Wypełnij poniższy formularz, a my prześlemy Ci w pełni funkcjonalną wersję demo Tachospeeda, najlepszego na rynku programu do rozliczania czasu pracy i analizy jazdy, przerw i odpoczynków kierowcy.

Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Tachospeed jest niewątpliwie najbardziej profesjonalnym rozwiązaniem na rynku do automatycznej analizy i interpretacji czasu jazdy, odpoczynków, przerw i dyżurów kierowców. Nasz program bezbłędnie odczytuje dane z wykresówek tachografu analogowego oraz kart kierowców i tachografu cyfrowego (a także danych z GPS). Tachospeed jest bardzo rozbudowanym oprogramowaniem, zawierającym szeroką gamę funkcjonalności a także raportów, jak np. raport ITD (Rozporządzenie 561/2006, AETR). W skład oprogramowania wchodzi również rewelacyjny moduł płacowy do łatwego rozliczania wynagrodzenia brutto na podstawie wszystkich składników ewidencji a także bardzo przydatne kalkulatory płac minimalnych dla wielu krajów europejskich. Tachospeed jest używany przez instytucje kontrolne w wielu krajach europejskich. W szczególności przez Policję, Inspekcje Transportu Drogowego, Inspekcje Pracy, Izby Celne i Straż Graniczną.