diety krajowe i delegacje

Dieta krajowa – informacje, stawki, wyjątki

Dieta krajowa jest to dodatek, wypłacany przez pracodawcę, na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia za czas delegowania w sytuacji, gdy pracownik odbywa na terenie kraju wyjazd służbowy poza miejscem zamieszkania stałego lub czasowego pobytu. Dieta krajowa przysługuje pracownikowi w sytuacji, gdy pracodawca wysyła pracownika w podróż służbową w granicach kraju, warunkiem uzyskania diety jest fakt, iż musi trwać ona dłużej niż 8 godzin. Wysokość diety krajowej jest zależna od czasu…

Karta kierowcy – co to jest i jak ją uzyskać?

1. Karta kierowcy – podstawowe informacje2. Dane zawarte na karcie kierowcy3. Jak wyrobić kartę kierowcy?4. Karta kierowcy – wniosek5. Jakie dokumenty potrzebne do wniosku o kartę kierowcy?6. Karta kierowcy – cena7. Wymiana karty kierowcy8. Jazda bez karty kierowcy9. Czytniki do sczytywania danych z karty kierowcy10. Tachospeed przypomni o kończącej się ważności karty kierowcy11. Tachospeed — program do rozliczania czasu pracy kierowcy   Karta kierowcy…

błąd w definicji tygodnia, kalendarz z zaznaczonym okresem tygodniowym

Błąd w definicji tygodnia

Rozporządzenie 561/2006 i Ustawa o czasie pracy kierowców W Rozporządzeniu 561/2006 i w Ustawie o czasie pracy kierowców funkcjonują bardzo podobne definicje tygodnia: tydzień – oznacza okres od godz. 00.00 w poniedziałek do godz. 24.00 w niedzielę; tydzień – okres pomiędzy godziną 0000 w poniedziałek i godziną 2400 w niedzielę. Jaki błąd znajduje się w definicjach tygodnia? Zarówno polski, jak i unijny ustawodawca zapomniał, że w tachografie nie istnieje godzina 24.00, ani 2400. Północ to godzina 00:00 (lub 00.00 lub 0000),…

Pakiet mobilności

Pakiet Mobilności – wszystko, co musisz wiedzieć

Pakiet Mobilności – co to ? Pakiet mobilności to ustalenia, które wprowadzają zmiany w przepisach odnoszących się między innymi do czasu jazdy i odpoczynków kierowców, sposobu delegowania kierowców, sprawiedliwej konkurencji (czyli nic innego jak zapewniają sprawiedliwy dostęp do rynku państw Wspólnoty Unii Europejskiej) oraz tachografów. Zamysłem Pakietu mobilności jest również poprawa warunków płacy kierowców, szczególnie w państwach, w których płaca minimalna nie jest zbyt wysoka. W lipcu 2020 roku pakiet…

zmiany w prawie

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców i ustawie o transporcie drogowym

Pod koniec ubiegłego miesiąca pojawiły się na stronie Rządowego Centrum Legislacji dokumenty stanowiące zestawienie uwag zgłoszonych na etapie konsultacji publicznych do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym i innych ustaw oraz zestawienie uwag zgłoszonych na etapie uzgodnień międzyresortowych do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, oraz niektórych innych ustaw. Spis treści Zwrot kosztów podróży służbowych Wysokość składek ZUS Dodatek wyrównawczy Baza eksploatacyjna Przywrócenie reputacji…

ustawa o transporcie drogowym

Projekt zmian do ustawy o czasie pracy kierowców

W dniu 29.07.2021 r. do konsultacji publicznych trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministra Infrastruktury. Projekt wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie K11/15 oraz realizuje przepisy Pakietu Mobilności.  Projekt zakłada zmianę przepisów: Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 i 1005), Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz.…

e-toll obu czy zsl

Trudny wybór przewoźników: OBU czy ZSL – jakie urządzenie wybrać?

Wraz z wejściem systemu e-TOLL firmy transportowe muszą zdecydować, które rozwiązanie będzie dla nich najodpowiedniejsze pod kątem przekazywania danych geolokalizacyjnych do nowego systemu poboru opłat. Do wyboru mamy trzy metody wysyłania danych za pomocą urządzenia OBU, ZSL oraz aplikacji mobilnej. Trzecia opcja jednak jest bardziej zawodna i nie sprawdzi się dla firm pokonujących długie trasy. Wady i zalety urządzeń OBU i ZSL: Spis treści OBU…

kody krajów w pakiecie mobilności

Pakiet mobilności a wpis kodu kraju – jak uniknąć kar?

Zmiany przepisów związane z wprowadzaniem pakietu mobilności w 2020 roku w dalszym ciągu mogą zaskakiwać kierowców czy przedsiębiorców w trakcie kontroli drogowych, czy w przedsiębiorstwie. W 2020 do rozporządzenia 165/2014, w art. 34 dodano zapis, zgodnie z którym kierowca pojazdu wyposażonego w tachograf analogowy, nanosi symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy.…

zmiana przepisów o delegowaniu kierowców

Pakiet mobilności a zmiana przepisów o delegowaniu kierowców

Akty prawne wchodzące w skład pakietu mobilności zostały opublikowane 31 lipca 2020r. w dzienniku urzędowym UE, ich wdrożenie zajmie kilka lat. Pierwsza część z zakresu przepisów czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku obowiązuje od 20 sierpnia 2020 r., a następne będą kolejno wchodzić w życie aż do 2026 r. Największą obawą dla przewoźników są przepisy dotyczące delegowania, które będą obowiązywały od lutego 2022 r. Obecnie pojawia się wiele informacji dotyczących…

system e-toll - logo

Nowy system poboru opłat e-TOLL

Od 24.06.2021r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomili nowy system poboru opłat za przejazd pojazdami ciężkimi powyżej 3,5 tony dmc po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich i lekkich. Spis treści CZYM JEST e-TOLL? REJESTRACJA W e-TOLL DANE LOKALIZACYJNE METODY PŁATNOŚCI: DO KIEDY via-TOLL? UŻYTKOWNIKU PAMIĘTAJ: E-TOLL A POJAZDY PONIŻEJ 3,T DMC KARY  Czym…