rozliczanie.jpg, czas pracy kierowcy, program do rozliczania kierowców

Podstawowym elementem kontrolowanym przez inspektorów pracy jest prawidłowo sporządzona ewidencja czasu pracy zatrudnionych w firmie kierowców.

Rzetelna ewidencja powinna zawierać szczegółowe informacje na temat przepracowanego czasu pracy, ilości godzin nadliczbowych i dyżuru oraz godzin pracy wykonywanej w porze nocnej. Raport ewidencji czasu pracy kierowcy jest podstawą wyliczenia wynagrodzenia Twoich pracowników.

W naszej ofercie znajdują się nie tylko gotowe rozwiązania, ale również oferujemy Państwu specjalistyczną wiedzę prawniczą oraz praktyczną dostosowaną do realiów prowadzenia działalności gospodarczej w polskich warunkach.

W zakres usług rozliczania czasu pracy kierowców wchodzi:

 • Przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowców w oparciu o dane cyfrowe lub wykresówki, ręczne wpisy, karty drogowe, listy obecności itp..
 • Raporty związane z naruszeniami kierowców w zakresie czasu jazdy, przerw i odpoczynków oraz czasu pracy kierowcy.
 • Przygotowanie druków kar dyscyplinarnych dla kierowców.
 • Rozliczanie podróży służbowych, krajowych i zagranicznych – wraz ze szczegółowym raportem.
 • Rozliczanie płacy minimalnej dla poszczególnych krajów, gdzie wypłacenia minimalnego wynagrodzenia jest wymagane, wraz ze szczegółowymi raportami.
 • Rozliczenie wynagrodzenia kierowcy zawierającego wszystkie wymagane przepisami prawa składniki.

Co zyskujesz oddając rozliczanie czasu pracy kierowców w nasze ręce?

 • Czas, który możesz spędzić z rodziną
 • Gwarancja jakości współpracy z zespołem doświadczonych ekspertów i praktyków
 • Bezpieczeństwo przed roszczeniami finansowymi pracowników
 • Asekurację przed konsekwencjami wynikającymi z czynności kontrolnych ITD, PIP
 • Kontrolę nad pracą przedsiębiorstwa
 • Wsparcie kadry trenerskiej z zakresu czasu pracy kierowców
Wybierz swój pakiet

START

 • Ewidencja czasu pracy kierowców
 • Analiza naruszeń
 • Kontrola czasu pracy

MAX

 • Ewidencja czasu pracy
 • Analiza naruszeń
 • Kontrola czasu pracy
 • Upomnienia
 • Rozliczenie delegacji
 • Odliczenie ZUS-PIT
 • Lista płac

PRO

 • Ewidencja czasu pracy
 • Analiza naruszeń
 • Kontrola czasu pracy
 • Upomnienia
 • Rozliczenie delegacji PL
 • Lista płac
 • Raport płac zagranicznych
 • Szczegółowy raport ewidencji
 • Kontrola wpisów manualnych
 • Raport kontrolny wpisów o krajach
 • Szczegółowy raport ewidencji
Zamów kontakt z ekspertem