Od 16 lipca 2013 r. kierowcy pracujący na własny rachunek będą podlegać przepisom regulującym czas pracy kierowców

16 lipca 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. poz. 567). Ustawa wdraża do polskiego prawa art. 2 ust. 1 dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. WE L 80 z 23.03.2002 s. 35, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 5,…

Czytaj więcej

Czas pracy kierowcy, czyli co trzeba wiedzieć po zmianie przepisów

1 stycznia 2012 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące czasu pracy kierowców. Nowe regulacje dotyczą przede wszystkim pory nocnej, układania harmonogramów oraz prowadzenia ewidencji czasu pracy. Poniżej wyjaśniamy, na czym polegają te istotne zmiany. Inna praca? Obowiązują nowe oświadczenia Nowe regulacje nakładają na pracodawcę konieczność posiadania oświadczeń o zatrudnieniu (lub niezatrudnieniu) kierowcy w innej firmie. Przed zmianą obowiązek ten dotyczył jedynie dodatkowej pracy…

Czytaj więcej

Ważna zmiana przepisów – koniec „żółtych tarczek”

Od 31.08.2011 r. jedynym dokumentem potwierdzającym fakt nieprowadzenia pojazdu na terenie RP stanie się zaświadczenie o działalności. Ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców i ustawy o transporcie drogowym została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 2011 r. nr 168 poz. 1005. Ustawa ta wprowadza nowy (stary) wzór formularza zaświadczenia o działalności. Formularz ten jest już powszechnie stosowany przez przewoźników, jednakże w naszym krajowym ustawodawstwie nie był on prawnie wymagany. Zmiana art. 31 ustawy o czasie…

Czytaj więcej

ZŁOMUJEMY OPROGRAMOWANIE!

Posiadasz oprogramowanie konkurencji? Nie jesteś zadowolony z efektów pracy obecnego programu? Aktualizacja Twojego oprogramowania jest zbyt kosztowna? Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta (tel.: +48 32 227-26-02) i dowiedz się, jak możesz uzyskać 20% rabatu na program Tachospeed w ramach akcji ZŁOMUJEMY OPROGRAMOWANIE! Regulamin promocji „Złomowanie” (PDF; 50 kB)

Czytaj więcej

Bezpłatny, 7-dniowy dostęp do rozszerzonego modułu kontrolnego

Rozszerzony moduł kontrolny oszczędza czas i daje podstawę do odwołań od ewentualnych kar. Każdemu użytkownikowi programu Tachospeed oferujemy 7-dniowy, bezpłatny dostęp do rozszerzonego modułu kontrolnego. W tym celu należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Kod można otrzymać tylko do programu w wersji 2.37 lub wyższej. Korzyści z posiadania rozszerzonego modułu kontrolnego możliwość generowania zbiorczych raportów kierowcy (kontrola wszystkich kierowców jednocześnie); więcej informacji na raporcie (raport jest bardziej szczegółowy); pełen…

Czytaj więcej

Policja użytkownikiem programu Tachospeed

Firma Infolab wygrała przetarg ogłoszony przez Komendę Główną Policji na dostarczenie oprogramowania do kontrolowania czasu pracy kierowców. Przetarg obejmował dostarczenie programu umożliwiającego przeprowadzanie kontroli kierowców oraz urządzeń do odczytu tarczek, kart kierowców i tachografów cyfrowych. Firma Infolab przeprowadziła wdrożenie oprogramowania oraz przeszkoliła policjantów w zakresie obsługi programu Tachospeed oraz urządzeń. Dodatkowe informacje Służby kontrolne zaufały programowi Tachospeed!

Czytaj więcej

ADRem – elektroniczne opracowanie umowy ADR 2009, transport towarów niebezpiecznych

Program ADRem to opracowana w postaci elektronicznej Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznychADR. ADRem w bardzo prosty i intuicyjny sposób umożliwia dotarcie do informacji o tym, jakie wymogi powinny być spełniane podczas przewozu poszczególnych towarów niebezpiecznych. Program tworzony jest we współpracy z firmą DEKRA Automobil a.s. Wybrana funkcjonalność programu ADRem 2009   wyszukiwanie substancji według numerów UN, nazwy substancji; możliwość wyszukiwania według kolejnych 20 kryteriów; nazwy…

Czytaj więcej

25 wykresówek w minutę!

Nowość! Nasz nowy moduł kontrolny ma superszybki odczyt wykresówek. Wraz z nowym skanerem odczyt 25 wykresówek zajmuje tylko 1 minutę. Tym samym Tachospeed stał się najszybszym na rynku programem do odczytu tarcz tachograficznych. Od dziś Tachospeed kojarzy się z jakością i szybkością. Jako całkowitą nowość wprowadziliśmy obustronne skanowanie tarcz. Teraz żadne uwagi kierowcy zapisane z tyłu tarczy nie zostaną pominięte. Wszystko odbywa się tylko w jednym przebiegu skanowania. Zobacz prezentacje – nowy Tachospeed w akcji.