Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Ustawy i dyrektywy

Zaświadczenie o działalności (Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 lub AETR)

Publikacja: Listopad 27, 2012

Rozliczanie czasu pracy kierowcy

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 14. grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym.

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/230/WE (PDF; 754 kB)

Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WEw sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz.U. L 330 z 16.12.2009).

Sprostowanie do decyzji Komisji w sprawie zaświadczenia o działalności (PDF; 706 kB)

Nowy formularz socjalny dotyczący działalności w transporcie drogowym

Zaświadczenie o działalności (Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 lub AETR), format DOCZaświadczenie o działalności (Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 lub AETR) (DOC; 20 kB)

Zaświadczenie o działalności (Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 lub AETR), format ODTZaświadczenie o działalności (Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 lub AETR) (ODT; 19 kB)

Zaświadczenie o działalności (Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 lub AETR), format PDFZaświadczenie o działalności (Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 lub AETR) (PDF; 75 kB)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *