyjnych do rozliczenia czasu pracy za granicą.

Rozszerzony opis funkcjonalności nowego modułu delegacji znajduje się w instrukcji programu Tachospeed pod adresem: https://manual.tachospeed.pl/pages/viewpage.action?pageId=50528262

 

Nowy edytor czynności (aktywności):

 1. Nowy edytor czynności (aktywności) został stworzony jako dzienny widok kalendarza;
 2. Użytkownik ma możliwość wstawiania aktywności na dni, gdzie nie były zarejestrowane aktywności z innych źródeł lub na okresy nieznane oraz okresy postoju pochodzące z innych źródeł;
 3. Wprowadzanie danych zostało zoptymalizowane względem starego edytora czynności. W nowym narzędziu do wprowadzania danych należy używać przycisku „Tab” oraz klawiszy numerycznych;
 4. Użytkownik ma możliwość skopiowania czynności wprowadzonych na jeden dzień i ich uzupełnienia dla większego zakresu czasu z uwzględnieniem opcji pomijania np. dni wolnych lub dni, w których zostały zarejestrowane jakieś aktywności.Rozszerzony opis funkcjonalności nowego modułu delegacji znajduje się w instrukcji programu Tachospeed pod adresem: https://manual.tachospeed.pl/pages/viewpage.action?pageId=1966397#id-1Przegl%C4%85danieiedycja-Zmianywedytorzeczynno%C5%9Bciodwersji3.00
 1. Wprowadzono zmiany w kalkulatorach płacy minimalnej – od wersji 3.0 dane delegacyjne wykorzystywane do rozliczenia płacy minimalnej są pobierane z zapisanych w bazie, rozliczonych delegacji. UWAGA! W celu rozliczenia płacy minimalnej na podstawie pliku .tsd2 ze starych delegacji należy go w pierwszej kolejności wczytać do nowego modułu delegacji i zapisać rozliczenie delegacji.
 2. Zmieniono funkcjonalność widoku kalendarza – strzałki funkcyjne zostały dostosowane do wybranego widoku. W przypadku roku użytkownik ma możliwość zmiany widoku o rok lub do początku lub końca danych. Analogiczne rozwiązanie zastosowano w pozostałych widokach kalendarza.

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 2.99.1 – szczegółowa lista zmian

 • Usunięcie błędu związanego z odczytem plików .tsd2;
 • Optymalizacja generowania zbiorczych raportów kontrolnych ITD;
 • Optymalizacja wskazywania przebiegu w przypadku jazdy w załodze;
 • Przebudowa integracji z systemem Framelogic.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 2.99 – szczegółowa lista zmian

 • Optymalizacja importu danych cyfrowych – skrócenie czasu importu plików cyfrowych (w szczególności na wersji Multi);
 • Kalkulator płac minimalnych – zmiana domyślnej stawki godzinowej w Holandii;
 • Automatyczna informacja o kończącym się dostępie do aktualizacji – program automatycznie poinformuje użytkownika o kończącym się dostępie do aktualizacji na 14 dni przed terminem;
 • Upomnienie pracownika – wyeliminowano problem z datą upomnienia;
 • Edytor czynności – wyeliminowano problem z zawieszającym się oknem edytora czynności;
 • Zmiana prezentacji DOP w przypadku odpoczynków tygodniowych;
 • Dodanie do czynności opieki nad innym chorym członkiem rodziny oraz weryfikacji maksymalnej ilości dni opieki pod kątem Art. 33 z OBWIESZCZENIA MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 2.98 – szczegółowa lista zmian

 • Do analizy naruszeń wprowadzono zmiany związane z przepisami Pakietu Mobilności. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://tachospeed.pl/blog/pakiet-mobilnosci-wszystko-co-musisz-wiedziec/
 • Wprowadzono możliwość uzupełnienia kraju zamieszkania kierowcy  (Edytor kierowców -> Ogólne). Informacja ta jest niezbędna do poprawnej analizy naruszeń uwzględniającej przepisy Pakietu Mobilności
 • Przeniesienie edytorów jazdy bez karty oraz jazdy z cudzą kartą do widoku interaktywnego (Widok interaktywny -> Edytory)
 • Wprowadzenie możliwości rozliczenia ewidencji z uwzględnieniem dowolnego etatu
 • Dodano opcję odpowiedzialną za wliczanie postojów trwających do 14 minut do czasu pracy kierowcy, zgodnie z art. 13 UoCPK (Opcje -> Moduł ewidencji -> Zaawansowane)
 • W menu czynności dodano pozycje „Brak aktywności w dobie pracowniczej”
 • Umożliwienie generowania ewidencji oraz raportu kontrolnego czasu pracy na podstawie przepisów serbskich;
 • Rozszerzenie listy naruszeń w raporcie kontrolnym czasu pracy (wersja serbska)
 • Rozszerzenie listy naruszeń w raporcie kontrolnym czasu pracy (wersja portugalska i hiszpańska)

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji aktualizacji granicznych: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Nie instalujemy każdej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 2.97.3

 • W widoku interaktywnym dodano możliwość wyłączania naruszeń w związku z odstępstwami od stosowania Rozporządzenia 561/2006 w związku z COVID-19 (funkcjonalność dostępna w Rozszerzonym Module Kontrolnym);
 • Do zakładki „Pomoc” dodano zestawienie odstępstw od stosowania Rozporządzenia 561/2006 w związku z COVID-19 obowiązujących w poszczególnych krajach europejskich;
 • W związku z nową interpretacją PIP dokonano zmian w filtrach ewidencji dla Polski – przerwy trwające mniej niż 15 minut są rozliczane jako dyżur 100%;
 • W związku ze zmianami w rozliczaniu ryczałtów spowodowanych wprowadzeniem „Opieki COVID-19” w opcjach programu (zakładka „Wynagrodzenie – Skalowanie ryczałtów”) dokonano rozbicia na poszczególne czynności ewidencyjne;
 • W opcjach programu (zakładka „Moduł ewidencji – Sporządził – ….”) dostosowano ilość znaków do formatu raportu;
 • Do ewidencji dodano nowy wymiar etatu – 9/10;
 • Wprowadzono zmiany w liczeniu naruszeń przerwy śniadaniowej w hiszpańskiej i portugalskiej wersji językowej.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji poszczególnych aktualizacji: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7..


Wersja 2.97.1

 • Do ewidencji czasu pracy zostały wprowadzone wymiary etatów uwzględniające pomniejszenie etatu w związku z COVID-19;
 • Do czynności ewidencyjnych dodany został nowy zasiłek opiekuńczy na dziecko zdrowe związany z COVID-19 oraz zasiłki związane z opieką nad dzieckiem chorym;
 • W związku z wprowadzeniem nowych czynności ewidencyjnych zmianie uległ szablon raportu ewidencji zbiorczej;
 • Wprowadzono opcję umożliwiającą wygenerowanie raportów ewidencyjnych na podstawie filtrów czasu pracy w państwach, dla których rozliczana jest płaca minimalna.

 

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji poszczególnych aktualizacji: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 2.97

 • Ocena ryzyka w transporcie drogowym:
  – aktualizacja wzoru pod kątem najpoważniejszych naruszeń
  – dodanie współczynnika ryzyka na rok 2019 zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 marca 2020 roku;
 • Moduł manipulacji:
  – dodanie informacji związanej z nakładaniem się wskazań zegarów w tachografach;
  – optymalizacja wskazywania naruszeń w manipulacjach i naruszeniach;
 • Ewidencja zbiorcza:
  – poprawki związane z błędnym wskazywaniem ilości dni w wybranych miesiącach;
 • Widok cyfrowy:
  – Optymalizacje dla widoku głównego;
 • Moduł analogowy analogowy:
  – Poprawki błędów w archiwum tarczek;
 • Zmiany w wersjach zagranicznych – Hiszpania, Portugalia, Norwegia.

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji poszczególnych aktualizacji: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 2.96

 • Optymalizacja update’u bazy danych
 • Raport kalibracji – zmiany pod kątem kalibracji tachografów inteligentnych
 • Import zbiorczy – wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na zbiorcze dodawanie/pomijanie kierowców i pojazdów do bazy
 • Optymalizacja analizy danych cyfrowych dla dni, w których nastąpiła zmiana czasu.

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji poszczególnych aktualizacji: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 2.95

 • Wprowadzono nowy podgląd interaktywny wraz z edytorem aktywności:
  • w podstawowej wersji programu użytkownik ma możliwość podglądu i edycji danych kierowcy
  • Rozszerzony Moduł Kontrolny umożliwia podgląd i edycję danych dla kierowcy i pojazdu wraz z możliwością porównania tych danych w jednym (interaktywnym) widoku;(dokładny opis funkcjonalności podglądu interaktywnego)
 • Wprowadzono zmiany w analizie naruszeń oraz taryfikatorze uwzględniające najnowsze przepisy prawa
 • Zaktualizowano stawkę płacy minimalnej w Polsce
 • Zaktualizowano stawki płac minimalnych w Kalkulatorze płacy minimalnej
 • Wprowadzono nowe opcje importu plików cyfrowych – użytkownik ma możliwość wyłączenia wszystkich okien importu plików, co znacznie upraszcza wczytywanie plików cyfrowych
 • W Raporcie Mapy wprowadzono możliwość wczytania danych lokalizacyjnych GNSS
 • Rozszerzono analizę danych o weryfikację konfliktów danych pochodzących z plików cyfrowych
 • Rozbudowano funkcjonalność repozytorium plików cyfrowych
 • Przebudowano i rozszerzono funkcjonalność modułu Manipulacji i naruszeń
 • Do edytora kierowców dodano zakładkę „Karta kierowcy” zawierającą listę wszystkich kart przypisanych do kierowcy
 • Zoptymalizowano skalowanie interfejsu graficznego.

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji poszczególnych aktualizacji: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.

Uwaga! Wszystkie wersje od 2.95 nie posiadają wsparcia technicznego dla Windows 7.


Wersja 2.94

 • Do kalkulatora wynagrodzeń wprowadzono nowe opcje skalowania ryczałtów nieobecnościami
 • Zmieniono ustawienie domyślne opcji „Umieść skróty państw na wykresach”
 • Wprowadzono zmiany w analizie naruszeń związanych z wprowadzaniem kodów krajów
 • Poprawiono działanie edytora czynności.

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji poszczególnych aktualizacji: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.


Wersja 2.93.1 (HOTFIX)

 • Poprawiono weryfikację podpisu cyfrowego
 • Zmieniono metodę weryfikacji zakresów aktywności w plikach cyfrowych
 • Wprowadzono optymalizację rozpoznawania błędu selektora
 • Przywrócono działanie narzędzia do sprawdzania integralności bazy danych

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji poszczególnych aktualizacji: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.


 • Obsługa tachografów inteligentnych – odczyt i analiza danych oraz weryfikacja plików pod kątem nowych certyfikatów
 • Optymalizacja analizy naruszeń pod kątem wykrywania braku wpisu o kraju, uwag z wykresówek oraz naruszeń związanych z niepoprawnym używaniem kart kierowców
 • (RMK) Nowy raport „Raport przeprowadzonych kontroli” pozwalający na uzyskanie informacji na temat kontroli przeprowadzonych we wskazanym okresie
 • (RMK) Nowy raport „Tabelaryczny raport logowań kart (BETA)” pozwalający na weryfikację logowań dowolnych kart we wskazanym okresie (z uwzględnieniem tachografów inteligentnych)
 • Wprowadzenie nowego aktualizatora programu.

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji poszczególnych aktualizacji: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.


 • Nowy raport kontrolny pozwalający na porównanie danych z tachografu z wyliczoną z mapy trasą przejazdu;
 • Rozszerzenie funkcjonalności modułu manipulacji i naruszeń o prezentowanie naruszeń czasu pracy wynikających z Ustawy o Czasie Pracy Kierowców;
 • Rozszerzenie funkcjonalności modułu manipulacji o następujące potencjalne manipulacje:
  • Zarejestrowane przez tachograf przekroczenia prędkości
  • Potencjalny błąd selektora
  • Brak prawidłowego podpisu cyfrowego
  • Liczne zapisy prędkości podczas zarejestrowanego postoju
  • Brak odczytu danych z tachografu w wymaganym terminie
  • Ponowne parowanie czujnika/Wymiana tachografu
  • Brak przypisanego do pojazdu numeru rejestracyjnego
  • Logowanie karty kontrolnej/warsztatowej
  • Gotowość w slocie 2 podczas postoju w slocie 1
  • Błędy i zdarzenia zarejestrowane przez tachograf
  • Nieprawidłowa wartość stanu licznika pojazdu
  • Typ tachografu umożliwia aktualizację firmware’u.
 • Rozszerzenie funkcjonalności repozytorium plików cyfrowych o możliwość usuwania zdefiniowanych grup plików;
 • Do upomnienia pracownika dodano możliwość dołączenia oświadczenia kierowcy w związku z popełnionymi naruszeniami;
 • Zmiany w ewidencji czasu pracy w związku z naruszeniami dotyczącymi przerw w pracy – wprowadzenie skróconej przerwy śniadaniowej.

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji poszczególnych aktualizacji: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.


 • Wprowadzenie szczegółowego podsumowania raportu kontrolnego ITD – podsumowanie naruszeń rozdzielono na 3 części w oparciu o zapisy nowego taryfikatora;
 • Ewidencja czasu pracy – zgodnie ze zmianami Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), dodano możliwość wygenerowania informacji o liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia;
 • Optymalizacja Raportu kontrolnego czasu pracy pod kątem wykrywania i prezentacji naruszeń czasu pracy;
 • Rozszerzenie funkcjonalności modułu manipulacji i naruszeń – dwuklik naruszenia w podsumowaniu importu pliku kierowcy powoduje wywołanie podglądu interaktywnego aktywności na wskazanym naruszeniu;
 • Aktualizacja stawek płacy minimalnej – zaktualizowano stawki płacy minimalnej w Polsce na rok 2019 oraz stawki płac minimalnych w krajach europejskich;
 • Nowe repozytorium plików cyfrowych;
 • Optymalizacja skalowania widoku cyfrowego w zależności od rozdzielczości ekranu – widok cyfrowy jest automatycznie dopasowywany do rozdzielczości ekranu użytkownika;
 • Wprowadzenie nowych opcji sterujących widocznością okien podczas importu plików – nowe opcje umożliwiają wyłączenie widoczności wszystkich okien edytorów oraz okna początkowego i podsumowania importu plików cyfrowych;
 • Przywrócenie opcji „Nie jest pracownikiem firmy” w edytorze kierowców.

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji poszczególnych aktualizacji: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.


 1. Moduł manipulacji i naruszeń – moduł umożliwiający weryfikację potencjalnych manipulacji i naruszeń bezpośrednio po imporcie plików cyfrowych:
  • dla pliku z karty kierowcy – analiza naruszeń dla zakresu 29 dni wstecz dostępna bezpośrednio po zaimportowaniu pliku, możliwość wygenerowania raportu kontrolnego wprost z okna podsumowania importu pliku
  • dla pliku z tachografu – szeroki katalog potencjalnych manipulacji dostępny bezpośrednio po zaimportowaniu pliku z tachografu, możliwość bezpośredniego wygenerowania raportu pozwalającego na weryfikację wskazanej manipulacji.
 2. Rozszerzenie analizy naruszeń o weryfikację naruszeń czasu pracy zgodnie z taryfikatorem polskim 2018
 3. Wprowadzenie opcji pozwalającej na dołączenie podsumowania naruszeń z raportu kontrolnego ITD do raportu czasu pracy
 4. Dodanie opcji automatycznego otwierania bazy po jej utworzeniu
 5. Optymalizacja prezentowania informacji w oknach początkowych importu plików
 6. Rozszerzenie funkcjonalności podglądu interaktywnego aktywności
 7. Dodanie możliwości generowania raportu porównania danych z kart kierowców i tachografu tylko dla dni z naruszeniami
 8. Rozszerzenie funkcjonalności raportu porównania danych z kart kierowców i tachografu – analiza danych dla pojazdów, dla których nie ma danych z tachografu
 9. Optymalizacja prezentacji danych o prędkości dla plików S
 10. Rozszerzenie funkcjonalności wykresu prędkości o możliwość określania prędkości maksymalnej we wskazanym punkcie oraz prędkości średniej dla wskazanego odcinka
 11. Dodanie możliwości otwarcia lokalizacji plików dla wybranej bazy z widoku okna wyboru bazy
 12. Rozszerzenie wyszukiwania baz o kolejne warunki
 13. Wprowadzenie pola zawierającego informację o kraju wystawienia karty kierowcy do edytora kierowców
 14. Optymalizacja wydajności programu.

