Ważna informacja dotycząca ważności certyfikatów na kartach do tachografów cyfrowych

Jak czytamy na stronach info-car.pl, serwisu należącego do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, w związku z zarejestrowanym błędem certyfikatu cyfrowego na kartach do tachografu skutkującym skróceniem terminu ważności wydanych kart odnotowane zostały przypadki, że karta zostaje uznana przez tachograf za nieważną szybciej, niż to wynika z informacji na niej nadrukowanej. Jeśli tachograf poda informację, że termin ważności karty mija szybciej niż to wynika z nadruku, należy skontaktować się z PWPW w celu otrzymania…

Czytaj więcej

Odpowiedź z PWPW w sprawie błędnej numeracji kart kierowcy

Otrzymaliśmy od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych odpowiedź w sprawie przesłanego przez nas zapytania dotyczącego sytuacji, w których zmianie uległa cyfra na pozycji 14 numeru karty kierowcy w przypadku wydania karty wznawianej. W odpowiedzi PWPW potwierdziło, że powyższa sytuacja była wynikiem błędu systemu informatycznego wykorzystywanego do obsługi wniosków i wydawania kart do tachografów cyfrowych. Zostaliśmy również zapewnieni, że w chwili obecnej wszystkie karty kierowcy włączając również te przypadki z błędnym numerem prawidłowo…

Czytaj więcej

Raport o dyskryminacji polskich firm transportowych

Zgodnie ze słowami wiceminister infrastruktury Justyny Skrzydło, w marcu Polski rząd przedstawi Brukseli Raport o dyskryminacji polskich firm transportowych, jaki ma miejsce w krajach unijnych, zwłaszcza na rynku francuskim i niemieckim. Polscy przewoźnicy, zdaniem jednego ze współautorów raportu, prof. Konrada Raczkowskiego, ograniczeni są wprowadzonymi regulacjami, które „wydają się być bezpośrednio sprzeczne z art. 56 i art. 58 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, naruszając zasadę swobody świadczenia usług* i jest…

Czytaj więcej

Co dalej z Inspekcją Transportu Drogowego

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk w jednym z ostatnich wywiadów wypowiedział się na temat przyszłości Inspekcji Transportu Drogowego. [sociallocker id=”9677″] [/sociallocker] Poinformował, iż nie ma planów na jej likwidację. Wg słów ministra „ITD będzie dalej wykonywała swoje obowiązki, bo jest potrzebna, jest niezbędna.” Dodał ponadto, że „inspekcja walczy z szarą strefą w transporcie drogowym, daje możliwość równych szans transportowcom„.    

Czytaj więcej

Unijny „Sojusz drogowy” podpisany

Wczoraj, 31 stycznia 2017 w Paryżu odbyła się narada dziewięciu europejskich ministrów transportu, mająca na celu ograniczenie działalności m.in. polskich kierowców ciężarówek w krajach zachodnioeuropejskich i skandynawskich. Ministrowie transportu następujących krajów uczestniczyli w naradzie: Francji, Niemiec, Austrii, Belgii, Luksemburga, Włoch, Danii, Norwegii oraz Szwecji. Zapowiedzieli oni, że wprowadzą ostrzejsze kontrole zagranicznych kierowców ciężarówek, w tym m. in. poszanowania przez tych ostatnich obowiązującego prawodawstwa dotyczącego tygodniowego czasu pracy…

Czytaj więcej

Płaca minimalna w Holandii 2017r. – nowe informacje

Zgodnie z informacją ze strony Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze, w Królestwie Niderlandów (Holandii) transport międzynarodowy oraz cabotage (przewozy kabotażowe) wykonywany przez polskie firmy transportowe jest objęty prawem holenderskim dotyczącym minimalnego wynagrodzenia. Tak więc przedsiębiorcy wykonujący powyższe przewozy zobowiązani są do wypłacania minimalnego wynagrodzenia za czas pracy spędzony na terytorium Królestwa Niderlandów. Przepisy te nie będą na chwilę obecną dotyczyły przewozów tranzytowych (holenderska Inspekcja Pracy…

Czytaj więcej

Aktualizacja Tachospeed 2.76

Wymaga systemu operacyjnego Windows Vista lub nowszego (system Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie jest wspierany) Nowa funkcjonalność: [Raport ITD] Wprowadzenie nowej oceny ryzyka według rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. Wprowadzenie dziennego raportu naruszeń w formacie .csv [Rozliczanie praca UE] Wprowadzenie zaświadczenia o oddelegowaniu dla Włoch Wprowadzenie rozliczania czasu pracy we Włoszech Wprowadzenie rozliczania czasu pracy w Austrii…

Czytaj więcej

Francja – od 1 kwietnia 2017 r. nowy obowiązek (dokument ZUS A1)

Zgodnie z ustawą nr 2016-1827 z dnia 23 grudnia 2016 r. o finansowaniu zabezpieczenia społecznego na 2017 r. zostanie wprowadzony obowiązek przechowywania i udostępniania do wglądu na wezwanie służb francuskich przez pracodawcę lub reprezentanta dokumentu potwierdzającego podleganie pracownika ubezpieczeniu społecznemu. Dlatego też, zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 kwietnia 2017 roku, kierowca, pracodawca a także reprezentant powinni posiadać dokument ZUS A1. Zaświadczenie ZUS A1 potwierdza posiadanie ubezpieczenia społecznego w Polsce.[sociallocker id=”9677″] [/sociallocker] SANKCJE – wysokość…

Czytaj więcej

Niemcy – minimalna stawka zwrotu kosztów wyżywienia – 2017r.

Od początku 2017 roku na skutek niemieckiego rozporządzenia dotyczącego ubezpieczenia społecznego, wzrosła minimalna stawka zwrotu kosztów wyżywienia. Niemieckie rozporządzenie – szczegóły można znaleźć tutaj – wskazuje następujące minimalne kwoty do odliczenia: 241 euro miesięcznie (8,03€ na dzień) to kwota na wyżywienie, którą można będzie odliczyć 223 euro miesięcznie (7,43€ na dzień) to kwota z tytułu zwrotu kosztów noclegu – pozostaje bez zmian. Za płace minimalną może zostać uznana kwota, która pozostanie…

Czytaj więcej