Przewozy na Ukrainę bez niektórych zezwoleń!

Kilka dni temu Główny Inspektorat Transportu Drogowego podał do wiadomości, że okres niewymagania zezwoleń dla Polskich kierowców zostaje przedłużony do 30 czerwca 2024 roku. Na mocy odpowiedzi unijnej Komisarz do spraw transportu Pani Adiny Valean niektóre rodzaje przewozów drogowych nie będą wymagały pełnej dokumentacji, którą kierowca jest zobowiązany posiadać w przypadku kontroli.

Szczegóły

Kolejne zmiany w przepisach – nowe wytyczne dotyczące wniosków związanych z rodzicielstwem!

Ostatni czas pełen jest zmian w obowiązujących przepisach prawa. Nie ma tygodnia, abyśmy nie znaleźli czegoś dotykającego nas w Dzienniku Ustaw. W środę tj. 17 maja 2023 roku zostało podane do wiadomości nowe rozporządzenie pod pozycją 937, mianowicie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. W 23 ustępach zostały podane wytyczne dotyczące…

Szczegóły