Unijny „Sojusz drogowy” podpisany

Wczoraj, 31 stycznia 2017 w Paryżu odbyła się narada dziewięciu europejskich ministrów transportu, mająca na celu ograniczenie działalności m.in. polskich kierowców ciężarówek w krajach zachodnioeuropejskich i skandynawskich. Ministrowie transportu następujących krajów uczestniczyli w naradzie: Francji, Niemiec, Austrii, Belgii, Luksemburga, Włoch, Danii, Norwegii oraz Szwecji. Zapowiedzieli oni, że wprowadzą ostrzejsze kontrole zagranicznych kierowców ciężarówek, w tym m. in. poszanowania przez tych ostatnich obowiązującego prawodawstwa dotyczącego tygodniowego czasu pracy…

Płaca minimalna w Holandii 2017r. – nowe informacje

Zgodnie z informacją ze strony Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze, w Królestwie Niderlandów (Holandii) transport międzynarodowy oraz cabotage (przewozy kabotażowe) wykonywany przez polskie firmy transportowe jest objęty prawem holenderskim dotyczącym minimalnego wynagrodzenia. Tak więc przedsiębiorcy wykonujący powyższe przewozy zobowiązani są do wypłacania minimalnego wynagrodzenia za czas pracy spędzony na terytorium Królestwa Niderlandów. Przepisy te nie będą na chwilę obecną dotyczyły przewozów tranzytowych (holenderska Inspekcja Pracy…

Aktualizacja Tachospeed 2.76

Wymaga systemu operacyjnego Windows Vista lub nowszego (system Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie jest wspierany) Nowa funkcjonalność: [Raport ITD] Wprowadzenie nowej oceny ryzyka według rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. Wprowadzenie dziennego raportu naruszeń w formacie .csv [Rozliczanie praca UE] Wprowadzenie zaświadczenia o oddelegowaniu dla Włoch Wprowadzenie rozliczania czasu pracy we Włoszech Wprowadzenie rozliczania czasu pracy w Austrii…

Francja – od 1 kwietnia 2017 r. nowy obowiązek (dokument ZUS A1)

Zgodnie z ustawą nr 2016-1827 z dnia 23 grudnia 2016 r. o finansowaniu zabezpieczenia społecznego na 2017 r. zostanie wprowadzony obowiązek przechowywania i udostępniania do wglądu na wezwanie służb francuskich przez pracodawcę lub reprezentanta dokumentu potwierdzającego podleganie pracownika ubezpieczeniu społecznemu. Dlatego też, zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 kwietnia 2017 roku, kierowca, pracodawca a także reprezentant powinni posiadać dokument ZUS A1. Zaświadczenie ZUS A1 potwierdza posiadanie ubezpieczenia społecznego w Polsce.[sociallocker id=”9677″] [/sociallocker] SANKCJE – wysokość…

Niemcy – minimalna stawka zwrotu kosztów wyżywienia – 2017r.

Od początku 2017 roku na skutek niemieckiego rozporządzenia dotyczącego ubezpieczenia społecznego, wzrosła minimalna stawka zwrotu kosztów wyżywienia. Niemieckie rozporządzenie – szczegóły można znaleźć tutaj – wskazuje następujące minimalne kwoty do odliczenia: 241 euro miesięcznie (8,03€ na dzień) to kwota na wyżywienie, którą można będzie odliczyć 223 euro miesięcznie (7,43€ na dzień) to kwota z tytułu zwrotu kosztów noclegu – pozostaje bez zmian. Za płace minimalną może zostać uznana kwota, która pozostanie…

Francja – Rejestracja delegowanych kierowców

Uwaga! Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 roku ruszyła rejestracja delegowanych kierowców poprzez francuską platformę SIPSI. Każdy przewoźnik zobowiązany jest do stworzenia indywidualnego konta, które pozwala na generowanie zaświadczeń o oddelegowaniu. Adres platformy znajdą Państwo pod poniższym adresem www. https://www.sipsi.travail.gouv.fr [sociallocker id=”9677″] [/sociallocker]

Austria – zmiany w przepisach od 2017r. – AKTUALIZACJA

Są nowe informacje dotyczące zasad delegowania i  płacy minimalnej w Austrii (nowe przepisy od 1 stycznia 2017). Otóż jak możemy przeczytać na stronie Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, „zasady dotyczące delegowania i  płacy minimalnej  od 1 stycznia 2017 roku mają zastosowanie nie tylko do przewozów kabotażowych ale także dwustronnych do/z Austrii z wyłączeniem przewozów tranzytowych.” [sociallocker id=”9677″] [/sociallocker] Zmiany w przepisach od 2017r. – AKTUALIZACJA: → Dotyczy: kabotaż + międzynarodowe operacje transportowe…

Minimalne wynagrodzenie a dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej

Od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2000 zł brutto natomiast minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług będzie wynosiła ponad 12 złotych za godzinę. Ta stawka będzie corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Dla branży transportowej to właśnie godzinowa płaca minimalna wzbudza największe emocje. Jakie będą skutki wprowadzonych zmian, tego jeszcze nie wiemy, jednakże w branży transportowej opinie…

Austria – zmiany w przepisach kabotażowych

Aktualizacja: od początku roku, tj. od 1 stycznia 2017r. stawki wynagrodzeń pracowników w Austrii zatrudnionych w Austrii w branży transportowej i spedycyjnej ulegają podwyższeniu o 2,7%. Nowe stawki obowiązują również kierowców z Polski, którzy wykonują transport kabotażowy po Austrii. Uwaga: Zgodnie z informacją ze strony Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce „jedynie wykonywanie przewozów kabotażowych obliguje przedsiębiorców do spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących płacy minimalnej i zasad delegowania.” Polskie firmy transportowe wykonujące transport…

Francja – wzrost minimalnego wynagrodzenia

9,76 € za godzinę – tyle będzie wynosiła od 2017 roku nowa kwota minimalnego wynagrodzenia brutto we Francji. Do momentu aktualizacji układów zbiorowych w sektorze transportowym, zamiast obecnych czterech stawek wynagrodzenia (9,68 €; 9,71 € 9,73 € i 10 € w zależności od kwalifikacji kierowców), od 01.01.2017 r. będą obowiązywały dwie stawki. 10 € dla grupy 150M oraz 9,76 € dla pozostałych grup.