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji poszczególnych aktualizacji: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.


 1. Wprowadzenie święta 12 listopada 2018 roku do kalendarza świąt polskich

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji poszczególnych aktualizacji: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.


 1. Integracja z oprogramowaniem Sage Kadry i Płace One Payroll – możliwość pełnego rozliczenia wynagrodzenia na podstawie pliku ewidencji Tachospeed dzięki integracji z systemem kadrowo – płacowym Sage Kadry i Płace One Payroll.
 2. Dodano możliwość wygenerowania raportu zawierającego listę kierowców wraz z informacją o popełnionych przez nich najpoważniejszych naruszeniach
 3. Wprowadzono możliwość importu plików bezpośrednio z plików skompresowanych .ZIP
 4. Do raportu kontrolnego ITD dodano możliwość wyświetlenia informacji o niepoprawnych podpisach cyfrowych w plikach, na podstawie których raport został wygenerowany.

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji poszczególnych aktualizacji: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.


 1. Nowa analiza naruszeń na podstawie przepisów wynikających z Ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 roku (wymagana ręczna zmiana taryfikatora w opcjach programu)
 2. Nowy wykres prędkości obsługujący pliki S (4Hz)
 3. Moduł potencjalnych manipulacji – funkcjonalność wskazująca potencjalne manipulacje kierowców po wczytaniu danych do programu
 4. Raport oceny ryzyka utraty dobrej reputacji – możliwość weryfikacji ilości naruszeń oraz prawdopodobieństwa kontroli w firmie
 5. Rozbudowanie funkcjonalności raportu oceny ryzyka w transporcie drogowym
 6. Rozszerzenie funkcjonalności weryfikacji numerów kart kierowców
 7. Stworzenie funkcjonalności zapisu raportów do pliku .xml
 8. Wprowadzenie do edytora kierowców możliwości zbiorczej zmiany danych dla wielu kierowców
 9. Rozszerzenie funkcjonalności edytora pojazdów oraz przypominacza
 10. Umożliwienie zapisu danych o prędkości do pliku .xlsx

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji poszczególnych aktualizacji: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.


 1. Poprawienie importu danych cyfrowych

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji poszczególnych aktualizacji: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.


 1. Dodanie powiadomienia o kończących się terminach umów o pracę – wprowadzając datę „Zatrudnienie do..” w edytorze kierowców, Przypominacz informuje o wygaśnięciu obowiązywania umowy o pracę
 2. Wprowadzenie możliwości filtrowania stawek za diety i noclegi w module delegacji – listowane są jedynie kraje, dla których użytkownik rozlicza delegacje
 3. Rozszerzenie funkcjonalności edytora RMK o wyświetlanie skrótów krajów
 4. Dodano możliwość generowania raportu rozliczenia ryczałtów zawierającego nadpłaty/dopłaty
 5. Dodanie do modułu wynagrodzeń opcji umożliwiającej uwzględnienie nadpłat w rozliczeniu ryczałtów
 6. Usprawnienie wskazywania stawki godzinowej w długich okresach rozliczeniowych przy zatrudnieniu w trakcie okresy rozliczeniowego
 7. Usunięcie z kalendarza święta (dnia wolnego od pracy) w dniu 12 lipca
 8. Usprawnienie funkcjonalności drzewka opcji – widoczność poszczególnych gałęzi w zależności od posiadanej licencji
 9. Rozbudowa funkcjonalności edytora firm
 10. Rozbudowa mechanizmu importu plików cyfrowych o możliwość dodania firmy w trakcie importu pliku z pojazdu
 11. Dodanie podpowiedzi do przycisków obsługujących schematy opcji
 12. Dodanie szwedzkiego kalendarza świąt
 13. Stworzenie pod instalatorem pliku info.xml zawierającego informację o posiadanym typie wersji oprogramowania

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji poszczególnych aktualizacji: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.


 1. Usprawnienie funkcjonalności modułu płacowego. Między innymi:
  • automatyczny eksport rozliczenia płacy minimalnej do modułu płacowego
  • dodanie możliwości uwzględnienia nadpłat wynikających z rozliczenia ryczałtów
  • dodanie opcji pozwalającej na rozliczenie dodatkowych składników wynagrodzenia w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
  • dodanie możliwości zdefiniowania wspólnego ryczałtu za nadgodziny i nadgodziny średniotygodniowe
  • dodanie możliwości zdefiniowania podstawowych składników wynagrodzenia
 2. Dodanie możliwości generowania wniosków urlopowych oraz opieki nad dzieckiem (art. 188 KP)
 3. Usprawnienie funkcjonowania eksportu danych ewidencyjnych do SAP
 4. Dodanie możliwości przywrócenia domyślnych opcji tylko dla wybranego widoku
 5. Rozszerzenie raportu kalibracji tachografu o dane o czujniku ruchu
 6. Usprawnienie funkcjonalności przypominacza
 7. Przywrócenie opcji związanych z odbiorami do widoku ewidencji.

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy przestrzegać odpowiedniej kolejności przy instalacji poszczególnych aktualizacji: 2.40, 2.46, 2.60, 2.701, 2.82, najnowsza wersja. Czytaj więcej w Manualu Tachospeed.


 1. Usprawnienie funkcjonalności modułu płacowego. Między innymi:
  • automatyczne wyrównanie stawki za postój, do stawki wynikającej z minimalnego krajowego wynagrodzenia brutto
  • dodanie opcji pełnego zaokrąglenia do pensji zasadniczej
 2. Dodanie możliwości zapisu raportu rozliczenia ryczałtów do pliku .pdf
 3. Dodanie możliwości zapisu raportu rozliczenia składników wynagrodzenia brutto do pliku .xls
 4. Dodanie możliwości uzupełnienia danych osoby dokonującej rozliczenia w module płacowym
 5. Przyspieszenie zapisu opcji głównych programu
 6. Przyspieszenie importu plików cyfrowych
 7. Dodanie szablonów tymczasowych dla opcji zaimportowanych z plików tsr i tsd2
 8. Zmiana domyślnego ustawienia dla opcji „Sposób wyznaczania rekordów”
 9. Usunięcie z wydruku ewidencji informacji o czasie trwania przerwy śniadaniowej w przypadku umowy zlecenie lub samozatrudnienia
 10. Zmiana opcji domyślnych dla Zaświadczenia 561

 1. Moduł płacowy:
  • możliwość rozliczenia składników wynagrodzenia do kwoty brutto
  • rozliczenie ryczałtów
 2. Rozszerzenie funkcjonalności edytora kierowców
 3. Propagacja stawki godzinowej wynagrodzenia polskiego do kalkulatorów płacy minimalnej
 4. Nowe opcje główne programu (jedno okno opcji dla wszystkich modułów programu)
  • możliwość zastosowania kilku schematów opcji dla jednej bazy
  • możliwość wyeksportowania szablonu opcji do pliku .xml
  • możliwość zaimportowania szablonu opcji z pliku .xml
  • rozbicie opcji „Jedna stawka dla diet i noclegów” na dwie niezależne opcje
  • ujednolicenie opcji dla raportów
 5. Optymalizacja odczytu plików .tsr oraz .tsd2

 

Aktualizacja wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego.
Systemy: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie są wspierane


Nowe funkcjonalności:

 • Usprawniono import plików .tsd2
 • Ujednolicono wyświetlanie danych na raportach
 • Usprawniono funkcjonalność edytora kierowców
 • Inne usprawnienia funkcjonalności programu

 

Aktualizacja wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego.
Systemy: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie są wspierane


Nowe funkcjonalności:

 • Do kalkulatorów płacy minimalnej wprowadzono możliwość wyliczenia wyrównania za czas pracy na terenie Finlandii
 • Wprowadzono możliwość uzupełnienia danych osoby tworzącej raporty rozliczenia płacy minimalnej
 • Stworzono raport blokad przedsiębiorstw na podstawie danych z tachografu
 • Wprowadzono zbiorcze raporty kontrolne, ewidencji i delegacji

 

Inne usprawnienia:

 • Odświeżono wygląd raportów
 • Usprawniono zapis opcji delegacji w pliku .tsd2

 

Aktualizacja wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego.
Systemy: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie są wspierane


Nowe funkcjonalności:

 • Do kalkulatorów płacy minimalnej wprowadzono możliwość wyliczenia wyrównania za czas pracy na terenie Luksemburga
 • Dodano możliwość odliczenia delegacji z wyrównania za czas pracy na terenie Austrii
 • Wprowadzono rozliczanie nadgodzin powstałych w Austrii jako składnika płacy minimalnej
 • Stworzono tabelaryczny raport aktywności na terenie Francji
 • Wprowadzono zbiorcze raporty kalkulatorów płacy minimalnej oraz ewidencji czasu pracy za granicą

 

Inne usprawnienia:

 • W module SMT usprawniono wprowadzanie aktywności przy dwóch pojazdach na tarczce
 • Umożliwiono import kilku plików .tsd2 do edytora miejsc bez konieczności zmiany zakresu dat

 

Zagranica:

 • Wprowadzono wzór protokołu kontroli dla służb rosyjskich

 

Aktualizacja wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego.
Systemy: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie są wspierane


Nowe funkcjonalności:

 • Wprowadzono możliwość uzupełniania danych osoby wystawiającej delegację
 • Wprowadzono weryfikację dnia wystawienia delegacji z uwzględnieniem dni wolnych od pracy
 • Dodano zapytanie przy zamykaniu programu
 • Dodano komunikat o dokumentach na podstawie których przygotowano ewidencję i delegacje

 

Moduł ewidencji:

 • Rozszerzono funkcjonalność kalkulatorów płacy minimalnej
 • Wprowadzono możliwość wpisania kwoty polskiego wynagrodzenia w celu wyliczenia stawki za godziny nocne w kalkulatorach płacy minimalnej
 • Dodanie podstawy prawnej udzielenia czasu wolnego w przypadku odbioru 1:1,5

 

Moduł analogowy:

Stary moduł tarczek:

 • Poprawa widoczności, na raportach, uwag wprowadzonych w trakcie przeglądania tarczek

 

Inne usprawnienia:   

 • Wprowadzono nowym komponent drzewa raportów

 

Zagranica:

 • Wprowadzono tygodniowy raport czasu pracy dla Serbii
 • Wprowadzono raport naruszeń czasu pracy w porze nocnej dla Hiszpanii

 

Aktualizacja wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego.
Systemy: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie są wspierane


Nowe funkcjonalności:

 • Wprowadzono kalkulatory umożliwiające rozliczenie płacy minimalnej w Niemczech, Francji, Austrii, Holandii, Norwegii i we Włoszech
 • Dostosowano sposób rozliczania delegacji zagranicznych zgodnie z interpretacją PIP oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Wprowadzono możliwość wygenerowania zaświadczenia o działalności 561/2006 lub AETR w trzech językach

 

Moduł cyfrowy:

 • Optymalizacja importu plików cyfrowych
 • Usprawnienie wyświetlania widoku kalendarza
 • Rozszerzenie interaktywnego podglądu aktywności o symbole krajów

 

Moduł analogowy:

Nowy moduł tarczek:

 • Dodanie możliwości obsługi promu w analizie
 • Poprawienie kompatybilności pomiędzy modułami analogowymi
 • Optymalizacja formatek w archiwum
 • Inne usprawnienia poprawiające funkcjonalność modułu NMT

 

Stary moduł tarczek:

 • Optymalizacja procesu przeliczania kilometrów w archiwum
 • Poprawa widoczności informacji z checkboxów w raporcie uwag z tarczek

 

Inne usprawnienia:

 • Zwiększenie wydajności drzewa raportów
 • Poprawa ergonomii menu w głównej belce programu
 • Rozszerzenie funkcjonalności edytora kierowców o możliwość wprowadzenia numeru PESEL składającego się z 15 znaków
 • Usprawnienie funkcjonowania edytora miast

 

Zagranica:

 • Wprowadzenie analizy pod kątem przewozów autokarowych w Bośni i na Chorwacji
 • Zmiany w taryfikatorze chorwackim

 

Aktualizacja wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego.
Systemy: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie są wspierane


Nowa funkcjonalność:

 • Wprowadzenie raportu nieznanych okresów kierowcy
 • Wprowadzenie możliwości eksportu podsumowania ewidencji do pliku .xls

 

Praca UE:

 • Wprowadzenie rozliczania czasu pracy w Holandii
 • Zmiana domyślnych ustawień dla filtrów ewidencji czasu pracy na terenie Austrii
 • Usprawnienie wyliczanie wartości amplitudy czasu pracy we Francji

 

Moduł cyfrowy:

 • Przywrócenie funkcjonalności przycisku „Odczytaj dane z tachografu”
 • Dodatkowe usprawnienia modułu cyfrowego

 

Moduł analogowy:

Nowy moduł tarczek:

 • Wprowadzenie obsługi promu w analizie
 • Usprawnienie filtrowania w archiwum NMT
 • Optymalizacja zajęcia pamięci RAM przy wczytywaniu wykresówek
 • Wprowadzenie widoku tarcz z pierścieniem dla przekroczenia granic
 • Usprawnienie funkcjonalności checkbox’ów
 • Wprowadzenie funkcjonalności „pokazuj różnice kilometrów” i „pokazuj różnice miast” w archiwum
 • Rozwiązanie problemu z aktualizacją dat w kontrolkach
 • Usprawnienie kompatybilności SMT -> NMT
 • Inne usprawnienia poprawiające funkcjonalność modułu NMT

 

Stary moduł tarczek:

 • Przyśpieszenie wprowadzania dużej ilości aktywności na wykresówce
 • Usprawnienie funkcjonalności związanej z podziałem aktywności na jednominutowe
 • Przywrócenie wstępnej interpretacji naruszeń

 

Inne usprawnienia:

 • Usprawnienie widoku okna edytora kierowców
 • Wprowadzenie możliwości generowania pliku debug z danego błędu
 • Usprawnienie importu plików do dużych baz
 • Import aktywności kierowcy przy niepełnym imporcie aktywności drugiego kierowcy działa poprawnie
 • Usprawnienie opcji odświeżania przypominacza
 • Usprawnienia związane z funkcjonowaniem modułu ewidencyjnego
 • Inne usprawnienia poprawiające komfort korzystania z programu

 

Aktualizacje:

 • Informacja o braku wsparcia technicznego dla systemu Windows Vista

 

Aktualizacja wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego.
Systemy: Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie są wspierane


Nowa funkcjonalność:

 • Raport ITD
  • Wprowadzenie nowej oceny ryzyka według rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r.
  • Wprowadzenie dziennego raportu naruszeń w formacie .csv
 • Rozliczanie praca UE
  • Wprowadzenie zaświadczenia o oddelegowaniu dla Włoch
  • Wprowadzenie rozliczania czasu pracy we Włoszech
  • Wprowadzenie rozliczania czasu pracy w Austrii
  • Rozdzielenie stron w raportach ewidencyjnych na część polską i zagraniczną
  • Dodanie do raportów dwujęzycznych kolumny z czasem pracy według doby kalendarzowej
  • Wprowadzenie rozliczania dodatkowych składników dla pracy we Francji:
   • Praca w nocy
   • Godziny niedzielno-świąteczne
   • Konkretny czas pracy w Polsce wedle składników (praca, nis, nocne, dyżury) w czasie pracy we Francji (na potrzeby odliczeń)
  • Wprowadzenie informacji o w.w. składnikach oraz o nadgodzinach francuskich i amplitudzie do raportu polsko – francuskiego
 • Nowy moduł tarcz
  • Analiza wydajności pracowników wedle czasu wprowadzania tarcz
  • Wprowadzenie skrótu klawiaturowego do wprowadzania miast (“M”)
 • Transics

