Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Oprogramowanie

Tachospeed®. Lite

Tachospeed Lite to uproszczona wersja programu Tachospeed dla dowolnej ilości kierowców i samochodów, program zawiera jedynie podstawowe funkcje m.in. wczytanie plików z kart kierowców i tachografów cyfrowych, archiwizacja zaimportowanych danych, przegl...

Tachospeed®. rozliczanie i analiza czasu pracy kierowców z wykresówek i z tachografu cyfrowego

Tachospeed – oprogramowanie służące do odczytu i interpretacji czasów jazdy, pracy innej, gotowości oraz postoju z wykresówek tachografu analogowego oraz kart i tachografu cyfrowego (również danych z GPS). Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów...

Tachospeed® Stat – zintegrowany system i baza kontroli naruszeń

Tachospeed Stat – scentralizowana baza naruszeń norm Rozporządzenia 561/2006 oraz Umowy międzynarodowej AETR. Głównymi zadaniami Tachospeed Stat przygotowanie statystyki naruszeń i ich specyfiki co jest wymogiem Komisji Europejskiej oraz ONZ w s...

Zaświadczenia 561

Zaświadczenia 561 to zarówno moduł programu Tachospeed, ale również niezależny program służący do przygotowania zaświadczeń o aktywności kierowcy na podstawie Rozporządzenia 561/2006 lub umowy międzynarodowej AETR. W programie Zaświadczenia 561 możliwe je...

TachoTerminal App

TachoTerminal App to nowoczesne rozwiązanie umożliwiające pobór danych z karty kierowcy za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz wysyłkę plików cyfrowych mailem, mmsem lub przez komunikator dostępny w Twoim telefonie. Zestaw TachoTerminal App zawie...