Ministerstwo Transportu wprowadzi zmiany w systemie viaTOLL

Zapowiadają się korzystne dla kierowców zmiany dotyczące kar w systemie elektronicznego poboru opłat. Zbigniew Rynasiewicz, wiceminister transportu, zapowiedział, że kierowcę będzie można ukarać tylko raz na dobę, a przepisy dotyczące karania nie będą już tak represyjne. Poseł PO Marek Rząsa prosił o wyjaśnienie, dlaczego od momentu, gdy zaczął funkcjonować system viaTOLL, nie zlikwidowano „patologicznych” sytuacji, w których kierowcy są zmuszeni do płacenia kar za niezapłacony przejazd w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.…

Wpływy z fotoradarów zasilą KFD

Komisja nadzwyczajna do rozpatrzenia kilku poselskich projektów ustaw przyjęła tydzień temu sprawozdanie z prac, w którym proponuje, by wpływy z kar nakładanych przez ITD na podstawie wskazań fotoradarów od 1 stycznia 2014 r. zasilały Krajowy Fundusz Drogowy. Mają być przeznaczane na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na drogach krajowych i na budowę lub przebudowę dróg krajowych. Komisja zaproponowała, by w ustawie o drogach publicznych zapisać, że środki uzyskane z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za naruszenia przepisów ruchu…

Ruszyły prace nad zmianami w ustawie o e-mycie

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o drogach publicznych. Planowane zmiany to m.in. wykreślenie przepisów, które ułatwiają wnoszenie opłaty za przejazd. Nowelizacja wniesie zmiany w zasadach odpowiedzialności za przejazd płatną drogą bez wniesienia e-myta. Odpowiedzialny za naruszenie prawa będzie właściciel pojazdu a nie, jak do tej pory, kierowca. Ministerstwo chce także zmniejszyć kary (z 3 tys. zł do 1,5 tys. za brak wniesionej opłaty) oraz wprowadzić zasadę „jedna doba – jedna kara”, co ma…

Dodatkowa polisa celna w Rosji

Od 14 września 2013 r. aby wwieźć towary z Unii Europejskiej na terytorium Rosji, będzie trzeba wykupić dodatkową polisę celną. Wprowadzenie takiego obowiązku jest równoznaczne z zawieszeniem Konwencji TIR. W Rosji będzie dodatkowa opłata cela Oznacza to, że dojdzie do zablokowania międzynarodowego transportu drogowego do Rosji oraz Białorusi i Kazachstanu, z którymi Rosja pozostaje w unii celnej. Będzie to na pewno duża strata dla polskich przewoźników, którzy posiadają około 20% udział w rynku…

Minister transportu złagodzi kary za e-myto

Od końca ubiegłego roku w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej trwają prace nad nowelizacją ustawy o drogach publicznych w kwestii zmian przepisów o e-mycie. Szykują się m.in. zmiany w systemie nakładania kar. Sławomir Nowak chce złagodzić kary dla kierowców, którym grożą wielotysięczne lub milionowe grzywne za przejazd bez opłacenia e-myta. Resort planuje także zmiany w systemie nakładania kar. Odpowiedzialność ma zostać przeniesiona z kierowcy na właściciela pojazdu. Prócz tego…

Nowe ułatwienia przy otwieraniu karnetów TIR w Polsce

Ministerstwo Finansów informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, wprowadziło nowe ułatwienie dotyczące otwierania karnetów TIR w procedurze uproszczonej (upoważniony nadawca TIR). Uproszczenie oznacza brak konieczności przedstawiania towarów i karnetu TIR w urzędzie wyjścia. Polega ono na samodzielnym nakładaniu zamknięć celnych oraz nanoszeniu adnotacji i przystawianiu w odpowiednich polach karnetu TIR specjalnego stempla, uzyskanego od organu celnego. Uproszczenie realizowane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia…

Jedna kara na jeden dzień jazdy

Właściciel ciężarówki, a nie kierowca zapłaci karę za jazdę bez opłat drogowych w systemie viaTOLL. Kary za brak opłaty za przejazd po drogach krajowych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony nie będą już nakładane na każdej bramownicy kontrolnej. Tym samym zniknie ryzyko, że kierowcy, którym skończą się środki na specjalnym urządzeniu viaBOX, zapłacą nawet kilka razy za przejazd jedną drogą. Ministerstwo Transportu zapowiada, że sankcję w wysokości 3 tys. zł nałoży tylko raz…

Trybunał zbada przepis o karach za transport drogowy bez zezwolenia

Trybunał Konstytucyjny zbada we wtorek, czy po 1 stycznia ub.r. można było nakładać na przewoźników drogowych wyższe kary, niż te, jakie były przewidziane w momencie, gdy wwozili do Polski odpady bez wymaganego zezwolenia. Pytanie do Trybunału skierował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po tym, gdy trafiła do niego skarga jednego z przewoźników na decyzję podwyższającą z 6 tys. zł do 10 tys. zł karę za wwóz do Polski częściowo spalonego samochodu, bez wymaganego zezwolenia. Początkowo, w październiku 2011 r.,…

Nowe zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Do tej pory funkcję zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika pełniła licencja transportowa. Od czasu wejścia w życie ustawy o transporcie zastąpi ją właśnie zezwolenie. Wykonywanie transportu drogowego bez tego dokumentu będzie niemożliwe. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ma być wydawane bezterminowo. Aby je uzyskać, trzeba będzie spełnić wszystkie wymogi, o których mowa w rozporządzeniu WE nr 1071/2009, tj. mieć: rzeczywistą, stałą siedzibę, dobrą reputację, odpowiednią zdolność finansową, odpowiednie…

Ograniczenia czasu pracy kierowców.

Koniec z zawodowymi kierowcami jeżdżącymi kilkanaście godzin bez przerwy. Od dziś obowiązują nowe zasady rozliczania czasu pracy samozatrudnionych kierowców. Muszą przestrzegać tygodniowych limitów czasu pracy, obowiązkowych przerw i prowadzić ewidencję godzin za kółkiem. Do tej pory ustawa o czasie pracy kierowców dotyczyła wyłącznie zatrudnionych na umowę o pracę. Renata Strachowska dyrektor biura prawnego Inspekcji Transportu Drogowego tłumaczy, że ograniczenie czasu pracy dotyczy teraz dwóch pozostałych grup…