 

Inne usprawnienia:

 • Ewidencja
  • Prawidłowe niezaliczanie przerwy śniadaniowej do naruszenia pracy 60h/tydzień przy wybraniu innej opcji rozliczania niż praca
 • Moduł cyfrowy
  • Dodawanie i usuwanie plików na liście repozytorium działa poprawnie
 • Moduł analogowy
  • Poprawne sortowanie liczb na siatce odczyty
  • [NMT – nowy moduł tarcz]
   • Usprawniono odświeżanie informacji o kilometrach przy zmianach na aktywnościach
   • Naczepy poprawnie wyświetlają się w zakładce dane i można je przypisać do tarczy
   • Umożliwiono wydruk tarczy w archiwum tarcz
 • Moduł paliwowy
  • Uaktualnienie wzoru do importu paliwa dla stacji LOTOS
 • Edytor kierowców
  • Umożliwienie zmiany dla wielu kierowców, poza firmą, także narodowość oraz prawo pracy.
 • Inne
  • Raporty generowane bezpośrednio do PDF (zaświadczenia o oddelegowaniu, raport kontrolny angielski i bośniacki) obsługują znaki spoza standardowego alfabetu łacińskiego oraz z innych alfabetów
  • Rzadki problem związany z dublowaniem raportów na drzewku raportów został usunięty
  • Rzadki problem związany z błędym zaokrąglaniem kwot w delegacjach został usunięty
  • Inne drobne usprawnienia poprawiające komfort korzystania z programu

 

2.76.1.26 HOTFIX

Lista zmian:

Usprawnienia i poprawy dotyczące SMT (stary moduł tarcz):

 • Przyspieszenie działania edytora tarcz (wprowadzanie tarcz do programu) m.in:
  • wprowadzanie aktywności
  • wstawianie sierżantów
 • Poprawa dzielenia 2 minutowych aktywności w edytorze
 • Korekta zapisywania zmian na tarczach w archiwum (przeglądanie wykresówek)
 • Poprawa odczytu informacji o miejscach z tarcz w module delegacji i ewidencji

 

Aktualizacja wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego.
Systemy: Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie są wspierane


Nowa funkcjonalność:

 • Raporty
  • Dodanie opcji z automatycznym czyszczeniem drzewka raportu w oknie Raportów (opcja: Ustawienia/Raporty)
  • Wydruk wszystkich raportów wygenerowanych w konkretnym dniu
 • Generowane raporty Dodanie do informacji o generowanych raportach informacji
  o raportach zbiorczych kontrolnym/wykroczeń
 • Rozliczanie Francja Wprowadzono dodatkowe pola do edytora kierowców oraz firm pozwalające na uzupełnienie wszystkich informacji do wypełniania dokumentu
  CERFA 15553*01
 • Przypominacz Dodanie terminu wystawienia zaświadczenia o oddelegowaniu na Francję
 • Import danych Import czynności z plików XLS systemów GPS ComboClient3 oraz SaveStore
 • Nowy moduł tarcz
  • Dodano promień odczytu aktywności
  • Autouzupełnianie zakładki DANE podczas wprowadzania tarcz (dot. numeru rejestracyjnego oraz stanu licznika)
  • Wprowadzono możliwość dodawania kilku aktywności poprzez trzymanie CTRL
 • Widok cyfrowy Przywrócono możliwość wydruku kalendarza
 • Ewidencja Wprowadzenie możliwości numeracji wszystkich stron w raporcie ewidencji lub wyłączenia numerowania stron
 • Zagranica
  • Moduł policyjny Wprowadzenie modułu policyjnego dla Bośni i Hercegowiny
  • Moduł policyjny Wprowadzenie modułu policyjnego dla Anglii
  • Rosja Wprowadzono sprawdzanie podpisu cyfrowego dla plików z pojazdu (SKZI)

Inne usprawnienia:

 • Aktywacja Nowy moduł aktywacji – obsługa małych liter kodu aktywacyjnego
 • Delegacje Poprawiono czytelność okna przy niskich rozdzielczościach
 • Import cyfrowy Import daty urodzenia z pliku kierowcy
 • Rozliczanie praca UE Amplituda jest liczona pomiędzy dziennymi odpoczynkami i pomija okres wyjazdu z Francji pomiędzy nimi
 • Ewidencja Edycja DE, NO, FR – poprawa działania przycisku „Zapisz”
 • SMT
  • Poprawiono wprowadzanie, odczyt i analizę sierżantów
  • Rozszerzono działanie opcji „Cofnij ostatnią operację”
 • NMT
  • Dodano możliwość czytania tarczki z duplexem
  • Poprawiono edycję tarczek w Tarcze\Przeglądaj
  • Przy imporcie tarczek z pliku wskazywana jest pierwsza tarczka z listy
  • Poprawiono wprowadzanie, odczyt i analizę sierżantów
  • Poprawiono funkcjonowanie przycisku „Zmień” przy miastach w Tarcze\Przeglądaj
  • Poprawiono zliczanie godzin na tarczkach
  • Poprawiono pokazywanie czasu na tabeli Odczyty
  • Poprawiono odświeżanie widoku w edycji tarcz
  • Poprawiono zapamiętywanie miast
  • Ustawienie daty wprowadzenia tarczek
  • Poprawiono funkcjonowania związane z opcją „Cofnij poprzednią operację”
  • Zablokowano nakładanie się czynności na tarczach
  • Poprawiono zliczanie i wyświetlanie informacji o kilometrach na tarczach
  • Dodano możliwość pominięcia tarczy, jeżeli nie znaleziono środka
  • Poprawiono odczyt i analizę przy zmianie wskazówki godziny 12-tej oraz wskazówki określającej moment włożenia
  • Poprawiono edycję po zmianie kierowcy na zapisanej tarczy
  • Dodano możliwość usunięcia tarczy w Tarcze\Przeglądaj
 • Zagranica
  • Rosja: Poprawienie odczytu informacji o czasie lokalnym
  • Białoruś: Poprawienie przypomnienia o odczycie z tachografu co 28 dni

 

Aktualizacja wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego.
Systemy: Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie są wspierane


Nowa funkcjonalność:

 • Rozliczanie Francja Dodanie wszystkich informacji koniecznych do rozliczenia czasu pracy we Francji dla kierowców długodystansowych
  • rozliczanie amplitudy wedle spersonalizowanych ustawień użytkownika
  • rozliczanie godzin i nadgodzin wynikających z przepisów francuskich wedle wyboru użytkownika
   • ryczałtowo – cotygodniowo
   • comiesięcznie
   • w zależności od polskiego okresu rozliczeniowego
 • Rozliczanie Francja Wprowadzono zaświadczenia o oddelegowaniu pracownika do Francji, zaświadczenie 15553-01 jest uzupełniane automatycznie podstawowymi informacjami o firmie i pracowniku
 • Moduł cyfrowy Import zbiorczy plików cyfrowych (wersja beta)
  • zbiorczy podgląd statusu importowanych plików
  • podgląd informacji o plikach wedle kierowcy i pojazdu
  • jedyna ingerencja użytkownika jest konieczna w momencie dodawania pojazdów/kierowców do bazy przed rozpoczęciem właściwego importu danych
  • zbiorcze podsumowanie całego importu
 • Moduł kontrolny Protokół dla inspekcji angielskiej w wersji angielskiej RMK
 • Ewidencja Wprowadzono opcję „koniec okresu rozliczeniowego (w następnej dobie kalendarzowej)” pozwalającą na odcięcie końca okresu rozliczeniowego
 • Delegacje Dodano opcję wyłączającą analizę odpoczynków w porze nocnej w Polsce
 • Przypominacz Możliwość wydruku tylko aktywnego okna z przypomnieniami

Inne usprawnienia:

 • Przypominacz Poprawnie wyświetla informacje o przypomnieniach niezależnie od zmienianych baz
 • Przypominacz Przypomnienie o terminie sczytania tachografu poprawnie ustawia się na 90 dni
 • Rozliczanie Kraje Ujednolicono przeliczanie czasu pracy w krajach niezależnie od zapisanych danych bądź automatycznej analizy miejsc
 • Opcje główne Opcja otwierania raportów po wygenerowaniu w pdf po odznaczeniu poprawnie go nie wyświetla
 • Raporty Raporty dla krajów DE, NO, FR poprawnie dodają informację o pracowniku do nazwy raportu
 • Ewidencja Hint ewidencyjny chowa się po wywołaniu innego okna/aplikacji
 • SMT Usprawniono działanie na powiększonych tarczkach
 • NMT Działanie Nowego Modułu Tarczek zostało usprawnione
 • inne poprawy usprawniające działanie programu

 

Aktualizacja wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego.
Systemy: Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie są wspierane


Ogólne zmiany w programie:

 • Widok cyfrowy – przycisk „Odczytaj dane z tachografu” poprawnie wywołuje moduł odczytu danych z tachografu

 

Moduł raportów:

 • Zmniejszenie rozmiarów zapisywanych plików .pdf
 • Do domyślnych nazw raportów dodano informację o imieniu i nazwisku kierowcy oraz zakresie wygenerowanych raportów

Uwaga: Wcześniej zapisane raporty w nowym module raportów poprawnie wyświetlą informację o imieniu kierowcy. Informacje o zakresie pojawią się tylko w nowo generowanych raportach

 

Moduł ewidencji:

 • wydruk samozatrudnienia i umowy zlecenie zawiera informacje o czasie pracy we Francji
 • Zmiany w filtrach czasowych poprawnie zapisują się do bazy

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.69 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.46, jeśli nie była wcześniej instalowana.

 

Aktualizacja wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego.
Systemy: Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie są wspierane

Pobierz Tachospeed 2.73.1.7 – aktualizacja – 145.04 MB

Ogólne zmiany w programie:

 • Raporty w nowej odsłonie
 • Tworzenie historii wygenerowanych raportów
 • Przegląd wygenerowanych raportów w menu głównym
 • Możliwość wydruku wielu raportów
 • Usuwanie zbiorowe raportów
 • Możliwość otwierania kilku raportów
 • Instrukcja do nowego okna raportów
 • Dodanie nowego menu kontekstowego, ułatwiającego obsługę raportów
 • Dodano filtry ewidencji na zagranicę
 • Możliwość dostosowania ustawień rozliczania czasu pracy dla każdego kraju z osobna
 • Wprowadzenie języka bośniackiego

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.69 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.46, jeśli nie była wcześniej instalowana.

 

Aktualizacja wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego.
Systemy: Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie są wspierane

Pobierz Tachospeed 2.73 – aktualizacja – 120 MB

Ogólne zmiany w programie:

 • Nowy moduł aktywacji (NOWOŚĆ)
 • Nowy raport prędkości (NOWOŚĆ)
 • Inne drobne poprawki poprawiające komfort korzystania z programu

 

Moduł policyjny:

 • Wprowadzono możliwość generowania załącznika do protokołu przy braku wykrytych naruszeń na drodze (561/AETR)

 

Moduł ewidencyjny:

 • Dodanie umowy zlecenia do systemu czasu pracy (NOWOŚĆ)
 • Przywrócenie numeru ewidencyjnego kierowcy na raportach
 • Wprowadzono informację o dokładnym czasie naruszenia 60 godzin czasu pracy na raporcie
 • Poprawy w działaniu rozliczenia Milog – występujących rozbieżności pomiędzy widokiem ewidencji a raportem
 • Ewidencja na Rumunię – wersja beta

 

Moduł cyfrowy:

 • Ulepszone skalowanie modułu przy mniejszych rozdzielczościach

 

Moduł analogowy:

 • Usprawnienia w działaniu ustawień starego modułu tarcz

 

Moduł diet:

 • Rozszerzenie działania opcji „jedna stawka na zagranicę” także na noclegi
 • Usunięcie starego moduły diet

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.69 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.46, jeśli nie była wcześniej instalowana.

 

 

Aktualizacja wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego.
Systemy: Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie są wspierane

Pobierz Tachospeed 2.72 – aktualizacja – 120 MB

Ogólne zmiany w programie:

 • Przywrócenie informacji o zakresie danych kierowców i pojazdów na kalendarzu
 • Dodanie przycisków do wprowadzania miast w module analogowym
 • Usprawnienie nowego interfejsu skanowania
 • Ulepszenie modułu analogowego
 • Inne drobne poprawki poprawiające komfort korzystania z programu

 

Dodano:

 • Obsługę nowych przepisów serbskich
 • Odczyt kart kierowców Federacji Rosyjskiej z PIN
 • Wprowadzono język węgierski
 • Uzupełniono i wprowadzono poprawy w wybranych wersjach językowych

W związku ze zmianami wprowadzanymi do nowego interfejsu pojawiają się nowe instrukcje programu Tachospeed. Zapraszamy do zakładki instrukcje.

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.69 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.46, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.711 – aktualizacja – 120 MB

Ogólne zmiany w programie:

 • Nowe okno wyboru bazy (NOWOŚĆ)
 • Nowe okno przypominacza (NOWOŚĆ)
 • Nowe okno ekranu powitalnego (NOWOŚĆ)
 • Nowy pasek wyboru w widokach głównych (NOWOŚĆ)
 • Wprowadzono możliwość importu informacji o przekroczeniach granic z serwisu Framelogic (NOWOŚC)
 • Zmiany w tabelach w programie (m. in. edytory)
 • Zmiany w widokach opcji programu (opcje główne, ewidencji)
 • Wprowadzono dodatkowe informacje dotyczące aktywacji i problemów z aktywacją
 • Inne drobne poprawki poprawiające komfort korzystania z programu

 

Moduł kontrolny:

 • Wprowadzono ujednolicone okno raportów kontrolnych dla raportów indywidualnych i zbiorczych
 • Wprowadzono analizę kontrolną dla przepisów wysp hiszpańskich (NOWOŚĆ)
 • Wprowadzono taryfikator słoweński (NOWOŚĆ)
 • Wprowadzono zmiany związanych z wprowadzeniem EURO na Litwie w taryfikatorze litewskim
 • Wprowadzono nowy taryfikator serbski i zmiany związane z przepisami serbskimi

 

Moduł ewidencyjny:

 • Wprowadzono rozliczanie czasu pracy we Francji (NOWOŚĆ)
 • Wprowadzono możliwość rozliczania ewidencji wg pojazdów, w zależności od firm, do których zostały one przypisane (NOWOŚC)
 • Przy wprowadzaniu aktywności w oknie czynności, na kalendarzu prawidłowo pojawiają się informacje o tych aktywnościach

 

Moduł cyfrowy:

 • Poprawiono odczyt kart z czytników uniwersalnych
 • Zmiany w działaniu wykresu prędkości

 

Moduł analogowy:

 • Usunięto wprowadzanie tarcz postojowych przy tarczach obejmujących kilka dni
 • Ulepszenia w działaniu wersji beta Nowego Modułu Tarcz
 • Nowy moduł skanowania (NOWOŚĆ)

Od wersji 2.69 jest możliwość przetestowania nowego modułu edycji tarcz. W celu włączenia modułu należy przejść do ustawień głównych programu, wybrać zakładkę edycji tarcz i zaznaczyć opcję używaj nowego modułu rozpoznawania tarcz.

 

Wymagania:

 • system operacyjny Windows Vista / 7 / 8;
 • procesor 3 GHz (zalecany co najmniej 2,2 GHz dwurdzeniowy);
 • 2 GB RAM;
 • 300 MB na dysku twardym;
 • karta graficzna obsługująca OpenGL (nVidia : karty serii GeForce 8 i nowsze, ATI/AMD : karty serii HD 2xxx i nowsze, Intel : karty serii GMA X4500 i nowsze).
 • port USB;
 • napęd CD-ROM;
 • skaner do tarczek (300 DPI, z czarnym tłem) i/lub czytnik kart kierowców;
 • monitor 1024×768 pikseli (zalecany 1920×1080);
 • karta sieciowa LAN (dla wersji wielostanowiskowej);
 • połączenie internetowe do aktualizacji programu;
 • połączenie internetowe lub telefoniczne do aktywacji programu;

 

Moduł diet:

 • Wprowadzono możliwość rozliczania delegacji zagranicznej jako ryczałt zagraniczny
 • Poprawiono rozliczanie delegacji trwających równo 1d 8godzin.

