Piąte wydanie Vademecum zawiera analizę przepisów, które weszły w życie 15 lipca 2013 roku oraz uzupełnione zostało o nowe rozdziały dotyczące kontroli drogowej według europejskich norm, jak również analizy zapisów kodeksu pracy w transporcie

 

 

Niezbędnik kierowcy i pracodawcy w zakresie czasu pracy, przepisów socjalnych i tachografów – cyfrowych i analogowych. Publikacja zawiera najbardziej kompleksowe omówienie zagadnienia czasu pracy kierowcy na polskim rynku wydawniczym.

Skupiono się również na kwestii nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców, koncentrując się na nowych przepisach dotyczących osobiście wykonujących przewozy drogowe, czasie pracy osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe, na jego rzecz, które weszły w życie 15 lipca 2013 roku.

Znacznej reorganizacji poddano również dział dotyczący obsługi tachografów cyfrowych, z uwagi na sposób podejścia organów kontroli do analizy tych danych i zasad ich archiwizacji. Jak zwykle głównym priorytetem podczas tworzenia publikacji była minimalizacja otrzymywania kar pieniężnych i wskazanie sposobów legalnego wykorzystania treści omawianych przepisów do ochrony interesów firm transportowych.

Omówione zostały zmienione zasady odpowiedzialności za naruszenia przepisów w zakresie norm czasu prowadzenia pojazdów przez różnych uczestników przewozu drogowego (kierowcy, osoby zarządzające transportem, właściciele firm transportowych, inni uczestnicy przewozu drogowego), jakie wynikają ze znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym. Wskazana została zmieniona przepisami zawartyni w decyzji Komisji Europejskiej interpretacja służb kontrolnych, w zakresie rozliczania dziennego czasu prowadzenia w sytuacji niezachowania przez kierowcę minimalnego wymaganego okresu odpoczynku dziennego.

 

 

