Podczas naszego dwugodzinnego kursu uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez zagadnienia dotyczące akt osobowych. Szczególny nacisk położono na identyfikację, w celu uniknięcia najczęstszych błędów w zarządzaniu tą kluczową dokumentacją. W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną wszystkie elementy teczki pracowniczej, tym samym zapewniając kompleksową wiedzę na temat jej prawidłowego prowadzenia. Kurs będzie pomocny dla każdego, kto w danej firmie odpowiada za akta osobowe i chce zabezpieczyć swoją organizację przed potencjalnymi błędami administracyjnymi.

Program szkolenia

Szkolenie z akt osobowych

TEMAT SZKOLENIA
  • Akta osobowe
PRZYBLIŻONY CZAS SZKOLENIA
  • 2 godziny
PROGRAM SZKOLENIA
  • Wstęp – 15 minut (co to są akta osobowe, podstawa prawna, forma w jakiej można prowadzić akta osobowe)
  • Akta osobowe – Część A – 15 minut
  • Akta Osobowe – Część B – 30 minut
  • Przerwa – 10 minut
  • Akta osobowe – Część C – 20 minut
  • Akta osobowe – Część D – 10 minut
  • Akta osobowe – Część E – 10 minut
  • Podsumowanie, pytania – 10 minut
Proszę o kontakt w sprawie szkolenia