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.69 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.46, jeśli nie była wcześniej instalowana.

 

Pobierz Tachospeed 2.710 – aktualizacja – 120 MB

Zmiany:

 • poprawa w generowaniu raportów kontrolnych dotyczących bardzo poważnych naruszeń
 • poprawa odczytu informacji o miejscach i przekroczeniach granic z tarcz do celów kontroli czasu pracy w Niemczech i Norwegii
 • data oświadczenia raportu „Oświadczenie o naruszeniach” domyślnie jest ustawiana na datę systemową

 

Pobierz Tachospeed 2.701 – aktualizacja – 120 MB

Ogólne zmiany w programie:

 • Możliwość wyboru wersji zaświadczenia 561 wedle własnych preferencji
 • Poprawiono przejście z kalendarza do okna generowania zaświadczeń 561
 • Do wydruku zbiorczej listy zaświadczeń 561 oraz do wydruku edycji pracy w Niemczech/Norwegii dodano informacje o pracowniku oraz tytuł raportu
 • Przywrócono podpowiedź dotyczącą pojazdu dla danych cyfrowych na kalendarzu
 • Wprowadzono pełne tłumaczenia dla 12 języków
 • Inne drobne poprawki poprawiające komfort korzystania z programu

 

Moduł kontrolny:

 • Uszczegołowiono raport oceny ryzka

 

Moduł ewidencyjny:

 • Wprowadzono dwujęzyczny raport czasu pracy w Niemczech (NOWOŚĆ!)
 • Wprowadzono dwujęzyczny raport czasu pracy w Norwegii (NOWOŚĆ!)
 • Raport ewidencji zbiorczej – dodano informację o ustawieniach odbiorów
 • Raport ewidencji indywidualnej – dodano informację o ustawieniach odbiorów

 

Moduł cyfrowy:

 • Wprowadzono raport importu danych cyfrowych z pliku kierowcy (NOWOŚĆ)
 • Wprowadzono raport importu danych cyfrowych z pliku pojazdu (NOWOŚĆ)

 

Moduł analogowy:

 • Wprowadzono możliwość przetestowania nowego modułu edycji tarcz
 • Przywrócono minimalny czas aktywności od 1 minuty (Stary Moduł Tarcz)
 • Ulepszenia w działaniu wersji beta Nowego Modułu Tarcz

W celu włączenia modułu należy przejść do ustawień głównych programu, wybrać zakładkę edycji tarcz i zaznaczyć opcję używaj nowego modułu rozpoznawania tarcz.

 

Wymagania:

 • system operacyjny Windows Vista / 7 / 8;
 • procesor 3 GHz (zalecany co najmniej 2,2 GHz dwurdzeniowy);
 • 2 GB RAM;
 • 300 MB na dysku twardym;
 • karta graficzna obsługująca OpenGL (nVidia : karty serii GeForce 8 i nowsze, ATI/AMD : karty serii HD 2xxx i nowsze, Intel : karty serii GMA X4500 i nowsze).
 • port USB;
 • napęd CD-ROM;
 • skaner do tarczek (300 DPI, z czarnym tłem) i/lub czytnik kart kierowców;
 • monitor 1024×768 pikseli (zalecany 1920×1080);
 • karta sieciowa LAN (dla wersji wielostanowiskowej);
 • połączenie internetowe do aktualizacji programu;
 • połączenie internetowe lub telefoniczne do aktywacji programu;

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.69 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.46, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.70 – aktualizacja – 120 MB

Ogólne zmiany w programie:

 • Nowe edytory pojazdów, kierowców oraz naczep
 • Przywrócenie numeru ewidencyjnego w edytorze pojazdów
 • Drobne poprawki poprawiające komfort korzystania z programu

 

Moduł kontrolny:

 • Dodano włoski taryfikator
 • Dostosowanie wykrywania odpoczynków tygodniowych na potrzeby przepisów serbskich

 

Moduł ewidencyjny:

 • Dodano rozliczanie czasu pracy w Norwegii (NOWOŚĆ!)
 • Raport nieobecności może zostać stworzony także dla pracowników, którzy nie mieli żadnej nieobecności w wybranym okresie rozliczeniowym
 • Możliwość wyłączenia tworzenia raportów ewidencyjnych dla pracowników bez aktywności w okresie rozliczeniowym (w głównych opcjach programu)
 • Poprawiono odczyt granic zapisanych plików delegacji na potrzeby rozliczania pracy w Niemczech i Norwegii
 • Rozliczanie czasu pracy w Niemczech i Norwegii uwzględnia aktywności spoza okresu rozliczeniowego, które mogły wpłynąć na pierwszą i ostatnią dobę.

 

Moduł cyfrowy:

 • Nowy moduł pobierania danych przez FTP (NOWOŚĆ!)
 • Zmodyfikowana obsługa niektórych typów tachografów podczas sczytywania

 

Moduł analogowy:

 • Wprowadzono możliwość przetestowania nowego modułu edycji tarcz (NOWOŚĆ!)

W celu włączenia modułu należy przejść do ustawień głównych programu, wybrać zakładkę edycji tarcz i zaznaczyć opcję używaj nowego modułu rozpoznawania tarcz.

 

Wymagania:

 • system operacyjny Windows Vista / 7 / 8;
 • procesor 3 GHz (zalecany co najmniej 2,2 GHz dwurdzeniowy);
 • 2 GB RAM;
 • 300 MB na dysku twardym;
 • karta graficzna obsługująca OpenGL (nVidia : karty serii GeForce 8 i nowsze, ATI/AMD : karty serii HD 2xxx i nowsze, Intel : karty serii GMA X4500 i nowsze).
 • port USB;
 • napęd CD-ROM;
 • skaner do tarczek (300 DPI, z czarnym tłem) i/lub czytnik kart kierowców;
 • monitor 1024×768 pikseli (zalecany 1920×1080);
 • karta sieciowa LAN (dla wersji wielostanowiskowej);
 • połączenie internetowe do aktualizacji programu;
 • połączenie internetowe lub telefoniczne do aktywacji programu;

 

Moduł policyjny:

 • Zmieniony sposób zliczania naruszeń typu 5.x.1 i 5.x.2 dla protokołu i decyzji

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.69 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.46, jeśli nie była wcześniej instalowana.

 

Pobierz Tachospeed 2.69 – aktualizacja – 120 MB

moduł kontrolny

 • dodano opcję modyfikującą raport upomnienia (w przypadku gdy upominany kierowca nie jest pracownikiem)

 

moduł ewidencyjny

 • poprawione liczenie czasu pracy w Niemczech
 • podsumowanie raportu indywidualnego z sumarycznym czasem pracy nie zawiera już dodatkowo godzin ponadwymiarowych

 

pozostałe

 • poprawiono wyświetlanie informacji o krajach na wykresach
 • poprawiono raport liniowy

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.68.1 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.46, jeśli nie była wcześniej instalowana.

 

Pobierz Tachospeed 2.68.1 – aktualizacja – 120 MB

moduł kontrolny

 • dodano możliwość wyboru osoby wystawiającej zaświadczenie 561
 • poprawiono wybór przypisania odpoczynków tygodniowych na przełomie tygodni
 • poprawiono wygląd zaświadczenia dla BAG (okazyjnie pojawiające się błędy w grafice)

 

moduł ewidencyjny

 • dodano możliwość określenia okresów pobytu w Niemczech na potrzeby rozliczania czasu pracy
 • naprawiono błąd pojawiający się podczas generowania zbiorczych raportów ewidencyjnych
 • praca dodana w dzień wolny nie jest już automatycznie zaliczana do godzin niedzielno-świątecznych
 • nieobecności nieusprawiedliwiona w systemie zadaniowym jest już uwzględniana przy wyliczaniu godzin ponadwymiarowych i średniotygodniowych
 • skorygowano rozliczenie dla systemu równoważnego przy niepełnym etacie i przesuniętej granicy nadgodzin, gdy występuje praca dodana w dni wolne
 • dodano opcję usuwającą informacje o pracy w Niemczech na raporcie ewidencji
 • dodano informacji o czasie pracy w Niemczech na indywidualnym raporcie ewidencji dla samozatrudnionych

 

moduł delegacji

 • poprawiono działanie modułu delegacji w przypadku wpisów dotyczących regionów Hiszpanii

 

moduł cyfrowy

 • rozdzielono opcję ignorowania ostatniego wpisu z tachografu, aby można było to robić niezależnie dla obu slotów
 • poprawiono bezpośrednie sczytywanie tachografu przez komputer
 • na formatce czynności literka „K” pojawia się już poprawnie na dany dzień, jeśli zarejestrowane były aktywności, ale przebyty dystans jest równy 0

 

pozostałe

 • dodano raport listujący kierowców
 • dodano termin szkoleń BHP dla kierowcy
 • dodano datę następnego przeglądu agregatu chłodniczego oraz datę następnego przeglądu UDT windy dla pojazdów
 • dodano szereg zmian dla białoruskiej wersji programu
 • dodana opcja: znaczniki krajów na wykresach dziennych (wpisy dotyczące miejsc)
 • poprawiono komunikację z szybkimi skanerami
 • usprawniono pobieranie i wyświetlanie informacji o zagubionych i skradzionych kartach
 • drobne poprawki dotyczące wyglądu raportów
 • poprawiono działanie edytorów (kierowców/pojazdów/etc)

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.68 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.46, jeśli nie była wcześniej instalowana.

 

Pobierz Tachospeed 2.68 – aktualizacja – 120 MB

poprawki:

 • sprawdzanie integralności bazy działa teraz poprawnie
 • poprawka dotycząca wyboru skanera
Pobierz Tachospeed 2.67.1 – aktualizacja – 120 MB

moduł kontrolny

 • poprawiono działanie serbskiego taryfikatora
 • na protokole pojawiają się już i poprawnie dodają do ilości naruszeń błędy selektora
 • raport kontrolny opcjonalnie zawiera uwagi wprowadzone podczas edycji tarcz

 

moduł ewidencyjny

 • dodano możliwość określenia przepracowanego czasu w Niemczech dla każdej doby pracowniczej (wartości te generują się automatycznie na podstawie danych o miejscach z tarcz oraz tachografu cyfrowego), w przypadku indywidualnej ewidencji jest możliwości ich skorygowania; informacje te przesyłane są do modułu płacowego
 • poprawiono wyświetlanie sum w oknie czynności

 

moduł delegacji

 • dodano możliwość rozdzielenia waluty diet i noclegów
 • drobne poprawki w module delegacji

 

raporty

 • dodano raport “oświadczenie poświadczenie zatrudnienie kierowcy” w języku angielskim
 • drobne poprawki w wyglądzie raportów

 

pozostałe

 • formularz kontaktowy do zgłaszania uwag oraz problemów (wywoływany z menu “pomoc”)
 • wyeliminowano kilka rzadko pojawiących się błędów podczas pracy z edytorami (kierowców, pojazdów)
 • zapisane w bazie zaświadczenia są teraz poprawnie posortowane na raporcie
 • poprawiono pokazywanie źródeł danych na kalendarzu
 • drobne poprawki dotyczące wprowadzania dat w różnych miejscach programu

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.67 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.46, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.67 – aktualizacja – 120 MB

moduł kontrolny

 • poprawiono i uzupełniono wybieranie języka raportu po aktywacji rozszerzonego modułu kontrolnego
 • poprawiono identyfikację naruszeń związanych z odbiorami odpoczynków tygodniowych
 • usunięto rzadko pojawiający się błąd związany z odpoczynkiem promowym w załodze

 

moduł ewidencyjny

 • dodano nowy typ czynności – urlop rodzicielski
 • informacje na raporcie nieobecności są teraz zgrupowane
 • usunięto błąd pojawiający się podczas generowania raportu nieobecności
 • liczne poprawki związane z generowaniem raportów zbiorczych

 

moduł cyfrowy

 • weryfikacja plików zmodyfikowanych przez program do podmiany danych w plikach DDD
 • usunięto błędy związane z formatem daty pojawiające się podczas importu plików cyfrowych

 

raporty

 • poprawiono wyświetlanie piktogramów w niektórych raportach

 

pozostałe

 • dodano pole z uwagami do edytora naczep
 • uaktualniono wzór zaświadczenia do rozporządzenia 561
 • dodano możliwość wprowadzenia państwa w zaświadczeniach do rozporządzenia 561
 • poprawiono pracę programu przy niestandardowych ustawieniach formatu daty
 • prawidłowa obsługa daty i godziny na oknie zaświadczeń 561
 • poprawiono wygląd programu i raportów w wersji rosyjskojęzycznej
 • drobne poprawki związane z wyborem bazy

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.66.1 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.46, jeśli nie była wcześniej instalowana.

Pobierz Tachospeed 2.66.1 – aktualizacja – 120 MB

moduł kontrolny

 • raport „oświadczenie kierowcy” ma teraz opcję umożliwiającą pokazywanie (bądź nie) kar
 • dodano legendę w raporcie “grafik pracy”
 • dodano opcjonalne uwzględnienie wymogu pobierania danych z tachografu co 28 dni (Rosja/Białoruś)
 • aktualizacja modułu kontrolnego pod kątem przepisów serbskich
 • poprawiono identyfikację odpoczynków promowych
 • poprawiono wyświetlanie ostrzeżenia o bardzo poważnych naruszeniach

 

moduł ewidencyjny

 • dodano świadczenia rehabilitacyjne 100%
 • dodano odnośniki do taryfikatora na raporcie kontroli czasu pracy
 • poprawiono wyświetlanie kolumn z nadgodzinami i dyżurami na raporcie zbiorczej ewidencji
 • raport szczegółowy ewidencji oraz raport kontrolny czasu pracy zapisują się teraz poprawnie do pliku
 • poprawiono wyświetlanie naruszeń na podsumowaniu raportu kontrolnego czasu pracy

 

moduł cyfrowy

 • dodano opcje umożliwiające ustawienie priorytetów źródeł daty odczytu pliku cyfrowego
 • poprawiono sprawdzanie rosyjskiego podpisu cyfrowego
 • poprawiono wyznaczanie delegacji na podstawie tarcz
 • usunięto błąd podczas przeliczanie delegacji pojawiający się, gdy w rekordzie czas przekroczenia granicy był taki sam jak czas wyjazdu
 • usunięto błąd powodujący zmianę systemu pracy na podstawowy po aktualizacji programu

 

moduł delegacji

 • poprawiono działanie funkcji zerowania noclegów
 • poprawiono zapis raportu uproszczonego
 • poprawiono pobieranie walut
 • poprawiono zapisywanie opcji do bazy

 

moduł paliwowy

 • usunięto błąd powodujący złe naliczanie średniego zużycia paliwa dla pierwszego tankowania okresu rozliczeniowego

 

pozostałe

 • nowe wersje językowa: duńska oraz francuska
 • raporty zapisywane do pliku mogą teraz mieć nazwy ustawione według szablonu (opcje programu)
 • poprawiono odczyt zaświadczeń do rozporządzenia 561
 • naprawiono błąd pojawiający się podczas ręcznego dodawania zaświadczeń do rozporządzenia 561
 • poprawiono znajdowanie bazy programu w wersji wielostanowiskowej na ograniczoną ilość pojazdów

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.65 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.46, jeśli nie była wcześniej instalowana.