Spis treści:
I. Okresy aktywności kierowcy
 • 1.1 Zasady stosowania norm prawnych
 • 1.2 Definicje
 • 1.3 Dzienny czas prowadzenia pojazdu
 • 1.4 Zależność jazdy dziennej i odpoczynku
 • 1.5 Dojazd kierowcy do pracy
 • 1.6 Praca załogi kilkuosobowej
 • 1.7 Tygodniowa aktywność kierowcy
 • 1.8 Tygodniowy okres prowadzenia
 • 1.9 Dwutygodniowy okres prowadzenia
 • 1.10 Przerwy w prowadzeniu pojazdów
 • 1.11 Przerwy w załodze dwuosobowej
 • 1.12 Problemy ze znalezieniem właściwego miejsca parkingowego na przerwę kierowcy
 • 1.13 Odpoczynki dzienne
 • 1.14 Odpoczynek dzienny w załodze
 • 1.15 Odpoczynek tygodniowy
 • 1.16 Wykorzystanie odpoczynku w pojeździe
 • 1.17 Wyjątki w stosowaniu norm
 • 1.18 Wyłączenia – czyli kto nie musi stosować przepisów rozporządzenia 561/2006?
 • 1.19 Umowa AETR
 • 1.20 Konsekwencje naruszania przepisów
 • 1.21 Sankcje w wyniku kontroli poza granicami Polski
II Przepisy krajowe
 • 2.1 Zakres stosowania przepisów krajowych
 • 2.2 Definicje
 • 2.2.1 Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
 • 2.2.1.1 Czas pracy
 • 2.2.1.2 Czas dyżuru
 • 2.2.1.3 Czas pozostawania w dyspozycji
 • 2.2.1.4 Przerwy
 • 2.2.1.5 Odpoczynki
 • 2.2.1.6 Przepisy korelacji rozporządzenia 561/2006 z ustawą o czasie pracy kierowców
 • 2.2.1.7 Systemy czasu pracy
 • 2.2.1.7.1 Podstawowy czas pracy
 • 2.2.1.7.2 Równoważny czas pracy
 • 2.2.1.7.3 Przerywany czas pracy
 • 2.2.1.7.4 Zadaniowy system czasu pracy
 • 2.2.1.7.5 Mieszany system czasu pracy (art. 19 ucpk)
 • 2.2.1.7.6 Informowanie o przyjętym systemie czasu pracy
 • 2.2.1.7.7 Praca w nocy
 • 2.2.1.8 Godziny nadliczbowe
 • 2.2.1.9 Czas pracy kierowców – przedsiębiorców
 • 2.2.1.10 Obowiązki pracodawcy
 • 2.2.1.11 Dokumentowanie dni wolnych
 • 2.2.1.12 Normy czasu pracy obowiązujące przewoźników osób na liniach do 50 km
 • 2.3 Wybrane zagadnienia Kodeksu pracy
 • 2.3.1 Charakterystyka ogólna przepisów KP
 • 2.3.2 Stosunki prawne przewoźnik – kierowca
 • 2.3.3 Urlopy
 • 2.3.4 Rozwiązanie umowy o pracę
 • 2.3.5 Obowiązki pracodawcy
 • 2.3.6 Obowiązki pracownika
III. Tachografy analogowe
 • 3.1 Urządzenie rejestrujące
 • 3.2 Rodzaje tachografów
 • 3.3 Użytkowanie tachografu
 • 3.4 Rejestracja danych
 • 3.5 Wykresówki
 • 3.6 Fałszowanie zapisu
 • 3.7 Rejestracja błędów
 • 3.8 Do czego można wykorzystać jeszcze zapis tachografu analogowego?
 • 3.9 Konsekwencje naruszania zasad rejestracji
IV. Tachografy cyfrowe
 • 4.1 Wiadomości ogólne
 • 4.2 Budowa systemu
 • 4.3 Rodzaje i sposoby zapisu danych
 • 4.4 Zasady zapisu w tachografie cyfrowym
 • 4.5 Użytkowanie tachografu cyfrowego
 • 4.5.1 Prezentacja najczęściej spotykanych tachografów cyfrowych
 • 4.5.2 Siemens
 • 4.5.2.1 Elementy obsługowe
 • 4.5.2.2 Wyświetlacz
 • 4.5.2.3 Rozpoczęcie użytkowania tachografu Siemens przez przedsiębiorstwo
 • 4.5.2.4 Użytkowanie tachografu przez kierowcę
 • 4.5.2.5 Zasady prawidłowego użytkowania drukarki tachografu
 • 4.5.2.6 Przegląd menu urządzenia
 • 4.5.2.7 Czas UTC, a rzeczywisty
 • 4.5.2.8 Wyświetlanie danych
 • 4.5.2.9 Specjalne komunikaty urządzenia
 • 4.5.2.10 Wydruki – struktura i rodzaje
 • 4.5.2.11 Piktogramy – obrazkowy język tachografu
 • 4.5.2.12 Manipulacje w zapisie
 • 4.5.2.13 Zmiany w funkcjonowaniu tachografów cyfrowych
 • 4.5.3. Actia SmartachR
 • 4.5.3.1 Elementy obsługowe
 • 4.5.3.2 Tryby pracy i obsługa urządzenia
 • 4.5.3.3 Ustawienie trybu czasu drukowania danych
 • 4.5.3.4 Czas UTC i regulacja czasu lokalnego
 • 4.5.3.5 Sporządzanie wydruków
 • 4.5.3.6 Wpisy specjalne – OUT i Prom/Kolej
 • 4.5.3.7 Rozpoczęcie i zakończenie miejsca pracy
 • 4.5.3.8 Wpisy manualne
 • 4.5.3.9 Obsługa drukarki
 • 4.5.4 Stoneridge
 • 4.5.4.1 Podstawy obsługi
 • 4.5.4.2 Wpisy manualne
 • 4.5.4.3 Tryby specjalne
 • 4.5.4.4 Wydruki
 • 4.5.4.5 Czas lokalny i czas UTC
 • 4.5.4.6 Regulacja trybu wyświetlania danych
 • 4.5.4.7 Wskazania wyświetlacza
 • 4.5.4.8 Obsługa drukarki urządzenia
 • 4.5.4.9 Nowoczesne rozwiązania Stoneridge
V. Kontrole drogowe
 • Słowniczek kierowcy międzynarodowego
 • Umowa AETR
 • Notatki
vademecum kierowcy i pracodawcy

Podane ceny są cenami netto.

Masz pytania

lub chcesz otrzymać ofertę?

Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta, a my jeszcze tego samego dnia postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości związane z naszymi produktami i usługami.

 

Każda przedstawiona przez nas oferta jest niezobowiązująca i jest chroniona tajemnicą handlową.

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google.