Celem szkolenia jest omówienie różnych form zatrudnienia kierowców oraz idących za tym właściwych wyliczeń. Ewidencja czasu pracy jest najważniejszym dokumentem w cały procesie. Na niej bazować będą wszystkie koszty związane z zatrudnieniem i wynagradzaniem. Optymalizacja tego typu kosztów jest jednym z głównych celów szkolenia.

Szkolenie jest szkoleniem otwartym, którego termin ustalany jest po zebraniu minimalnej ilości uczestników – 6 osób.

mężczyzna prowadzący szkolenie

7995,00 Dodaj do koszyka

Program szkoleń
Szkolenie odbywa się przez 5 dni
 • 8:00 – 10:30 – Jakie ustawy regulują czas pracy kierowców i kiedy obowiązują? Omówienie Ustawy o Czasie Pracy Kierowców
 • 10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
 • 10:45 -12:00 – Normy czasu jazdy, przerw. Omówienie rozporządzenia 561/2006 WE
 • 12:00 – 12:40 – Przerwa obiadowa
 • 12:40 – 14:45 – Różnice w wymaganych odpoczynkach w rozporządzeniu 561/2206 a UoCPK. Warunki rekompensaty
 • 14:45 – 15:00 – Przerwa kawowa
 • 15:00 – 16:00 – Podsumowanie zakończone testem sprawdzającym
 • 8:00 – 10:30 – Omówienie testu. Ćwiczenia praktyczne w oparciu o program Tachospeed
 • 10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
 • 10:45 – 12:00 – Charakterystyka systemów czasu pracy i okresów rozliczeniowych
 • 12:00 – 12:40 – Przerwa obiadowa
 • 12:40 – 14:45 – Limity godzin nadliczbowych. Zasady rekompensowania godzin nadliczbowych
 • 14:45 – 15:00 – Przerwa kawowa
 • 15:00 – 16:00 – Podsumowanie zakończone testem sprawdzającym
 • 8:00 – 10:30 – Omówienie testu. Ćwiczenia praktyczne w oparciu o program Tachospeed
 • 10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
 • 10:45 – 12:00 – Rodzaje dyżurów i zasady ich rekompensowania. Rodzaje przerw i ich rozliczanie
 • 12:00 – 12:40 – Przerwa obiadowa
 • 12:40 – 14:45 – Praca w dni wolne i praca w święta Praca w porze nocnej. Czym różni się postój od przestoju? Ćwiczenia praktyczne w oparciu o program Tachospeed
 • 14:45 – 15:00 – Przerwa kawowa
 • 15:00 – 16:00 – Podsumowanie zakończone testem sprawdzającym

8:00 – 10:30 – Omówienie testu. Ćwiczenia praktyczne w oparciu o program Tachospeed

10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa

10:45 -12:00 – Porównanie podstawowego i równoważnego systemu czasu pracy. Podstawowe zasady konstruowania ewidencji czasu pracy. Płatne i niepłatne elementy czasu pracy

12:00 – 12:40 – Przerwa obiadowa

12:40 – 14:45 –  Składniki wynagrodzenia

14:45 – 15:00 – Przerwa kawowa

15:00 – 16:00 – Podsumowanie zakończone testem sprawdzającym

8:00 – 10:30 – Omówienie testu. Prawidłowe naliczenie listy płac w oparciu o ewidencję czasu pracy. Rozliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia

10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa

10:45 – 12:00 – Ćwiczenia praktyczne w oparciu o program Tachospeed

12:00 – 12:40 – Przerwa obiadowa

12:40 – 14:45 – Odpowiedzialność przedsiębiorcy. Zakres uprawnień kontroli poszczególnych instytucji państwowych i europejskich. Jak przygotować się do kontroli z ITD i PIP

14:45 – 15:00 – Przerwa kawowa

15:00 – 16:00 – Egzamin

Uczestnictwo obejmuje

 • Udział w szkoleniu stacjonarnym lub online
 • Materiały Merytoryczne przygotowane przez Trenera
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Serwis kawowy i obiadowy

SZCZEGÓŁY

Czas szkolenia: 40 godzin

Ile to kosztuje?

KOSZT: 6 500zł netto

Proszę o kontakt w sprawie szkolenia