Pobierz Tachospeed 2.65 – aktualizacja – 120 MB

moduł kontrolny

 • serbski moduł kontrolny (taryfikator, raport)
 • chorwacki moduł kontrolny (taryfikator, raport)
 • dodano tolerancje na długość trwania jazdy
 • poprawiono działanie grafiku/alertera
 • usunięto błędy z raportu wpisów o krajach
 • usunięto drobne błędy w taryfikatorach
 • dostosowano kontrolny raport rosyjski do znowelizowanego prawa
 • poprawiono błąd pojawiający się, jeśli odpoczynek kończył się równo z dobą kontrolną

 

moduł ewidencyjny

 • moduł ewidencji litewskiej
 • dodano obsługę świadczeń rehabilitacyjnych
 • eksport siatki edycyjnej do Excela
 • poprawiono identyfikację przekroczenia 60 godzin pracy
 • poprawki w eksporcie ewidencji do Midasa
 • poprawki w odczycie plików z ewidencją
 • poprawki w podsumowaniu ewidencji

 

moduł analogowy

 • usunięto błąd, który nie pozwalał na dodanie więcej niż 2 pojazdów na tarczy
 • drobne poprawki w obsłudze szybkich skanerów
 • drobne poprawki w podglądzie tarcz w archiwum

 

moduł cyfrowy

 • dodano serbskie kody zdarzeń i błędów tachografu cyfrowego
 • dodano obsługę rosyjskiego podpisu cyfrowego
 • poprawiono obsługę cyrylicy w rosyjskich plikach cyfrowych

 

moduł delegacji

 • obsługa krajów we wpisach z tachografu cyfrowego: Serbii, Czarnogóry, Uzbekistanu i Tadżykistanu
 • poprawiono rozliczanie delegacji w Hiszpanii/Katalonii
 • poprawiono zapis raportu uproszczonego
 • poprawiono pobieranie walut
 • poprawiono zapisywanie opcji do bazy

 

raporty

 • liczne poprawki związane z generowaniem raportów (w szczególności zbiorczych)

 

pozostałe

 • poprawiono wywoływanie formatki zaświadczeń 561 z poziomu kalendarza
 • poprawiono przypominanie o pobraniu danych z karty kierowcy
 • poprawiono połączenie w wersji wielostanowiskowej
 • poprawiono zapisywanie czynności w widoku dziennym
 • po zaktualizowaniu programu nie trzeba już ponownie wpisywać dodatkowych numerów seryjnych modułów
 • drobne poprawki w widoku kalendarza
 • liczne poprawki związane z wersjami językowymi

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.64 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.46, jeśli nie była wcześniej instalowana.

Pobierz Tachospeed 2.64 – aktualizacja – 120 MB

moduł kontrolny

 • możliwość generowania protokołu i decyzji dla znowelizowanej umowy AETR
 • nowe taryfikatory: litewski, luksemburski, czeski, białoruski i belgijski
 • dodano zbiorczy raport grafiku pracy
 • dodano możliwość określenia daty sczytania karty kierowcy
 • dodano opcję korygującą ostatnią dobę aktywności w plikach cyfrowych (m.in. w przypadku plików tworzonych przez systemy GPS)
 • drobne poprawki w oświadczeniu o naruszeniach (w przypadku taryfikatorów z zakresem)
 • poprawiono podsumowania raportów kontrolnych dla taryfikatora angielskiego i holenderskiego
 • zmiany oraz poprawki w module bezpośredniego odczytu z tachografu

 

moduł ewidencyjny

 • poprawiono przeliczenia związane z ilością godzin ponadwymiarowych w przypadku niepełnego etatu w systemie równoważnym czasu pracy
 • poprawiono klasyfikowanie godzin niedzielno-świątecznych przy włączonej opcji przesunięcia okresu niedzielno-świątecznego o dobę wstecz
 • poprawiono zliczanie godzin do naruszenia tygodniowego czasu pracy ponad 60 godzin przy wprowadzonych ręcznie godzinach pracy
 • poprawiono wyświetlanie sumarycznych informacji o dniach wolnych i nieobecnościach na wydruku ewidencji

 

moduł analogowy

 • poprawiono błąd w archiwum tarcz związany z edycją danych tarczy
 • poprawiono błąd w wyświetlaniu kilometrów i tarcz na kalendarzu

 

moduł delegacji

 • dodano pomocnicze programy: do odczytu kart (TachoTerminal Reader) oraz tachografu (użytkownik może z nich korzystać na komputerach bez zainstalowanego Tachospeeda)

 

moduł cyfrowy

 • poprawiono niewłaściwe wyświetlanie okna z podsumowania importu
 • usunięto błąd czasami uniemożliwiający przypisywanie aktywności po zaimportowaniu danych z pojazdu

 

pozostałe

 • dodano opcję w instalatorze wersji wielostanowiskowej do odblokowania portu na zaporze
 • dodano możliwość umieszczenia własnego logo na raportach (usługa płatna)
 • rozszerzono obsługę błędów dla czytników kart

 

poprawki:

 • wersja Max: poprawiono drobne błędy podczas przełączania pomiędzy bazami (m.in. wyświetlanie nazwy firmy)
 • widok interaktywny: korekta czasu włożeń i wyjęć kart (pokazywane były zawsze w czasie UTC)
 • widok interaktywny: korekta wyświetlania załogi w przypadku nieznanego kierowcy

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.63 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.46, jeśli nie była wcześniej instalowana.

Pobierz Tachospeed 2.63.1 – aktualizacja – 120 MB

moduł kontrolny

 • dodano taryfikatory: austriacki, gracki, węgierski, niemiecki, łotewski, francuski, holenderski, estoński oraz szwedzki

 

moduł ewidencyjny

 • dodano możliwość zbiorczego generowania raportów kontrolnych czasu pracy oraz raportów szczegółowych czasu pracy
 • poprawiono identyfikację naruszeń tygodniowych ewidencji (zliczanie po tygodniu kalendarzowym, a nie według dób kontrolnych)
 • drobne zmiany w eksporcie do programu Symfonia
 • naprawiono błąd, który uniemożliwiał importowanie ustawień modułu ewidencyjnego oraz delegacji na wersji wielostanowiskowej

 

moduł analogowy

 • poprawiono stabilność i zachowanie programu podczas pracy z archiwum tarcz
 • przywrócono funkcjonalność dotycząca eksportu aktywności do programu Excel

 

moduł delegacji

 • wprowadzono drobne zmiany w sposobie rozliczania delegacji zagranicznych trwających równe 8 lub 12 godzin

 

moduł cyfrowy

 • poprawiono niewłaściwe wyświetlanie okna z podsumowania importu
 • usunięto błąd czasami uniemożliwiający przypisywanie aktywności po zaimportowaniu danych z pojazdu

 

raporty

 • ujednolicono raporty kontrolne
 • podczas generowania zaświadczeń do rozporządzenia 561 pola dotyczące zatrudnienia kierowcy są teraz zawsze widoczne

 

pozostałe

 • dodano pomocniczy program do naprawy baz danych (skrót w menu start)
 • możliwość logowania do programu za pomocą karty
 • w wersji wielostanowiskowej dodano opcję instalacji serwera Firebird
 • w innych niż polska wersjach językowych aktywacja modułu ewidencyjnego daje teraz możliwość generowania raportów kontrolnych czasu pracy
 • poprawiono obsługę bazy danych w wersji wielostanowiskowej
 • uzupełniono brakujące tłumaczenia (w szczególności dotyczące instalatora oraz programu aktualizującego)
 • usunięto rzadko występujące błędy w przypominaczu
 • poprawiono pracę oraz instalację programu w systemie Windows 8.1
 • usunięto inne, drobne błędy (takie jak niewłaściwy skrót do programu TD Configurator czy znikające ikony)

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.62 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.46, jeśli nie była wcześniej instalowana.

Pobierz Tachospeed 2.62 – aktualizacja – 117 MB

moduł kontrolny

 • nowy wzór protokołu, obowiązujący od 2013-10-12
 • nowy taryfikator hiszpański
 • poprawki:
  • raport nagany pokazuje teraz naruszenia w formie przekroczonego czasu, a nie kar z taryfikatora

moduł cyfrowy

 • możliwość bezpośredniego odczytu danych z tachografu, jak również kart kierowców przy udziale tachografu
 • na wykres prędkości z tachografu można teraz nakładać wykres przyspieszenia

 

moduł analogowy

 • poprawiono błąd związany z ustawieniem godziny przekroczenia granicy w archiwum tarcz
 • poprawiono obsługę profili skanera, dodano możliwość tworzenia profili dla każdego skanera odzielnie

 

pozostałe

 • wersja MAX: możliwość wyszukiwania w bazach kierowców, pojazdów oraz firm
 • na kalendarzu miesięcznym można włączyć/wyłączyć widoczność poszczególnych aktywności, tj. jazdy, pracy, gotowości i postoju
 • poprawiono wygląd programu uruchomionego na systemach ze zmienioną domyślną wielkością czcionek

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.613 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.46, jeśli nie była wcześniej instalowana.

Pobierz Tachospeed 2.61.3 – aktualizacja – 100 MB

moduł ewidencyjny

 • raport kontrolny czasu pracy i szczegółowy ewidencji zawiera teraz na pierwszej stronie nowy taryfikator PIP
 • dodano opcję: „Zredukuj godziny niedzielnoswiateczne, ktore sa jednoczesnie sredniookresowymi”
 • poprawiono liczenie ilości godzin niedzielno-świątecznych które są jednocześnie nadgodzinami średniotygodniowymi
 • poprawiony błąd pozwalający na wstawianie urlopu w domyślny dzień wolny przy włączonej opcji „pomijaj dni wolne”
 • poprawiono teksty i tłumaczenia wyświetlające się w oknie czynności

 

moduł delegacji

 • dodano nowy sposób wyznaczania rekordów na podstawie aktywności oraz informacji o miejscach (dodana opcja zaawansowana)
 • poprawiono błąd z pobieraniem kursów walut w delegacjach
 • zmieniono sposób uzupełniania krajów w rekordach
 • poprawiono sposób wyznaczania noclegów

 

moduł kontrolny

 • zaktualizowano taryfikator chorwacki
 • dodana data wystawienia dla raportu-oświadczenia (nagany)
 • dodano ocenę ryzyka na raporcie zbiorczym
 • dodano opis wykroczenia w uproszczonym raporcie wykroczeń
 • poprawiono wyświetlanie danych w raporcie wpisów (kraje)
 • drobna poprawka związana z wyświetlaniem odpoczynków tygodniowych
 • poprawiony błąd podczas generowania protokołu, który powodował brak załącznika

 

moduł cyfrowy

 • dodano możliwość usuwania danych cyfrowych starszych niż 2 lub 3 lata
 • jeśli podpis pliku cyfrowego jest niepoprawny, to pomimo wyłączonej opcji „pokazuj początkową informację importu” wyświetli się okno z powiadomieniem o błędnym podpisie
 • podczas importu więcej niż 1 pliku cyfrowego na oknie z postępem dodano informację o numerze pliku;
 • poprawiony sporadycznie występujący błąd związany z wyświetlaniem zakresu dat w pliku cyfrowym

 

moduł paliwowy

 • poprawiono zapis litrów na tonę ładunku oraz okresu rozliczeniowego

 

raporty

 • dodano możliwość filtrowania według czynności w raporcie nieprzypisanych aktywności
 • poprawiono zapis ustawień w oknie do wystawiania zaświadczeń do rozporządzenia 561
 • poprawiono orientację stron i generowanie niektórych raportów

 

wersja wielostanowiskowa

 • usunięto okazjonalnie występujący błąd przy przechodzeniu na widok pojazdów w widoku kalendarza
 • usunięto błąd występujący okazjonalnie podczas uruchamianiu programu

 

pozostałe

 • podpowiedź na kalendarzu pokazuje teraz czy w danym dniu było wystawione zaświadczenie, jaki rodzaj czynności jest przypisany do tego dnia oraz pojazdy, którymi jeździł kierowca
 • dodano opcję do ustawień programu „pokazuj zawsze okno logowania”, po zaznaczeniu użytkownik przy następnym uruchomieniu programu musi podać login i hasło aby móc korzystać z programu
 • poprawiono wyświetlanie informacji o zaświadczeniach na widoku kalendarza
 • poprawiono usuwanie czynności szczegółowych
 • poprawiono drobny błąd w edytorach (miast, kierowców, pojazdów, firm oraz naczep)
 • ilość kilometrów wyświetlana na kalendarzu zależy od ustawienia opcji „Ilość kilometrów na tarczy wg stanu liczników”

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.60 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.46, jeśli nie była wcześniej instalowana.

Pobierz Tachospeed 2.60 – aktualizacja – 100 MB

moduł ewidencyjny

 • rozszerzenie opcji w module ewidencji: wypełnianie dni roboczych tylko jeśli są dane
 • opcje dotyczące odbioru (główne okno modułu ewidencji: co odbierać i w jakiej kolejności) również zapisują się teraz do bazy
 • opcja do rekompensowania dyżuru 50% przestojem
 • „odbiór do daty” w ewidencji działa już przy włączonym automatycznym odbiorze

moduł delegacji

 • usunięta rozbieżność pomiędzy wpisem z tachografu „Republika Czeska”, a krajem „Czechy”

 

moduł kontrolny

 • nowy raport: sprawdzający czy na początku i końcu odpoczynku co najmniej 9-godzinnego jest wpis dotyczący kraju
 • legenda do raportu kontrolnego
 • na podstawie aktywności kierowcy użytkownik ma teraz możliwość sprawdzenia wszystkich wskaźników, które powinny być kontrolowane według rozporządzenia 561 (np. ile jeszcze kierowca może jechać; dodatkowo, można to zrobić też po zaimportowaniu pliku cyfrowego)
 • poprawiony raport oświadczenia/nagany

 

moduł cyfrowy

 • poprawiona obsługa plików z tachografów cyfrowych w których znajdują się wpisy dotyczące tego samego kierowcy z różnymi numerami kart

 

raporty

 • nowy raport: ewidencja zaświadczeń do rozporządzenia 561
 • możliwość określenia minimalnej długości okresów nieznanych (w celu wystawienia zaświadczeń do rozporządzenia 561) z dokładnością do minuty
 • jeśli program ma za mało pamięci aby wygenerować wszystkie wybrane raporty zbiorcze, wyświetli stosowny komunikat i pokaże raporty, które udało mu się wygenerować

 

pozostałe

 • nowe edytory kierowców, pojazdów, naczep, firm i miast
 • w zaświadczeniach do rozporządzenia 561 dodana obsługa dni z pracą na pojeździe wyłączonym z tego rozporządzenia
 • na głównym widoku kalendarza dodano przyciski pozwalające poruszać się pomiędzy pierwszym i ostatnim dniem z aktywnościami; jest teraz również możliwość wyświetlanie dni świątecznych dla poszczególnych krajów
 • usunięty błąd związany ze strefami czasowymi

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.59 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.46, jeśli nie była wcześniej instalowana.
 
Pobierz Tachospeed 2.59.3 – aktualizacja – 117 MB

moduł ewidencyjny

 • opcja: tworzenie planu z zadaną dokładnością
 • opcja: pokazywanie kilometrów na raporcie głównym i zbiorczym
 • opcja: w systemie równoważnym: w dni robocze granica nadgodzin dobowych równa planowi
 • nieobecności nieusprawiedliwione w dni z planem powodują korektę godzin średniookresowych
 • zmiana działania opcji: odbiory na wniosku pogrupowane dniami (w których są zrobione)
 • dni wolne nie mogą już przypadać na święta

 

moduł delegacji

 • opcja: przy wyliczaniu noclegów zagranicznych bierz pod uwagę aktywności
 • zaktualizowano stawki (1 marca 2013), po wejściu w moduł delegacji program zapyta czy aktualizować stawki; niezależnie można to zrobić na zakładce stawek w opcjach modułu delegacji”

 

moduł kontrolny

 • opcja pozwalająca dołączyć do raportu kontrolnego oświadczenie dla BAG o odpoczynkach tygodniowych
 • opcja pozwalająca dołączyć do raportu kontrolnego ocenę ryzyka (rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 15.04.2010 dz.u. 72 poz. 462)
 • rosyjski raport kontrolny
 • nowy raport: oświadczenie o naruszeniach
 • wybór źródeł danych w opcjach raportu kontrolnego
 • poprawka w przypisywaniu aktywności/jazdy na cudzej karcie

 

moduł cyfrowy

 • poprawiony błąd podczas wywoływania podglądu prędkości z podglądu pliku cyfrowego
 • poprawiono import plików cyfrowych

 

raporty

 • oświadczenie do rozporządzenia 561: rozdzielono datę wystawienia oraz podpisania
 • drobne poprawki w raportach: przebiegu pojazdu oraz różnic w km na tarczach
 • poprawki w raporcie szczegółowym (wpisy manualne oraz jazda bez karty na wykresach, informacje o miejscach)
 • poprawiono działanie raportu nieprzypisanych aktywności przy włączonej opcji „wszystkie”, dodano informację o slocie

 

pozostałe

 • wersja programu dla jednego kierowcy (i nieograniczonej liczby pojazdów)
 • bezpośredni import z systemu Transics (aktywności i miejsca GPS)
 • zwiększona funkcjonalność widoku kalendarza
 • podpis cyfrowy: dodana informacja o użytym kluczu, ewentualnie rodzaju błędu, dodany klucz Federacji Rosyjskiej oraz testowy klucz UE
 • opcja, domyślnie włączona: „Podczas importu z tachografu ignoruj ostatni, nieuzupełniony wpis”
 • opcja: otwieranie raportu po jego zapisaniu do pliku
 • interaktywny podgląd aktywności: informacja o przejechanych kilometrach w zaznaczonym okresie
 • przyśpieszono działanie programu w przypadku dużych baz danych
 • inne, drobne poprawki

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.58 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.58 – aktualizacja – 117 MB

moduł ewidencyjny

 • opcje ewidencji zostały przeniesione do bazy programu, teraz każda baza (w wersji Max) może zawierać różne ustawienia ewidencji; ustawienia można kopiować pomiędzy bazami
 • import czynności z programu Symfonia
 • rozdzielono czynność „nieobecność usprawiedliwiona” na płatną i niepłatną; wcześniej wprowadzone czynności tego typu program interpretuje jako nieobecność płatną
 • „tryb zgodności” został zastąpiony przez 2 opcje: „dyżur 50% w rozkładzie pracy rozliczaj jako pracę” oraz analogiczną dla dyżuru 100%
 • nowa opcja, domyślnie nieaktywna: „podziel przerwy w jeździe i po [45] min. [nie ewidencjonuj]” (w nawiasach kwadratowych wartości domyślne)
 • nowa opcja, domyślnie nieaktywna: „podziel gotowość w załodze i do [45] min. [rozliczaj jako dyżur 100%]” (w nawiasach kwadratowych wartości domyślne)
 • nowa opcja, domyślnie nieaktywna: każdy odbiór na osobnym wniosku (osobna strona)
 • nowa opcja, domyślnie aktywna: „uwzględniaj datę zatrudnienia”; jeśli okres rozliczeniowy zawiera tą datę, to po pobraniu danych doby pracownicze do tej daty wypełniane są czynnością „niezatrudniony”
 • nowa opcja przy wstawianiu pracy: dzień pracy na pojeździe wyłączonym z 561 (jako praca w rozliczeniu, na zaświadczeniu powód „wyłączony z 561”)
 • opcja pozwalająca przesunąć porę niedzielno-świąteczną dobę wcześniej (tak aby na przykład była od 22 w sobotę do 22 w niedzielę)
 • dodano możliwość zbiorczego generowania indywidualnych raportów kontrolnych czasu pracy
 • w raportach: szczegółowym ewidencji i kontrolnym czasu pracy dodano podsumowanie z ilością naruszeń dla tygodni oraz dób pracowniczych
 • dodano trzeci rodzaj podsumowania dla głównego raportu ewidencyjnego
 • nowy raport zbiorczy: warunki zatrudnienia
 • nowy raport zbiorczy: indywidualne karty nieobecności
 • formatka czynności: zliczanie ilości chorobowego, urlopów i pozostałych czynności w danym roku
 • na siatce edycyjnej głównego okna ewidencji po najechaniu kursorem na kolumny dotyczące odbiorów pojawia się szczegółowa informacja na temat odebranych nadgodzin i dyżurów
 • znacząco ulepszono sposób tworzenia harmonogramu dla systemu równoważnego
 • poprawiono sposób rozliczania: oprócz pory nocnej nadgodziny 100% pojawiają się, jeśli występują w porze niedzielno-świątecznej (a nie: zawsze, jeśli doba zaczyna się w niedzielę lub święto)
 • przy mniej niż pełnym etacie w podsumowaniu raportu ilość dni z czynnościami jest teraz poprawnie mnożona przez etat, zamiast granicę nadgodzin

 

moduł delegacji

 • opcje delegacji zostały przeniesione do bazy programu, teraz każda baza (w wersji Max) może zawierać różne ustawienia ewidencji; ustawienia można kopiować pomiędzy bazami
 • poprawiono zaokrąglanie kwot po konwersji walut

 

moduł kontrolny

 • nowy taryfikator: Bośnia i Hercegowina
 • nowy taryfikator: Dania
 • poprawiono działanie opcji dotyczącej wymuszenia 11 godzin czasu postoju podczas przeprawy promowo-kolejowej w załodze
 • poprawki w wyświetlaniu na raporcie kar szczegółowych za przekroczenie 90 godzin jazdy w ciągu 2 tygodni
 • poprawiona wyświetlanie na raportach informacji o odpoczynkach tygodniowych

 

moduł cyfrowy

 • poprawione sprawdzanie informacji o kierowcy podczas importu plików cyfrowych (jeśli miał wpisany stary numer karty, program wyświetlał informację „brak kierowcy w bazie”)
 • poprawione sprawdzanie informacji o pojeździe podczas importu plików cyfrowych
 • poprawiono odczyt danych cyfrowych w przypadku błędów w zapisanym pliku

 

raporty

 • raport przekroczeń prędkości wypisuje teraz oprócz nazwy pliku rejestrację auta i ewentualnie typ tachografu (jeśli pojazd znajduje się w bazie i ma on zadeklarowany typ tachografu)
 • dodatkowe informacje na temat nieścisłości w kilometrach na raporcie przebieg pojazdu i różnicy km na tarczach
 • znacząco zmniejszono rozmiar raportów zawierających grafikę zapisanych w formacie PDF

 

Pozostałe

 • od tej wersji program posiada możliwość automatycznej aktualizacji; dodana opcja sprawdzania czy są nowe wersje podczas uruchomienia programu
 • zaświadczenia do rozp. 561 mogą być teraz zapisywane i odczytywane z bazy
 • możliwość dodania informacji o rodzaju tachografu cyfrowego który jest w pojeździe (Stoneridge, Siemens, Actia, Efcon)
 • poprawiono sposób otwierania plików cyfrowych z poziomu systemu operacyjnego
 • dodano listę serbskich miast dla serbskiej wersji językowej programu
 • poprawione drobne błędy (przenumerowanie przy braku delegacji, menu kontekstowe w ewidencji, wyświelanie okien, przyśpieszono uruchamianie programu)
 • usunięty rzadko występujący błąd aktualizatora (komunikat „missing BAZY.XML & USERS.DAT”)

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.57 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.57 – aktualizacja – 107 MB

moduł delegacji

 • Dodana możliwość wymuszenia przenumerowania delegacji
 • Na raporcie i w podsumowania pojawia się okres, za jaki jest delegacja / delegacje
 • Miasta wyjazdu/przyjazdu pojawiają się na zakładce przy dodawaniu firmy
 • Nowy, dodatkowy raport uproszczony
 • Dodana opcja: czy na raportach mają się pojawiać (wyświetlać, a nie zerować) informacje o noclegach
 • Poprawione pobieranie kursów walut
 • Poprawiony zapis i odczyt plików delegacji

 

moduł kontrolny

 • Podsumowania uproszczonych raportów wykroczeń
 • Poprawiona identyfikacja odpoczynków 7 godzinnych

 

moduł cyfrowy

 • Podgląd pliku cyfrowego i widok cyfrowy ustawiają się na najnowszych, a nie najstarszych danych
 • Podczas importu pliku cyfrowego z karty kierowcy program dysponuje jedynie datą wcześniejszego jej odczytania, w związku z czym mieniono funkcjonalność oraz wprowadzono dodatkowe pole „data importu”, z którego teraz korzysta Przypominacz
 • Podgląd pliku cyfrowego (i jego raport) nie ignorują już aktywności trwających 24 godziny (innych niż postój)

 

moduł analogowy

 • Poprawiono wstawianie okresów aktywności przy pomocy ikonek w lewym dolnym rogu
 • Przywrócono ikonkę do edycji kilometrów, która przestała być widoczna w niskich rozdzielczościach

 

moduł ewidencyjny

 • Miejsce w opcjach na wpisanie firmy/osoby, która zajmuje się przygotowaniem ewidencji („sporządził”)

 

przypominacz

 • Dodana opcja: filtrowanie według firm
 • Dodana opcja: Przypominacz w wersji rosyjskiej i ukraińskiej programu

 

raporty

 • Sumowanie różnic stanów licznika na raporcie przebiegu pojazdu i na raporcie różnic kilometrów na tarczach (w przypadku wystąpienia nieścisłości)
 • Nowa opcja raportu brakujących tarcz: uwzględnianie niedziel i świąt i/lub wybranego dnia wolnego
 • Raport brakujących tarcz opcjonalnie uwzględnia dane cyfrowe
 • Nowa opcja raportu porównania danych z tachografu i karty: pominięcie dób bez nieścisłości
 • Tabelaryczny raport aktywności
 • Usunięty błąd w raporcie przebiegu pojazdu, pojawiający się w rzadkich sytuacjach, jeśli autem jeździła załoga

 

pozostałe

 • Zmienione okno wyboru bazy, dodatkowa zakładka z bazami wysłanymi na serwer statystyczny
 • Usunięty błąd, który nie pozwalał sprawdzać integralności bazy danych w wersji wielostanowiskowej
 • Usunięty rzadko występujący błąd pojawiający się podczas wychodzeniu z programu
 • Poprawiona lista miast dla innych niż polska wersji językowych programu

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.56 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.56 – aktualizacja – 97,7 MB

Nowości:

 • (raporty) Nowa kategoria raportów szczegółowych w menu głównym programu
 • (moduł delegacji) Dodana opcja: „pomijaj delegacje trwające krócej niż [8] godzin”
 • (moduł delegacji) Dodano kreator delegacji zagranicznych
 • Po wpisaniu numeru seryjnego i aktywacji programu oraz modułów na koncie administratora nie będzie potrzeby powtarzania tych czynności na kontach innych użytkowników

 

Poprawki:

 • (raporty) Poprawki w raporcie przebiegu pojazdu, w szczególności wyeliminowano błąd powodujący sporadyczne zawieszanie się podczas generowania raportu
 • (moduł delegacji) Zmiana sposobu nakładania danych o miejscowościach (opcja „uzupełniaj kraje w rekordach”)
 • (moduł delegacji) Usunięto kilka drobnych błędów związanych z zapisem i odczytem pliku oraz numeracją delegacji
 • (moduł delegacji) Poprawiono stawki noclegowe dla Norwegii i Szwecji (tylko nowo zakładane bazy)
 • (moduł ewidencyjny) Kolory wykresów na raportach ewidencyjnych są zapamiętywane przy wyłączaniu programu
 • (moduł ewidencyjny) Dopracowano rozliczanie dodatków (przerwy śniadaniowej i dodatku dyżurowego)
 • (moduł analogowy) Naprawiony błąd występujący przy wprowadzaniu tarcz, zamianie gotowości na postój  (przez ikonkę w prawym górnym rogu) powodowała wyświetlanie komunikatu o błędzie
 • Czynności szczegółowe, które kończyły się o północy nie były brane pod uwagę

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.55 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.55 – aktualizacja – 97,2 MB

Nowości:

 • podpowiedź dotycząca początkowego stanu licznika dla pojazdu przy wprowadzaniu tarcz
 • menu główne zawiera teraz nową grupę raportów, można je też wywołać z menu podręcznego widoku kalendarza
 • widok kalendarza zawiera teraz skróty do 4 najczęściej używanych funkcji modułu analogowego (skanowanie i odczyt tarcz) oraz cyfrowego (wczytanie pliku i sczytanie karty)

 

Poprawki:

 • poprawiony błąd, który uniemożliwiał skanowanie szybkim skanerem
 • pliki ewidencji zapisują się i odczytują poprawnie
 • poprawiono wywoływanie raportów z widoku cyfrowego oraz kalendarza
 • wykresy rozliczenia ewidencji na widoku miesięcznym kalendarza wyświetlają się teraz poprawnie

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.54 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.54 – aktualizacja – 98,9 MB

Nowości:

 • moduł analogowy
  • każdemu kierowcy można teraz ustawić domyślny pojazd, który będzie się automatycznie pojawiał po wybraniu danego kierowcy podczas wprowadzania tarcz
 • rozszerzony moduł kontrolny
  • w protokole (taryfikator polski 2012) błąd selektora pojawia się w uwagach, na początku wyliczenia naruszeń kierowcy
 • raporty
  • zaświadczenia 561: w okresach nieznanych brane są pod uwagę czynności szczegółowe i wystawiane jest na nie odpowiednie zaświadczenie
  • w raporcie przebiegu pojazdu dodano informacje o znacznikach specjalnych
 • inne
  • widok kalendarza zmienia swoje ustawienia czasu tak jak raporty

 

Poprawki:

 • rozszerzony moduł kontrolny
  • podsumowanie raportów kontrolnych dla taryfikatora polskiego 2012 dodaje kary za naruszenia związane z błędami selektora (13.3) tylko dla kierowcy
  • naruszenia za które nie ma grzywny nie pojawiają się więcej w protokole i decyzji
 • moduł delegacji
  • po pobraniu danych zamiast „Federacja Rosyjska” pojawia się poprawnie „Rosja” (ponieważ taka nazwa kraju figuruje w tabeli stawek)
 • moduł kontrolny
  • rozdzielone kody naruszeń, wyświetla szczegółowo 4.x lub 5.x.1 lub 5.x.1+2 w taryfikatorze polskim w zależności od wyboru kierowca/firma
  • poprawione wyświetlanie znaczników kolejnych dób po końcu odpoczynku tygodniowego
 • moduł ewidencyjny
  • w przypadku 9 godzin pracy w dobie pracowniczej, przerwy rozliczane jako dodatek dyżurowy muszą zacząć się najpóźniej zaraz po 6 godzinie pracy
  • poprawiono rzadko występujący błąd związany z wyznaczaniem przerw, które powinny zostać rozliczone jako dodatek dyżurowy
  • poprawiono rozliczenie aktywności, które przeciągają się na doby, w których jest całodniowa czynność „brak danych lub „niezatrudniony”
  • nadgodziny odebrane w proporcji 1:1,5 nie pojawiają się już na wniosku o udzielenie czasu wolnego
 • inne
  • zaktualizowano mechanizm pobierania informacji o skradzionych kartach
  • usunięty błąd związany z przeglądaniem tarcz, jeśli po przefiltrowaniu lista tarcz była pusta
  • usunięty błąd: ekran powitalny zawsze wywoływał stary moduł delegacji
  • zmienianie ustawień czasu dla formatek i raportów: czas zmienia się teraz nie tylko przy starcie programu, ale również przy zmianie języka

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizacja wymaga uprawnień administratora systemu
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.53 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.53 – aktualizacja – 83,1 MB

Nowości:

 • Instalator oraz Aktualizator automatycznie wymagają teraz praw administracyjnych, nie ma dłużej potrzeby uruchamiania ich „jako administrator”

 

