UWAGA! Od 1 października 2018 roku obowiązują nowe zasady aktualizacji:

 • 20% rynkowej wartości oprogramowania przy przedłużeniu przed upływem 12 miesiąca od zakupu programu bądź zakupu ostatniej aktualizacji.
 • 35% rynkowej wartości oprogramowania przy przedłużeniu po upływie 12 miesiąca od zakupu programu bądź zakupu ostatniej aktualizacji w okresie nie dłuższym niż 3 lata.
 • 50% rynkowej wartości oprogramowania przy przedłużeniu po okresie dłuższym niż 3 lata od zakupu programu bądź zakupu ostatniej aktualizacji.

UWAGA! Przed wykonaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową bazy danych.

Zmiany w programie:

 • nowy przypominacz wraz z raportem;
 • aktualny protokół kontroli;
 • poprawiony wybór kierowcy w kalendarzu w widoku cyfrowym;
 • poprawiona edycja tarczek (zmiany w filtrze), dodany limit tarczek;
 • poprawiony wybór pojazdów w zapisie tarczki;
 • poprawione usuwanie plików z repozytorium plików cyfrowych;
 • przyspieszone i zoptymalizowane działanie na bazie danych;
 • dodatkowe opcje:
  • wybór języka po instalacji/przy pierwszym uruchomieniu programu;
  • rozszerzony moduł kontrolny – pytanie o wybór języka przy raportach kontrolnych;
  • pokazywanie na raportach numeru ewidencyjnego kierowcy;
 • wersja MULTI:
  • zmiana wyboru baz danych;
  • przyspieszony dostęp do bazy danych;
 • wersja MULTI MAX:
  • wybór baz danych (wersja klient i serwer);
  • tworzenie bazy danych (wersja serwer).

Uwaga! Po aktualizacji do wersji 2.34 należy uruchomić program Tachospeed.

 
Pobierz Tachospeed 2.34 – aktualizacja – 37,9 MB

Zmiany w programie:

 • poprawione działanie przypominacza w niektórych przypadkach;
 • informacja w przypominaczu o niesczytanych kartach;
 • zmieniony wygląd okien opcji programu;
 • możliwość rozliczania niepełnego okresu rozliczeniowego w ewidencji;
 • poprawki w modułach ewidencji czasu pracy kierowców i rozliczaniu diet;
 • rozszerzona funkcjonalność szczegółowego raportu aktywności kierowcy;
 • dodany graficzny podgląd wygenerowanych raportów wraz z informacją o danych w bazie;
 • z menu Raporty została usunięta łączona ewidencja czasu pracy kierowców – jej funkcjonalność została dodana do raportu ewidencji;
 • usunięte stare raporty z wersji 2.18 – ich funkcjonalność została zastąpiona przez nowe raporty.

Zmiany w programie:

 • poprawiony moduł czynności;
 • poprawione znajdowanie odpoczynków tygodniowych pomiędzy 24-godzinnymi;
 • rozszerzona funkcjonalność podglądu aktywności;
 • przyspieszone działanie przypominacza;
 • zmiany w sposobie wyświetlania raportu (bardziej intuicyjny i zlokalizowany interfejs);
 • zmiana podglądu załogi (panel wykroczeń);
 • przystosowanie do rozdzielczości 800×600 i dla Policji;
 • poprawiony eksport do programu R2płatnik (Płatnik Reset2).

Zmiany w programie:

 • pełny podgląd aktywności kierowców;
 • zoptymalizowany import danych cyfrowych;
 • poprawiony interfejs menu czynności;
 • dodane kolorowanie składni protokołu kontrolnego;
 • poprawiony eksport do programu R2płatnik (Płatnik Reset2).

Zmiany w programie:

 • raport porównania danych z tachografu i kart kierowców;
 • uproszczone wprowadzanie do ewidencji informacji o urlopach, chorobowym oraz innych nieobecnościach;
 • poprawiony odczyt i zapis plików delegacji (.tsd);
 • wyróżnienie na wykresach jazdy bez karty kierowcy i wpisów ręcznych.

Zmiany w programie:

 • szczegółowe sprawdzanie podpisu cyfrowego dla plików z tachografu;
 • raport kalibracji dla plików z tachografu;
 • skorygowany wykres prędkości;
 • zmiana oznaczeń okresów nieznanych na wykresach i w edytorze, wyodrębnienie wpisów manualnych;
 • poprawiono automatyczne znajdowanie pojazdów w bazie (pod uwagę brane są jedynie cyfry oraz znaki alfabetu łacińskiego bez rozróżniania ich wielkości).
Aktualizacja oprogramowania Midas
bądź na bieżąco

Jeżeli jesteś zainteresowany aktualizacją programu Midas, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.