Kierowcy-przedsiębiorcy z limitami czasu pracy

Kilkanaście poprawek do noweli ustawy o transporcie drogowym, wdrażającej do polskiego prawa przepisy unijne, zgłosili na czwartkowym posiedzeniu senatorowie. Zgodnie z nowelą m.in. czas pracy przedsiębiorców kierowców nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin tygodniowo. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego prawa części przepisów „pakietu drogowego” Parlamentu Europejskiego i Rady z października 2009 r. Na pakiet składają się trzy rozporządzenia dotyczące warunków dostępu do zawodu przewoźnika…

Szczegóły

Czas pracy kierowców – Polska przed Trybunałem UE

Komisja Europejska pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE za to, że nie wdrożyliśmy dyrektywy o czasie pracy kierowców pracujących na własny rachunek. Chodzi o dyrektywę 2002/15/WE, która wprowadza dla tej grupy kierowców limity czasu pracy. Dotychczas samozatrudnieni kierowcy musieli przestrzegać wyłącznie limitów czasu jazdy, nie byli rozliczani z czasu poświęconego na inne czynności, np. rozładunek czy nadzór nad wsiadającymi pasażerami. Po wejściu w życie nowych przepisów średni tygodniowy czas pracy kierowców pracujących na własny rachunek…

Szczegóły

Kierowcy pracujący na własny rachunek będą podlegać przepisom regulującym czas pracy kierowców

16 lipca 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. poz. 567). Ustawa wdraża do polskiego prawa art. 2 ust. 1 dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. WE L 80 z 23.03.2002 s. 35,…

Szczegóły

Czas pracy kierowcy, czyli co trzeba wiedzieć po zmianie przepisów

1 stycznia 2012 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące czasu pracy kierowców. Nowe regulacje dotyczą przede wszystkim pory nocnej, układania harmonogramów oraz prowadzenia ewidencji czasu pracy. Poniżej wyjaśniamy, na czym polegają te istotne zmiany. Inna praca? Obowiązują nowe oświadczenia Nowe regulacje nakładają na pracodawcę konieczność posiadania oświadczeń o zatrudnieniu (lub niezatrudnieniu) kierowcy w innej firmie. Przed zmianą obowiązek ten dotyczył jedynie dodatkowej…

Szczegóły

Ważna zmiana przepisów – koniec „żółtych tarczek”

Od 31.08.2011 r. jedynym dokumentem potwierdzającym fakt nieprowadzenia pojazdu na terenie RP stanie się zaświadczenie o działalności. Ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców i ustawy o transporcie drogowym została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 2011 r. nr 168 poz. 1005. Ustawa ta wprowadza nowy (stary) wzór formularza zaświadczenia o działalności. Formularz ten jest już powszechnie stosowany przez przewoźników, jednakże w naszym krajowym ustawodawstwie nie był on prawnie wymagany. Zmiana art. 31 ustawy o czasie…

Szczegóły

ZŁOMUJEMY OPROGRAMOWANIE!

Posiadasz oprogramowanie konkurencji? Nie jesteś zadowolony z efektów pracy obecnego programu? Aktualizacja Twojego oprogramowania jest zbyt kosztowna? Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta (tel.: +48 32 227-26-02) i dowiedz się, jak możesz uzyskać 20% rabatu na program Tachospeed w ramach akcji ZŁOMUJEMY OPROGRAMOWANIE! Regulamin promocji „Złomowanie” (PDF; 50 kB)

Szczegóły

Bezpłatny, 7-dniowy dostęp do rozszerzonego modułu kontrolnego

Rozszerzony moduł kontrolny oszczędza czas i daje podstawę do odwołań od ewentualnych kar. Każdemu użytkownikowi programu Tachospeed oferujemy 7-dniowy, bezpłatny dostęp do rozszerzonego modułu kontrolnego. W tym celu należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Kod można otrzymać tylko do programu w wersji 2.37 lub wyższej. Korzyści z posiadania rozszerzonego modułu kontrolnego możliwość generowania zbiorczych raportów kierowcy (kontrola wszystkich kierowców jednocześnie); więcej informacji na raporcie (raport jest bardziej szczegółowy);…

Szczegóły

Policja użytkownikiem programu Tachospeed

Firma Infolab wygrała przetarg ogłoszony przez Komendę Główną Policji na dostarczenie oprogramowania do kontrolowania czasu pracy kierowców. Przetarg obejmował dostarczenie programu umożliwiającego przeprowadzanie kontroli kierowców oraz urządzeń do odczytu tarczek, kart kierowców i tachografów cyfrowych. Firma Infolab przeprowadziła wdrożenie oprogramowania oraz przeszkoliła policjantów w zakresie obsługi programu Tachospeed oraz urządzeń. Dodatkowe informacje Służby kontrolne zaufały programowi Tachospeed!

Szczegóły