Poprawki

 • wyedytowane kilometry aktywności tarcz w archiwum przeliczają się teraz poprawnie odpoczynki autokarowe – kary za dodatkowe odpoczynki dodane pomiędzy nimi
 • moduł kontrolny – odpoczynki autokarowe – liczenie środkowych i oznaczenia
 • moduł kontrolny – odpoczynki autokarowe – poprawiona sytuacja gdy raport zaczynał się od autokarowego
 • moduł kontrolny – poprawiona informacja o odpoczynkach tygodniowych
 • poprawione zapisywanie ustawień (opcje, stary moduł delegacji)
 • widok kalendarza, cyfrowy oraz analogowy odświeżają się poprawnie po imporcie danych cyfrowych
 • rozszerzony moduł kontrolny – komunikat o brakujących danych kontroli zawiera bardziej szczegółowe informacje
 • moduł cyfrowy – informacje na temat kilometrów są teraz bardziej szczegółowe, jeśli zaimportowano zarówno dane z tachografu jak i kart kierowców
 • moduł kontrolny – poprawiono wyznaczanie odpoczynku dziennego w sytuacji, gdy w pierwszym okresie kontrolnym występował odpoczynek co najmniej 7-godzinny oraz prom (w tej kolejności)
 • poprawiono sprawdzenie integralności bazy programu
 • poprawiono zapis daty ostatniego sczytania karty kierowcy przy odczycie karty bezpośrednio w programie
 • wprowadzono kilka korekt dotyczących wyświetlania świąt rumuńskich
 • przypisane dane widoczne są na widoku kalendarza
 • numer protokołu został rozszerzony do 30 znaków
 • rozszerzony moduł kontrolny – automatyczne odświeżenie listy kierowców w przypisywaniu cudzej karty po imporcie danych cyfrowych

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizację należy uruchomić jako administrator
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.50 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.52 – aktualizacja – 63,2 MB

Zmiany w programie:

 • poprawiona podstawa prawna odbiorów w raporcie ewidencji (dyżury)
 • (moduł ewidencji) zmieniono sposób liczenia możliwego odbioru oraz sprawdzanie, czy jest możliwość odebrania godzin n-św. ze względu na pełne 24 godziny postoju
 • (moduł ewidencji) ewidencja zbiorcza bierze teraz pod uwagę ustawienie „Ilość kilometrów na tarczy według stanu liczników” z opcji ogólnych programu
 • (raporty) poprawione znajdowanie okresów nieznanych na potrzeby zaświadczeń do rozporządzenia 561 (błędnie podawane chorobowe)
 • (moduł kontrolny) kary za przekroczenie tygodniowego/dwutygodniowego czasu jazdy w ostatnim kontrolowanym tygodniu wyświetlają się teraz poprawnie
 • poprawiono zapisywanie plików delegacji
 • usuwanie pojazdów bierze pod uwagę aktywności z karty i tachografu cyfrowego
 • poprawiony algorytm znajdowania dodatkowych odpoczynków tygodniowych
 • poprawiony algorytm odbierania odpoczynków tygodniowych
 • poprawione zliczanie ilości naruszeń w protokole
 • przyśpieszone przeglądanie wykresówek
 • rozwiązany błąd w wersji wielostanowiskowej, jeśli włączona była opcja „dodatkowe parametry logowania”
 • poprawiono zapisywanie ustawień pory nocnej (na potrzeby identyfikacji naruszeń)
 • poprawiono szereg innych, drobnych błędów
 • (wersja multi) poprawione wyświetlanie polskich liter
 • nieaktywni kierowcy nie wyświetlają się już na liście podczas edycji tarcz oraz przeglądnia archiwum tarcz
 • (moduł cyfrowy) sortowanie repozytorium plików cyfrowych po kolumnie
 • import kilometrów (uśredniony) z bazy NDB
 • poprawiono zapisywanie plików delegacji
 • usuwanie pojazdów bierze pod uwagę aktywności z karty i tachografu cyfrowego
 • poprawiony algorytm znajdowania dodatkowych odpoczynków tygodniowych
 • poprawiony algorytm odbierania odpoczynków tygodniowych
 • poprawione zliczanie ilości naruszeń w protokole
 • przyśpieszone przeglądanie wykresówek
 • rozwiązany błąd w wersji wielostanowiskowej, jeśli włączona była opcja „dodatkowe parametry logowania”
 • poprawiono zapisywanie ustawień pory nocnej (na potrzeby identyfikacji naruszeń) (moduł ewidencji)
 • poprawiono szereg innych, drobnych błędów
 • sortowanie repozytorium plików cyfrowych po kolumnie (moduł cyfrowy)
 • import kilometrów (uśredniony) z bazy NDB
 • poprawione wyświetlanie polskich liter (wersja multi)
 • nieaktywni kierowcy nie wyświetlają się już na liście podczas edycji tarcz oraz przeglądania archiwum tarcz.

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizację należy uruchomić jako administrator
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.50 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.51 – aktualizacja – 74,5 MB

Lista zmian (w stosunku do wersji 2.46):

 • import tarczek z programu Neptun
 • zmiany w alternatywnym podsumowaniu raportu ewidencji
 • nowa opcja wyszukiwania dla „zaświadczenia o działalności” – uwzględnianie tylko okresów nieznanych (bez zarejestrowanych postojów)
 • skorygowana orientacja stron raportów
 • poprawione wyświetlanie rejestracji w przypadku konfliktu aktywności (różne aktywności w tym samym czasie z różnych źródeł)
 • ulepszone wyszukiwanie w module kontrolnym odpoczynków tygodniowych, które pozwalałyby na większą ilość skróceń odpoczynków dziennych
 • nowy taryfikator polski obowiązujący od 1 stycznia 2012 roku jako domyślny taryfikator dla języka polskiego
 • nowy taryfikator hiszpański
 • w opcjach modułu kontrolnego możliwość wyboru uszczegółowionego wyświetlania kar (kierowca / firma) dla taryfikatorów z podzielonymi karami
 • w module kontrolnym opcja „Kontrola skrócenia odpoczynku tylko w pierwszym okresie” jest domyślnie wyłączona
 • raport aktywności zarejestrowanych bez włożonej karty (tachograf cyfrowy)
 • poprawione wyświetlanie (w module ewidencji) sum nieobecności (tygodniowych i z okresu rozliczeniowego) w przypadku czynności „niezatrudniony”
 • poprawiony import plików cyfrowych (nadpisywanie danych, synchronizacja karta – tachograf, przebieg)
 • w module ewidencji rozdzielone określenie pory nocnej dla potrzeb wyznaczenia dodatku oraz kontroli czasu pracy
 • nowa opcja w module ewidencji, pozwalająca na rozliczanie według indywidualnego rozkładu czasu pracy

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • Aktualizację należy uruchomić jako administrator
 • należy wykonać kopię bazy danych; Z aktualizacji 2.50 nie można wrócić do wersji wcześniejszych programu
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.50 – aktualizacja – 74,5 MB

Lista zmian (w stosunku do wersji 2.45):

Nowości:

 • moduł kontrolny – domyślne preferencje modułu kontrolnego zostały zmienione zgodnie z najnowszymi interpretacjami ITD
 • moduł ewidencji – edycja czynności bezpośrednio z formatki modułu ewidencji (menu kontekstowe wywoływane prawym klawiszem myszy)
 • moduł delegacji – nowa funkcjonalność oraz poprawione działanie starych funkcji modułu delegacji
 • szczegółowa informacja na temat daty sczytania plików cyfrowych podczas importu plików

 

Poprawki:

 • moduł kontrolny – poprawione znajdowanie odpoczynków dziennych, odpoczynki poniżej 9 godzin mają swoje oznaczenie na raportach (7+)
 • poprawki w przypisywaniu kierowców (jazda na cudzej karcie)
 • drobne poprawki w podglądzie pliku cyfrowego (kalendarz), eksporcie do Midasa, zapisywaniu raportów
 • ulepszone przypisywanie pojazdów podczas importu danych z karty kierowcy

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • należy wykonać kopię bazy danych;
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.46 – aktualizacja – 65,7 MB

raporty

 • lekko poprawiona 7-ka w ITD (brana ostatnia z pierwszego okresu kontrolnego, jeśli jest więcej);
 • poprawiony eksport raportów do plików PDFRTF oraz HTML;
 • poprawny zapis polskich znaków w plikach PDF;

 

tarczki

 • utrzymywanie powiększenia w przeglądaniu wykresówek;

 

dane cyfrowe

 • poprawiony odczyt karty kierowcy z czytnika USB;

 

delegacje

 • poprawki w module delegacji (zapis, odczyt, edycja, współpraca z tachografem cyfrowym);
 • odczyt delegacji nie zeruje już zapisanych kursów walut;
 • identyfikacja/dodanie firmy i kierowcy po odczytaniu pliku;
 • zmiana nazwy państwa: Niderlandy na Holandia;

 

pozostałe zmiany

 • podczas wyboru bazy dwuklik na liście lub enter już nie powodują, że zostają stare pojazdy i kierowcy z poprzednio otwartej bazy;
 • zmienione ustawienia domyślne dla Policji (7 godzin, KE 3759/2011);
 • dodane menu wyboru ekranów;
 • przywrócenie scrollowania tarczki myszką.

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • należy wykonać kopię bazy danych;
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.45 – aktualizacja – 60,9 MB

raporty

 • odpoczynek jako domyślny powód w zaświadczeniu do 561/2006;
 • import plików odczytanych z tachografu przed pierwszą instalacją;
 • nowe, poprawione raporty poświadczeń;
 • prawidłowe okresy kontroli na drodze w przypadku AETR/AETR 2010;
 • informacje o źródle wpisów dotyczących miejsc w raporcie przebiegu pojazdu;
 • dodano w preferencjach kierowcy opcję, aby postój w przeprawie promowo-kolejowej musiał mieć zawsze w sumie co najmniej 11 godzin;
 • raport różnicy kilometrów na tarczach: poprawiona obsługa kilku tarcz w jednym dniu;
 • dodano w preferencjach kierowcy opcję, aby w przypadku braku prawidłowego odpoczynkuDOP kończył się minimum 7-godzinnym odpoczynkiem (decyzja KE 3759/2011);
 • poprawiony zapis raportu do pliku RTF;
 • dodano możliwość przewijania raportów kółkiem myszy;

 

ewidencja

 • poprawione liczenie udzielonego czasu wolnego (w przestoju) w przypadku odbioru godzin niedzielno-świątecznych;
 • poprawione działanie automatycznego i ręcznego odbioru pracy w niedziele/święta;
 • usunięto podwójne wpisy na raporcie w przypadku wyświetlania dób z naruszeniami/odbiorami/czynnościami;
 • urlop macierzyński i ojcowski mogą być zaznaczane w jednym, ciągłym okresie, a nie tylko w dni robocze;
 • korekta ilości godzin na raporcie;
 • usunięty rzadko występujący błąd: jeśli pierwsza rozliczana doba rozpoczynała się aktywnością z tachografu cyfrowego przed upływem 3 godzin od północy czasu UTC, a w poprzednim dniu nie było danych;
 • obniżenie ilości nadgodzin średniookresowych przez odbiór godzin niedzielno-świątecznych wyświetla się teraz poprawnie;

 

tarczki

 • nowy algorytm zrównywania kilometrów na tarczy;

 

dane cyfrowe

 • poprawiony odczyt stanu licznika wpisów dotyczących miejsc w danych z tachografu cyfrowego;
 • odczyt z karty kierowcy wpisów dotyczących miejsc;

 

pozostałe zmiany

 • możliwość usunięcia terminów kierowców, pojazdów, naczep i firm;
 • poprawione przeliczanie ilości noclegów w nowym module delegacji;
 • wersja demo działa przez 14 dni.

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • należy wykonać kopię bazy danych;
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.44 – aktualizacja – 60,4 MB

ewidencja

 • poprawiony błąd podczas pobierania danych;
 • zmieniony wniosek o udzielenie czasu wolnego;
 • poprawiony raport ewidencji zbiorczej;
 • poprawione zgłaszanie naruszeń dotyczących braku dodatku dyżurowego w przypadku dodania pracy przez czynności;
 • poprawione wyświetlanie czynności „niezatrudniony” (dawnej: „brak danych”);
 • czynność „brak aktywności” w danym dniu powoduje nieuwzględnienie aktywności w ewidencji;
 • zmieniony sposób interpretowania pracy na dzień, dodawanej w czynnościach (ma opcjonalny dodatek dyżurowy, uwzględnia rozliczanie przerwy śniadaniowej);
 • podczas pobierania danych w module ewidencji, przy wyznaczaniu dni wolnych, nie są już pomijane dni z chorobowym;
 • liczba godzin chorobowego na raporcie podana jest dla dni roboczych (liczba dni pozostaje niezmieniona);
 • poprawione przeliczenie odbioru (oraz przestoju i udzielonego czasu wolnego) w dniach w których odebrano godziny niedzielno-świąteczne po odczytaniu pliku .tsr;
 • poprawione przeliczenie normy nieskorygowanej w przypadku występowania czynności „niezatrudniony”;
 • odbiór godzin niedzielno-świątecznych, wynikających z pracy w święta, jest możliwy w całym okresie rozliczeniowym, a nie tylko w dniach późniejszych;
 • dodany „urlop ojcowski” jako czynność;

 

raporty

 • poprawiony raport szczegółowy: obrazy tarcz i uwagi, pokazywanie załogi dla tarcz;
 • poprawiona karta informacyjna kierowcy;
 • raporty kontrolne: wykrywanie dla każdego znacznika optymalnego odpoczynku promowo-kolejowego z uwzględnieniem okresu kontrolnego, poprawione wykrywanie załogi w dziennych okresach prowadzenia;
 • poprawione wyświetlanie włożeń/wyjęć tarcz w raporcie szczegółowym czasu pracy kierowcy;
 • poprawione działanie tolerancji dziennych odpoczynków w module kontrolnym;
 • okazjonalne przewozy autokarowe w raportach kontrolnych (Rozporządzenie 1073/2009/WE);
 • poprawiony błąd w raporcie brakujących tarcz, który czasami powodował mylne zgłoszenie brakującej tarczy na pierwszy dzień zaznaczonego okresu;
 • automatyczne wyszukiwanie okresów wolnych dla oświadczenia do Rozporządzenia 561/AETR uwzględnia teraz wszystkie pojawiające się w znalezionych okresach czynności (urlop, chorobowe);
 • okresy wyłączone z Rozporządzenia 561/AETR (znaczniki OUT) kończą się wraz z wyjęciem karty, znaczniki zakończenia takich okresów bez odpowiadających im znaczników, rozpoczęcia są ignorowane;
 • poprawione identyfikacja naruszeń w przypadku odpoczynków dziennych z włączoną tolerancją (rozszerzony moduł kontrolny);
 • dodano taryfikator angielski;
 • oświadczenie do 561/AETR w języku rosyjskim;

 

pozostałe zmiany

 • edytor aktywności: poprawiona edycja ręcznie wprowadzonych czynności;
 • przypominacz: usunięty błąd związany z drukowaniem na niektórych systemach;
 • czynności: przechodzenie pomiędzy zakładkami przez control+Z
 • poprawione przyporządkowanie kierowców do aktywności z tachografu (nieścisłości powstające z powodu długiego czasu logowania/wylogowania karty);
 • import i eksport kart drogowych;
 • korekta dotycząca czasu;
 • poprawione dodawanie naczep;
 • wersja testowa nowego modułu delegacji;
 • poprawione wykresy na różnych raportach – oznaczanie wpisów ręcznych i jazdy bez karty;
 • przepisy AETR 2010;
 • nowe strefy czasowe obejmujące Rosję.

