podstawowe składniki

Określenie podstawowych składników wynagrodzenia

W programie Tachospeed domyślnie, jako podstawowe składniki wynagrodzenia, przyjmujemy tylko dwie wartości:  Prace w normie  Przestój  Często jednak bywa, że wynagrodzenie kierowcy jest podzielone, gdzie stawka zasadnicza jest stosunkowo pomniejszona np. o ryczałt za dyżur.  Zgodnie z Ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art.6 pkt 5 o treści:  „5. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:  1) nagrody jubileuszowej;  2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku…