Karta kierowcy – podstawowe informacje

Karta kierowcy jest dokumentem dla kierującego pojazdem powyżej 3,5 tony, który posiada tachograf cyfrowy włącznie z przyczepą lub naczepą, a także przewożącego więcej niż dziewięć osób włącznie z kierowcą. Jest drugim tak ważnym dokumentem jak prawo jazdy, każdy kierowca prowadzący pojazd z tachografem cyfrowym powinien posiadać taką kartę. Bez niej kierowca nie może rozpocząć jazdy. Jest dla niego niezbędna.  Kierowca nie może karty nikomu pożyczać.…

Godziny ponadwymiarowe

Godziny ponadwymiarowe często są nieodzownym elementem wynagrodzenia kierowcy. Niestety, ich obecność nie zawsze jest zasadna. Korzyści, które płyną z ich pojawiania, są niejednokrotnie przedmiotem spornym przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy. Efektem takiej kontroli może być nałożenie niemałej kary finansowej na dane przedsiębiorstwo. W tym artykule dowiesz się między innymi o genezie powstawania godzin ponadwymiarowych, ich zasadności, znaczeniu i ewentualnych konsekwencjach prawno-finansowych.

Rozliczanie czasu pracy kierowców pojazdów do 3,5 tony DMC

Od 21 maja 2022 roku przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony muszą spełnić wymogi dotyczące wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, uzyskać licencję oraz posiadać zabezpieczenie finansowe na każdy pojazd (1800 euro na pierwszy, 900 euro na każdy kolejny). Powyższe przepisy wprowadzone zostały w ustawie o transporcie drogowym, co powoduje, że firmy wykonujące międzynarodowy transport takimi pojazdami stały się celem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie czasu pracy,…

Pakiet mobilności

Pakiet mobilności – wszystko, co musisz wiedzieć w 2023

Pakiet mobilności – co to? Pakiet mobilności to ustalenia, które wprowadzają zmiany w przepisach odnoszących się między innymi do czasu jazdy i odpoczynków kierowców, sposobu delegowania kierowców, sprawiedliwej konkurencji (czyli nic innego jak zapewniają sprawiedliwy dostęp do rynku państw Wspólnoty Unii Europejskiej) oraz tachografów. Zamysłem Pakietu mobilności jest również poprawa warunków płacy kierowców, szczególnie w państwach, w których płaca minimalna nie jest zbyt wysoka. W lipcu 2020 roku pakiet…

Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Sprawdź przykładowe zadanie

Co należy zrobić by uzyskać certyfikat? Aby uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych należy zdać egzamin w ITS (Instytut Transportu Samochodowego). Egzamin składa się z 2 części testowej oraz praktycznej. Aby uzyskać wynik pozytywny każda z części musi zostać zaliczona na co najmniej 50% oraz łączny procentowy wynik musi być wyższy niż 60%. Czym jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych i jak go uzyskać? Przeczytaj więcej na ten temat (LINK) Część testowa…

Licencja transportowa oraz ewidencja czasu pracy, czyli początki w transporcie cz. 1.

Przyszli przedsiębiorcy zachodzący w głowę, czy firma transportowa będzie dobrym pomysłem na biznes, stoją przed naprawdę trudnym wyzwaniem. Jest szereg rzeczy, wymagań, dokumentów i innych formalności, o których należy pamiętać, by wszystko było zgodnie z literą prawa. W niniejszym artykule postaram się nieco rozjaśnić ten temat.  Czym jest firma transportowa?  Zgodnie z definicją w „poradniku przedsiębiorcy” Firma transportowa zajmuje się przewozem rzeczy pojazdami samochodowymi (w tym zespołami pojazdów, składających…

Potencjalne kary za przekroczenie dopuszczalnej ładowności lub dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów.

W związku z wejściem w życie dnia 17.09.2022 roku nowych przepisów dotyczących ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, czyli nowego taryfikatora punktowego, zwrócić należy uwagę na kilka aspektów, w szczególności pojawiających się ostatnio w mediach dywagacji na temat przyznawania 15 punktów karnych za przekroczenie dopuszczalnej ładowności pojazdu lub dopuszczalnej masy całkowitej. Artykuł 97 Kodeksu wykroczeń, w obecnym stanie prawnym ma następujące brzmienie: Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca…

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. – sprawdź teraz

W ostatnich dniach sporo można było usłyszeć i przeczytać na temat proponowanych zmian w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej, która obowiązywać będzie od przyszłego roku. Ostatecznie 13 września 2022 roku Rada Ministrów ustaliła przyszłoroczne stawki.  Tym razem ustalono dwie wartości dla każdego półrocza. Od 1 stycznia 2023 roku dla minimalnego wynagrodzenia brutto pracownika będzie to wyglądało następująco: Minimalne wynagrodzenie brutto w 2022 roku Minimalne wynagrodzenie brutto od 01.01.2023…