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • należy wykonać kopię bazy danych;
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.43 – aktualizacja – 52,5 MB

tarczki

 • wstępna interpretacja uwzględnia znacznik ekipy;

 

dane cyfrowe

 • ulepszona obsługa nieprawidłowych wpisów włożeń/wyjęć w plikach z kart kierowców i tachografów cyfrowych;

 

ewidencja

 • ewidencja spełnia wymogi nowych przepisów na 2011 rok;
 • poprawione odczytywanie ewidencji (zdublowane tygodnie);
 • „opieka nad dzieckiem”, „niezatrudniony” (przedtem jako „brak danych”) oraz „brak aktywności” jako nowe czynności w ewidencji;
 • usunięty błąd w obsłudze związany z odbiorami wstecz;
 • dni z nieobecnością nieusprawiedliwioną mają normalny plan (bez przestoju);
 • poprawione rozdzielanie dni wolnych w okresach rozliczeniowych z chorobowym;
 • poprawki w wyświetlaniu wniosku o udzielenie czasu wolnego;
 • poprawiony eksport do Midasa (system zadaniowy);
 • czynność „brak aktywności” w danym dniu powoduje nieuwzględnienie aktywności w ewidencji;
 • ustawienie wszystkim kierowcom jednego dnia wolnego w ewidencji zbiorczej;
 • ustawianie domyślnych opcji rozliczenia dla języka chorwackiego;

 

raporty

 • miejscowość wystawienia w zaświadczeniu do Rozporządzenia 561;
 • zaświadczenie do Rozporządzenia 561 w języku chorwackim;
 • poprawione działanie raportu szczegółowego i przebiegu pojazdu (wpisy dotyczące miejsc);
 • poprawiony interaktywny podgląd aktywności oraz generowanie raportów w wersji MULTI;
 • raport przebiegu pojazdu: poprawione wykrywanie nieścisłości w licznikach;
 • poprawiony błąd w systemie raportowania („błąd podczas generowania raportu” w wielu różnych przypadkach);

 

czynności

 • korekta dotycząca czasu;
 • poprawione wstawianie stanów specjalne dla pojedynczych aktywności;

 

pozostałe zmiany

 • zmiany w licencjonowaniu;
 • dodatkowe formaty dat;
 • święta słoweńskie.

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • należy wykonać kopię bazy danych;
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.42 – aktualizacja – 38,9 MB

tarczki

 • wykrywanie różnic w miastach i kilometrach w przeglądaniu i edycji tarcz;
 • poprawione wykrywanie nachodzących okresów na tarczy;
 • dodana przezroczystość aktywności w przeglądaniu i edycji tarcz;

 

pliki cyfrowe

 • poprawiony odczyt plików cyfrowych;
 • dodana data ważności karty kierowcy (ściągana z pliku, możliwa do edycji);
 • ważność karty przedsiębiorstwa i pozwolenia na przewóz podczas dodawania firmy;

 

ewidencja:

 • postojówki z czasem pracy oraz zamiana aktywności od włożenia tarczy;
 • oświadczenia do Rozporządzenia 561/2006 biorą pod uwagę czynności;
 • poprawiona suma godzin czynności;
 • opcje podstawowe: po skończeniu normy w systemie równoważnym w dni robocze nadgodziny dobowe/średniookresowe;
 • poprawione generowanie raportu ewidencji;
 • poprawiony błąd związany z osobnym rozliczaniem trybów z załogą/bez załogi;
 • poprawiona zmiana systemu pracy dla wszystkich kierowców w ewidencji zbiorczej;
 • opcje: czas trwania pory nocnej jest teraz poprawnie zapamiętywany po wyłączeniu programu; domyślne opcje ewidencji ustawiają się teraz poprawnie w zależności od aktualnie używanego języka (polski/chorwacki/inny);

 

raporty, protokoły

 • zmiany w raporcie szczegółowym (poprawione błędy, zmienione włożenia/wyjęcia kart, dodane miejsca);
 • poprawki w zapisie/odczycie delegacji;
 • poprawione wyświetlanie stawek w module delegacji;
 • poprawiona konwersja czasu w raportach korzystających ze stanów specjalnych (np. przeprawa promowo-kolejowa);
 • poprawione odpoczynki promowe;
 • zmiany w raporcie ITD (dotyczące przeprawy promowo-kolejowej, skróceń odpoczynków oraz wyboru optymalnego odpoczynku kończącego dzienny okres prowadzenia);
 • poprawione wykrywanie nieścisłości w raporcie przebiegu pojazdu;
 • opcja programu (raporty): ilość kilometrów z tarcz według liczników (a nie odczytane z tarczy);
 • zmienione drukowanie raportów;
 • poprawiony opis: „brak odpoczynku dziennego” zamiast „brak odpoczynku dobowego”;
 • miejsce kontroli pojawia się prawidłowo na protokole kontroli;
 • poprawki w protokole (RTF);

 

pozostałe zmiany

 • opcje: domyślnie włączona opcja importu od ostatniej doby w bazie, zmiana domyślnej opcji w ewidencji (włożenie tarcz), możliwość ustawiania formatu daty;
 • poprawione skanowanie szybkim skanerem;
 • poprawione dodawanie pojazdu;
 • zmieniony okres odczytu tachografu z 3 miesięcy do 90 dni;
 • dodany portugalski taryfikator kar;
 • nowe przepisy chorwackie.

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • należy wykonać kopię bazy danych;
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.41 – aktualizacja – 39 MB

bazy danych

 • poprawiony wybór bazy (nowy parser XML);
 • poprawiony błąd pokazywania baz przy starcie programu w wersji MAX;
 • pobieranie z serwera informacji o bazach (wersja MULTI);
 • rozszerzone informacje o błędach przy logowaniu (wersja MULTI);

 

tarczki

 • ustawianie długości odczytów okresów z tarczki;
 • automatyczne wyrównywanie kilometrów na tarczy (poprzez opcje);
 • przeliczanie godzin na wykresie kilometrów przy zmianie ustawienia godziny 12:00 na tarczy;
 • wykrywanie nachodzących na siebie okresów prędkości przy zapisywaniu tarczki;

 

czynności

 • rozwiązany problem ze znikającymi czynnościami dla niektórych kierowców;
 • poprawione wyświetlanie danych o pobraniach z tachografu cyfrowego;

 

ewidencja

 • zmiany w sposobie liczenia godzin ponadwymiarowych / średniookresowych / nadgodzin dobowych w systemie równoważnym;
 • prawidłowy eksport do Midasa (system zadaniowy);
 • zmieniony eksport do Płatnika (m. in. godziny średniookresowe dodawane są do ostatniego dnia roboczego);

 

raporty

 • ukończony raport przebiegu;
 • dodany stary raport przebiegu dla tarcz;
 • raport brakujących tarcz może uwzględniać zapisane czynności;
 • raporty tarczek postojowych oraz odchyleń kilometrów z tarcz przerobione do Rave;
 • aktywności z tarczy, która ma zaznaczoną ekipę, są poprawnie interpretowane w raporcie ITD(przy włączonej opcji „załoga wg deklaracji na tarczy”, nawet jeśli nie ma uzupełnionego drugiego kierowcy);
 • zmieniony sposób liczenia naruszenia, jeśli odpoczynek promowy nie mieści się w całości w okresie kontrolnym;
 • poprawiony błąd w raporcie ITD dotyczący przeprawy promowej/kolejowej;
 • formatowanie czasu w raporcie ITD dla języka chorwackiego;
 • mocno poprawione delegacje;

 

inne poprawki

 • poprawiony wybór języka na początku programu;
 • poprawiony import danych z kart kierowców;
 • poprawione przypisywanie aktywności;
 • poprawione wyświetlanie przypominacza;
 • dodane Święto Trzech Króli od 2011 roku (tylko Polska).

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • należy wykonać kopię bazy danych;
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.40 – aktualizacja – 38,9 MB

Zmiany w programie:

 • dodane opcje ewidencji;
 • zmiany w eksporcie do Midasa;
 • święta dla wszystkich obsługiwanych języków;
 • raport kontrolny czasu pracy;
 • podgląd i eksport danych do Excela o prędkości;
 • termin wygaśnięcia certyfikatu zamknięcia celnego dla naczep;
 • poprawione zapisywanie kliku pojazdów na tarczce;
 • wyświetlanie czcionek języków w odpowiednim kodowaniu;
 • poprawiony import wielu plików (odświeżanie bazy);
 • przerobiony import dla karty i pojazdu (szybciej, bez pytań, można pomijać wyświetlanie formatek, podsumowanie);
 • zmieniony sposób drukowania dla Rave;
 • przepisy chorwackie jako sposób rozliczania (niezależnie od taryfikatora);
 • zmiany w ewidencji dotyczące chorobowego;
 • poprawiony raport kontrolny inspekcji pracy;
 • inne drobne zmiany oraz poprawki błędów.

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • należy wykonać kopię bazy danych;
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.39 – aktualizacja – 25,6 MB

Zmiany w programie:

 • nowe raporty zbiorczej ewidencji czasu pracy kierowców;
 • poprawiony odczyt z kart kierowców;
 • poprawione formatowanie niektórych raportów;
 • dodany protokół decyzji (dla służb kontrolnych);
 • decyzja administracyjna
 • inne, drobne poprawki.

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • należy wykonać kopię bazy danych;
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.
Pobierz Tachospeed 2.38 – aktualizacja – 17 MB

Zmiany w programie:

 • nowy raport przebiegu pojazdu;
 • poprawiony wybór bazy w wersji MULTI;
 • poprawiony moduł czynności (edycja czynności dobowych);
 • poprawiony moduł ewidencyjny (udzielony czas wolny, odbiór wstecz, odbiór i przypisanie dni ndz.-św., rozliczanie dni z czynnościami brak odbioru oraz chorobowe, wyznaczanie dób pracowniczych, raport szczegółowy czasu pracy kierowcy uwzględnia uwagi do tarcz, wygląd raportu);
 • poprawiony moduł delegacji (zapis i odczyt, stawki zagraniczne, przeliczanie);
 • poprawiony moduł paliwowy (rozliczanie, import plików paliwowych);
 • poprawiony moduł kontrolny (wybór rodzaju odpoczynku, dodatkowa tolerancja dla postoju podczas jazdy w załodze, wygląd raportu w innych językach);
 • poprawiono:
  • brzmienie fragmentów protokołu kontroli;
  • artykuł 10.1 – w przypadku naruszenia spowodowanego brakiem prawidłowego odbioru odpoczynku tygodniowego ma inne brzmienie;
  • brzmienie akapitu dotyczącego artykułu 10.3;
 • inne, drobne poprawki.

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • należy wykonać kopię bazy danych;
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.

 

Pobierz Tachospeed 2.37 – aktualizacja – 15,3 MB

Zmiany w programie:

 • nowy moduł paliwowy;
 • import danych z systemu CMA;
 • cofnięcie i ponowienie dowolnej ilości kroków edycyjnych w edytorze modułu kontrolnego;
 • skojarzenie plików cyfrowych z programem;
 • poprawki w module czynności (m.in.: import, dodawanie pracy w dni wolne);
 • poprawiony odczyt tarczki postojowej.
 • uzupełnianie nazwy firmy w protokole drogi (dla służb kontrolnych);
 • zwiększona funkcjonalność podczas przeglądania wygenerowanych raportów;
 • zaktualizowane zaświadczenie o dniach wolnych;
 • poprawki innych, drobnych błędów.

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • należy wykonać kopię bazy danych;
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34, jeśli nie była wcześniej instalowana.

 

Pobierz Tachospeed 2.36 – aktualizacja – 14,9 MB

Zmiany w programie:

 • nowa ewidencja czasu pracy kierowcy (w obecnej wersji brak kompatybilności z poprzednimi wersjami programu);
 • dodawanie okresów przy przełączaniu tarcz (zapamiętywanie oznaczonych aktywności dla każdej tarczki);
 • zapis wszystkich tarczek do pliku;
 • poprawiona edycja tarczek;
 • usuwanie danych cyfrowych starszych niż rok;
 • pełna funkcjonalność na koncie z ograniczonymi uprawnieniami;
 • obsługa i import danych z Transicsa;
 • import z plików XLS z tankowań na stacjach BP;
 • poprawiony eksport do Płatnika;
 • cofnięcie ostatnio wykonanej operacji w edycji tarczek i w edytorze modułu kontrolnego;
 • w module kontrolnym domyślna tolerancja dla załogi została zmieniona z 15 do 30 minut;
 • poprawki w aktualizacji bazy danych;
 • poprawki związane z funkcjonalnością programu;
 • poprawki innych, drobnych błędów.

 

Przed aktualizacją programu do tej wersji:

 • należy wykonać kopię bazy danych;
 • wymagana jest instalacja aktualizacji 2.34jeśli nie była wcześniej instalowana.
 
Pobierz Tachospeed 2.35 – aktualizacja – 11,8 MB

Zmiany w programie:

 • nowy przypominacz wraz z raportem;
 • aktualny protokół kontroli;
 • poprawiony wybór kierowcy w kalendarzu w widoku cyfrowym;
 • poprawiona edycja tarczek (zmiany w filtrze), dodany limit tarczek;
 • poprawiony wybór pojazdów w zapisie tarczki;
 • poprawione usuwanie plików z repozytorium plików cyfrowych;
 • przyspieszone i zoptymalizowane działanie na bazie danych;
 • dodatkowe opcje:
  • wybór języka po instalacji/przy pierwszym uruchomieniu programu;
  • rozszerzony moduł kontrolny – pytanie o wybór języka przy raportach kontrolnych;
  • pokazywanie na raportach numeru ewidencyjnego kierowcy;
 • wersja MULTI:
  • zmiana wyboru baz danych;
  • przyspieszony dostęp do bazy danych;
 • wersja MULTI MAX:
  • wybór baz danych (wersja klient i serwer);
  • tworzenie bazy danych (wersja serwer).

Uwaga! Po aktualizacji do wersji 2.34 należy uruchomić program Tachospeed.

 
Pobierz Tachospeed 2.34 – aktualizacja – 37,9 MB

Zmiany w programie:

 • poprawione działanie przypominacza w niektórych przypadkach;
 • informacja w przypominaczu o niesczytanych kartach;
 • zmieniony wygląd okien opcji programu;
 • możliwość rozliczania niepełnego okresu rozliczeniowego w ewidencji;
 • poprawki w modułach ewidencji czasu pracy kierowców i rozliczaniu diet;
 • rozszerzona funkcjonalność szczegółowego raportu aktywności kierowcy;
 • dodany graficzny podgląd wygenerowanych raportów wraz z informacją o danych w bazie;
 • z menu Raporty została usunięta łączona ewidencja czasu pracy kierowców – jej funkcjonalność została dodana do raportu ewidencji;
 • usunięte stare raporty z wersji 2.18 – ich funkcjonalność została zastąpiona przez nowe raporty.

Zmiany w programie:

 • poprawiony moduł czynności;
 • poprawione znajdowanie odpoczynków tygodniowych pomiędzy 24-godzinnymi;
 • rozszerzona funkcjonalność podglądu aktywności;
 • przyspieszone działanie przypominacza;
 • zmiany w sposobie wyświetlania raportu (bardziej intuicyjny i zlokalizowany interfejs);
 • zmiana podglądu załogi (panel wykroczeń);
 • przystosowanie do rozdzielczości 800×600 i dla Policji;
 • poprawiony eksport do programu R2płatnik (Płatnik Reset2).

Zmiany w programie:

 • pełny podgląd aktywności kierowców;
 • zoptymalizowany import danych cyfrowych;
 • poprawiony interfejs menu czynności;
 • dodane kolorowanie składni protokołu kontrolnego;
 • poprawiony eksport do programu R2płatnik (Płatnik Reset2).

Zmiany w programie:

 • raport porównania danych z tachografu i kart kierowców;
 • uproszczone wprowadzanie do ewidencji informacji o urlopach, chorobowym oraz innych nieobecnościach;
 • poprawiony odczyt i zapis plików delegacji (.tsd);
 • wyróżnienie na wykresach jazdy bez karty kierowcy i wpisów ręcznych.

Zmiany w programie:

 • szczegółowe sprawdzanie podpisu cyfrowego dla plików z tachografu;
 • raport kalibracji dla plików z tachografu;
 • skorygowany wykres prędkości;
 • zmiana oznaczeń okresów nieznanych na wykresach i w edytorze, wyodrębnienie wpisów manualnych;
 • poprawione automatyczne znajdowanie pojazdów w bazie (pod uwagę brane są jedynie cyfry oraz znaki alfabetu łacińskiego bez rozróżniania ich wielkości).
Aktualizacja oprogramowania Midas
bądź na bieżąco

Jeżeli jesteś zainteresowany aktualizacją programu Midas, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.