Określenie podstawowych składników wynagrodzenia

W programie Tachospeed domyślnie, jako podstawowe składniki wynagrodzenia, przyjmujemy tylko dwie wartości:  Prace w normie  Przestój  Często jednak bywa, że wynagrodzenie kierowcy jest podzielone, gdzie stawka zasadnicza jest stosunkowo pomniejszona np. o ryczałt za dyżur.  Zgodnie z Ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art.6 pkt 5 o treści:  „5. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:  1) nagrody jubileuszowej;  2) odprawy pieniężnej…

Szczegóły

Wypowiedzenie zmieniające a Pakiet mobilności

Wejście w życie kolejnego etapu pakietu mobilności wywarło na wielu pracodawcach konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowych umowach zawartych z kierowcami. Wypowiedzenie zmieniające lub aneks do umowy Do wyboru były dwie drogi: Porozumienie z pracownikiem i skorzystanie z aneksu do umowy. Wyłączna decyzja pracodawcy i zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego. W przypadku wypowiedzenia zmieniającego pracownik zostaje z góry poinformowany o nowych warunkach zatrudnienia. Postawienie pracownika przed faktem dokonanym, bez jego zgody, może skutkować pojawieniem…

Szczegóły

Podstawa wymiaru składek dla przewozów zagranicznych

Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla kierowców wykonujących zadania służbowe w zakresie przewozów międzynarodowych? Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 20. część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku…

Szczegóły

Odbiór dnia wolnego

Aby zmienić dzień wolny przysługujący kierowcy z tytułu dnia świątecznego wypadającego w sobotę lub w niedzielę (tak jak 01.01.2022) należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 1. Przechodzimy do EWIDENCJI CZASU PRACY: 2. Wskazujemy okres czasu, kierowca, a następnie klikamy POBIERZ DANE 3. W zakładce rodzaj znajdziemy różne oznaczenia dni roboczych odpowiednio: R – Roboczy N – Niedziela Ś – Święto W – Wolne Interesuje nas…

Szczegóły

Jak analizować dane zgodnie z Pakietem mobilności?

Opcje związane z pakietem mobilności, dostępne są od wersji 2.98 programu Tachospeed. Zapraszamy do regularnego aktualizowania programu, co stanowi gwarancję poprawnego wyliczenia.   Posiadając dostęp do aktualizacji zyskujesz: 12-miesięczny dostęp do najnowszej wersji programu Darmową pomoc techniczną w awaryjnych sytuacjach Pewność odnośnie aktualnie obowiązujących przepisów Status Stałego Klienta gwarantujący korzystniejsze rabaty Wszystkie wersje programu dostępne są pod adresem: https://tachospeed.pl/programy/aktualizacje/ Jeśli nie posiadasz dostępu do aktualizacji, prosimy o pilny…

Szczegóły

Jak przypisać aktywności z nowej karty kierowcy do starej

Kierowca otrzymuje nową kartę kierowcy po zakończeniu okresu ważności starej karty. Numer nowej karty różni się od numeru starej, dlatego program Tachospeed tworzy nowego kierowcę o tym samym imieniu i nazwisku z gwiazdką (*).     Aby połączyć dane kierowcy z obu kart należy wybrać kierowcę z gwiazdką oraz przejść do zakładki „Karta kierowcy”.   Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w wiersz dotyczący szczegółowych…

Szczegóły