Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Pytania i odpowiedzi

Spis treści

Instrukcje,

Prezentacje programu Tachospeed, YouTube

Instalacja, klucze licencyjne, aktywacja i licencje programu Tachospeed

Program Tachospeed w systemie Windows Vista/7

Bazy danych programu Tachospeed

Raporty w programie Tachospeed

Tachografy analogowe - tarczki, czas pracy kierowcy

Tachografy cyfrowe - karty kierowców, czas pracy kierowce

Czytniki danych z kart kierowców, czas pracy kierowcy