Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Sprawdź przykładowe zadanie

Co należy zrobić by uzyskać certyfikat? Aby uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych należy zdać egzamin w ITS (Instytut Transportu Samochodowego). Egzamin składa się z 2 części testowej oraz praktycznej. Aby uzyskać wynik pozytywny każda z części musi zostać zaliczona na co najmniej 50% oraz łączny procentowy wynik musi być wyższy niż 60%. Czym jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych i jak go uzyskać? Przeczytaj więcej na ten temat (LINK) Część testowa…

Szczegóły

Licencja transportowa oraz ewidencja czasu pracy, czyli początki w transporcie cz. 1.

Przyszli przedsiębiorcy zachodzący w głowę, czy firma transportowa będzie dobrym pomysłem na biznes, stoją przed naprawdę trudnym wyzwaniem. Jest szereg rzeczy, wymagań, dokumentów i innych formalności, o których należy pamiętać, by wszystko było zgodnie z literą prawa. W niniejszym artykule postaram się nieco rozjaśnić ten temat.    Czym jest firma transportowa?  Zgodnie z definicją w „poradniku przedsiębiorcy” Firma transportowa zajmuje się przewozem rzeczy pojazdami samochodowymi (w tym zespołami pojazdów,…

Szczegóły

Potencjalne kary za przekroczenie dopuszczalnej ładowności lub dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów.

W związku z wejściem w życie dnia 17.09.2022 roku nowych przepisów dotyczących ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, czyli nowego taryfikatora punktowego, zwrócić należy uwagę na kilka aspektów, w szczególności pojawiających się ostatnio w mediach dywagacji na temat przyznawania 15 punktów karnych za przekroczenie dopuszczalnej ładowności pojazdu lub dopuszczalnej masy całkowitej. Artykuł 97 Kodeksu wykroczeń, w obecnym stanie prawnym ma następujące brzmienie: Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca…

Szczegóły

Czy na terenie Francji nadal wymagany jest przedstawiciel firmy transportowej?

Jak zgłaszają nam nasi klienci, na terenie Francji nadal zdarzają się sytuacje, w których francuska żandarmeria nakłada grzywny za brak przedstawiciela zagranicznej firmy transportowej wykonującej przewozy w tym kraju. Problem ten nie dotyczy tylko polskich firm. Jak informuje na swojej stronie Krajowa Federacja Stowarzyszeń Transportu Hiszpanii (Fenadismer) problem ten występuje również wśród hiszpańskich firm transportowych wykonujących przewozy na terenie Francji. Nowe regulacje wprowadzone w lutym…

Szczegóły

Wynajmujesz w swojej firmie ciężarówki z zagranicy? Sprawdź, czy dotyczą cię te zmiany

Z końcem kwietnia 2022 roku została wprowadzona dyrektywa 2022/738 zmieniająca dyrektywę 2006/1 w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy. Do tej pory nie wszystkie kraje zezwalały na wykorzystywanie w swojej działalności pojazdów wynajmowanych i zarejestrowanych w innych krajach UE.  Polska zabraniała wykorzystywania do przejazdów pojazdów zarejestrowanych poza terytorium Polski na podstawie art.11a, ust.1, pkt 2, lit b polskiej ustawy transportu drogowego.  Zgodnie z dyrektywą państwa Unii mają opracować…

Szczegóły

Utrata dobrej reputacji w transporcie

Dlaczego osoby wykonujące zawód przewoźnika transportowego oraz zarządzającego transportem muszą cieszyć się dobrą reputacją? Jednym z warunków nałożonych na przewoźników transportu drogowego oraz zarządzających transportem, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 (Art. 3), jest cieszenie się dobrą reputacją.  Jakie warunki należy spełniać, aby cieszyć się dobrą reputacją? Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym (Art. 5 ust 2a), dobra reputacja przewoźnika oraz zarządzającego…

Szczegóły

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie rzeczy i osób

Aby móc prowadzić firmę transportową trzeba uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych. Jest to dokument potwierdzający, że przedsiębiorca zajmujący się transportem ma odpowiednią i potrzebną do tego wiedzę i kwalifikacje. Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych? Jest to dokument potwierdzający niezbędną wiedzę z zakresu transportu drogowego. Aby firma mogła wykonywać przewozy w zakresie transportu, przynajmniej jedna osoba fizyczna w firmie, zarządzająca transportem musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Osoba posiadająca…

Szczegóły

Przejazdy pomocy drogowej – jak je interpretować?

Z uwagi na wiele wątpliwości dotyczących przewozów, jakie mogą być wykonywane przez pojazdy pomocy drogowej, poniżej przedstawiamy jakie przepisy obowiązują w trakcie takich przewozów, a jakie mogą być wyłączone i jak należy je interpretować. Specjalistyczne pojazdy pomocy drogowej Zgodnie z art. 3 punkt f) rozp. 561/2006 rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy. W powyższym przepisie zwrócić należy uwagę,…

Szczegóły

Kolejne wymogi dla firm transportowych. Bądź gotowy przed 2023.

Od 1 marca 2022 roku, wprowadzono przepisy wymagające coroczne raportowania przez przedsiębiorstwa transportowe, do organu, który wydał zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego informacji o liczbie zatrudnionych osób w tym kierowców. Coroczne raporty Treść omawianego przepisu brzmi w sposób następujący: Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2 (zob. przypis) w terminie do dnia 31 marca roku następnego:  1) oświadczenie o liczbie osób…

Szczegóły

Współczynnik występowania ryzyka naruszeń za 2021

Dlaczego naruszenia mają wagi?  W celu ujednolicenia postępowania w przypadku naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej została wprowadzona w życie Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Zgodnie z obowiązującym załącznikiem 3 Rozporządzenia 403/2016/WE każde naruszenie powinno mieć przypisaną odpowiednią wagę. W przypadku oceny ryzyka występowania naruszeń, decyzję o sposobie wyznaczania współczynnika ryzyka, podejmuje ustawodawczy…

Szczegóły