Międzynarodowe Forum Transportowe (ITF)

W dniach 22 – 23 maja 2013 r. w Lipsku odbyła się doroczna Sesja Ministrów Międzynarodowego Forum Transportowego (ITF). Jednym z tematów spotkania była sprawa kontyngentu zezwoleń wielostronnych EKMT. Podczas posiedzenia omawiano sprawę odstąpienia przez państwa członkowskie Forum (Włochy, Austria, Węgry, Grecja i Federacja Rosyjska) od wprowadzonych przez nie ograniczeń w ramach funkcjonowania systemu zezwoleń EKMT. W dyskusji wymienione wyżej państwa przedstawiły stanowisko, że na chwilę obecną nie są gotowe…

Licencje na krajowy transport drogowy – stan na 31.12.2012 r.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, że na dzień 31.12.2012 r. udzielono: a) ok. 9,0 tys. licencji na krajowy przewóz drogowy osób, dla ok. 66,6 tys. pojazdów; b) ok. 63,0 tys. licencji na krajowy przewóz drogowy rzeczy, dla ok. 195,4 tys. pojazdów (w tym ok. 5,1 tys. z tych licencji dotyczyło uprawnienia wyłącznie na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy). Licencje krajowe udzielane są przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy.…

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców

16 kwietnia br. opublikowana została (Dz.U. 2013 r. poz. 567) ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Istotne dla przedsiębiorców zmiany to, m.in.: • w zakresie ustawy o transporcie drogowym: określenie dokumentów wymaganych do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz do uzyskania licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, ułatwienia związane z udokumentowaniem sytuacji finansowej przewoźnika, kompetencji zawodowej oraz wymagań…

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę nowelę ustawy o transporcie drogowym. Przepisy wdrążają do polskiego prawa regulacje unijne, zgodnie z którymi czas pracy przedsiębiorców kierowców nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin tygodniowo. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wynikała z obowiązku wdrożenia do polskiego prawa części przepisów „pakietu drogowego” Parlamentu Europejskiego i Rady z października 2009 r. Na pakiet składają się trzy rozporządzenia dotyczące warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego…

Pracodawca nie zawsze jest winny oszustwom swojego kierowcy

Fałszowanie przez kierowcę zapisów tachografu nie oznacza, że winny jest temu także przedsiębiorca. Inspekcja Transportu Drogowego pospieszyła się z karą 15 tys. zł nałożoną na właścicielkę firmy za to, że zatrudniony przez nią kierowca-oszust przykleił do tachografu magnez, by sfałszować zapis urządzenia – orzekł we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny. Pod koniec sierpnia 2010 r. wojewódzki inspektor transportu drogowego przeprowadził kontrolę w firmie transportowej i nałożył na jej właścicielkę karę w wysokości 15 tys. zł.…

Senat dokonał zmian w ustawie o transporcie

Senatorowie zaproponowali poprawki do wersji ustawy przekazanej im przez Sejm. Chcieliby, żeby zmiany weszły w życie później, niż było to ustalone. Projekt obejmuje nowelizację ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców. Celem zmian jest dostosowanie krajowych przepisów do rozporządzenia unijnego nr 1071/2009. Przewidziano w nim warunki wymagane od firm transportowych, m.in. kwestie: zabezpieczenia finansowego, licencji i zezwoleń na wykonywanie działalności, bazy transportowej oraz certyfikatów kompetencji zawodowych.   Zmiany…

Kierowcy-przedsiębiorcy z limitami czasu pracy

Kilkanaście poprawek do noweli ustawy o transporcie drogowym, wdrażającej do polskiego prawa przepisy unijne, zgłosili na czwartkowym posiedzeniu senatorowie. Zgodnie z nowelą m.in. czas pracy przedsiębiorców kierowców nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin tygodniowo. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego prawa części przepisów „pakietu drogowego” Parlamentu Europejskiego i Rady z października 2009 r. Na pakiet składają się trzy rozporządzenia dotyczące warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego…

Czas pracy kierowców – Polska przed Trybunałem UE

Komisja Europejska pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE za to, że nie wdrożyliśmy dyrektywy o czasie pracy kierowców pracujących na własny rachunek. Chodzi o dyrektywę 2002/15/WE, która wprowadza dla tej grupy kierowców limity czasu pracy. Dotychczas samozatrudnieni kierowcy musieli przestrzegać wyłącznie limitów czasu jazdy, nie byli rozliczani z czasu poświęconego na inne czynności, np. rozładunek czy nadzór nad wsiadającymi pasażerami. Po wejściu w życie nowych przepisów średni tygodniowy czas pracy kierowców pracujących na własny rachunek…

Od 16 lipca 2013 r. kierowcy pracujący na własny rachunek będą podlegać przepisom regulującym czas pracy kierowców

16 lipca 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. poz. 567). Ustawa wdraża do polskiego prawa art. 2 ust. 1 dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. WE L 80 z 23.03.2002 s. 35, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 5,…

Czas pracy kierowcy, czyli co trzeba wiedzieć po zmianie przepisów

1 stycznia 2012 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące czasu pracy kierowców. Nowe regulacje dotyczą przede wszystkim pory nocnej, układania harmonogramów oraz prowadzenia ewidencji czasu pracy. Poniżej wyjaśniamy, na czym polegają te istotne zmiany. Inna praca? Obowiązują nowe oświadczenia Nowe regulacje nakładają na pracodawcę konieczność posiadania oświadczeń o zatrudnieniu (lub niezatrudnieniu) kierowcy w innej firmie. Przed zmianą obowiązek ten dotyczył jedynie dodatkowej pracy…