Utrata dobrej reputacji w transporcie

Dlaczego osoby wykonujące zawód przewoźnika transportowego oraz zarządzającego transportem muszą cieszyć się dobrą reputacją? Jednym z warunków nałożonych na przewoźników transportu drogowego oraz zarządzających transportem, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 (Art. 3), jest cieszenie się dobrą reputacją.  Jakie warunki należy spełniać, aby cieszyć się dobrą reputacją? Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym (Art. 5 ust 2a), dobra reputacja przewoźnika oraz zarządzającego…