Przewozy na Ukrainę bez niektórych zezwoleń!

Kilka dni temu Główny Inspektorat Transportu Drogowego podał do wiadomości, że okres niewymagania zezwoleń dla Polskich kierowców zostaje przedłużony do 30 czerwca 2024 roku. Na mocy odpowiedzi unijnej Komisarz do spraw transportu Pani Adiny Valean niektóre rodzaje przewozów drogowych nie będą wymagały pełnej dokumentacji, którą kierowca jest zobowiązany posiadać w przypadku kontroli.

Szczegóły

Kolejne zmiany w przepisach – nowe wytyczne dotyczące wniosków związanych z rodzicielstwem!

Ostatni czas pełen jest zmian w obowiązujących przepisach prawa. Nie ma tygodnia, abyśmy nie znaleźli czegoś dotykającego nas w Dzienniku Ustaw. W środę tj. 17 maja 2023 roku zostało podane do wiadomości nowe rozporządzenie pod pozycją 937, mianowicie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. W 23 ustępach zostały podane wytyczne dotyczące…

Szczegóły

Karta kierowcy – podstawowe informacje

Karta kierowcy jest dokumentem dla kierującego pojazdem powyżej 3,5 tony, który posiada tachograf cyfrowy włącznie z przyczepą lub naczepą, a także przewożącego więcej niż dziewięć osób włącznie z kierowcą. Jest drugim tak ważnym dokumentem jak prawo jazdy, każdy kierowca prowadzący pojazd z tachografem cyfrowym powinien posiadać taką kartę. Bez niej kierowca nie może rozpocząć jazdy. Jest dla niego niezbędna.  Kierowca nie może karty nikomu pożyczać.…

Szczegóły

Godziny ponadwymiarowe

Godziny ponadwymiarowe często są nieodzownym elementem wynagrodzenia kierowcy. Niestety, ich obecność nie zawsze jest zasadna. Korzyści, które płyną z ich pojawiania, są niejednokrotnie przedmiotem spornym przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy. Efektem takiej kontroli może być nałożenie niemałej kary finansowej na dane przedsiębiorstwo. W tym artykule dowiesz się między innymi o genezie powstawania godzin ponadwymiarowych, ich zasadności, znaczeniu i ewentualnych konsekwencjach prawno-finansowych.

Szczegóły

Rozliczanie czasu pracy kierowców pojazdów do 3,5 tony DMC

Od 21 maja 2022 roku przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony muszą spełnić wymogi dotyczące wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, uzyskać licencję oraz posiadać zabezpieczenie finansowe na każdy pojazd (1800 euro na pierwszy, 900 euro na każdy kolejny). Powyższe przepisy wprowadzone zostały w ustawie o transporcie drogowym, co powoduje, że firmy wykonujące międzynarodowy transport takimi pojazdami stały się celem kontroli…

Szczegóły