Jedna kara na jeden dzień jazdy

Właściciel ciężarówki, a nie kierowca zapłaci karę za jazdę bez opłat drogowych w systemie viaTOLL. Kary za brak opłaty za przejazd po drogach krajowych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony nie będą już nakładane na każdej bramownicy kontrolnej. Tym samym zniknie ryzyko, że kierowcy, którym skończą się środki na specjalnym urządzeniu viaBOX, zapłacą nawet kilka razy za przejazd jedną drogą. Ministerstwo Transportu zapowiada, że sankcję w wysokości 3 tys. zł…

Szczegóły

Trybunał zbada przepis o karach za transport drogowy bez zezwolenia

Trybunał Konstytucyjny zbada we wtorek, czy po 1 stycznia ub.r. można było nakładać na przewoźników drogowych wyższe kary, niż te, jakie były przewidziane w momencie, gdy wwozili do Polski odpady bez wymaganego zezwolenia. Pytanie do Trybunału skierował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po tym, gdy trafiła do niego skarga jednego z przewoźników na decyzję podwyższającą z 6 tys. zł do 10 tys. zł karę za wwóz do Polski częściowo spalonego samochodu, bez wymaganego zezwolenia.…

Szczegóły

Nowe zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Do tej pory funkcję zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika pełniła licencja transportowa. Od czasu wejścia w życie ustawy o transporcie zastąpi ją właśnie zezwolenie. Wykonywanie transportu drogowego bez tego dokumentu będzie niemożliwe. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ma być wydawane bezterminowo. Aby je uzyskać, trzeba będzie spełnić wszystkie wymogi, o których mowa w rozporządzeniu WE nr 1071/2009, tj. mieć: rzeczywistą, stałą siedzibę, dobrą reputację, odpowiednią zdolność finansową, odpowiednie kompetencje zawodowe. Zezwoleń…

Szczegóły

Ograniczenia czasu pracy kierowców.

Koniec z zawodowymi kierowcami jeżdżącymi kilkanaście godzin bez przerwy. Od dziś obowiązują nowe zasady rozliczania czasu pracy samozatrudnionych kierowców. Muszą przestrzegać tygodniowych limitów czasu pracy, obowiązkowych przerw i prowadzić ewidencję godzin za kółkiem. Do tej pory ustawa o czasie pracy kierowców dotyczyła wyłącznie zatrudnionych na umowę o pracę. Renata Strachowska dyrektor biura prawnego Inspekcji Transportu Drogowego tłumaczy, że ograniczenie czasu pracy dotyczy teraz dwóch pozostałych grup…

Szczegóły

Międzynarodowe Forum Transportowe (ITF)

W dniach 22 – 23 maja 2013 r. w Lipsku odbyła się doroczna Sesja Ministrów Międzynarodowego Forum Transportowego (ITF). Jednym z tematów spotkania była sprawa kontyngentu zezwoleń wielostronnych EKMT. Podczas posiedzenia omawiano sprawę odstąpienia przez państwa członkowskie Forum (Włochy, Austria, Węgry, Grecja i Federacja Rosyjska) od wprowadzonych przez nie ograniczeń w ramach funkcjonowania systemu zezwoleń EKMT. W dyskusji wymienione wyżej państwa przedstawiły stanowisko, że na chwilę obecną nie są gotowe…

Szczegóły

Licencje na krajowy transport drogowy – stan na 31.12.2012 r.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, że na dzień 31.12.2012 r. udzielono: a) ok. 9,0 tys. licencji na krajowy przewóz drogowy osób, dla ok. 66,6 tys. pojazdów; b) ok. 63,0 tys. licencji na krajowy przewóz drogowy rzeczy, dla ok. 195,4 tys. pojazdów (w tym ok. 5,1 tys. z tych licencji dotyczyło uprawnienia wyłącznie na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy). Licencje krajowe udzielane są przez starostę…

Szczegóły

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców

16 kwietnia br. opublikowana została (Dz.U. 2013 r. poz. 567) ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Istotne dla przedsiębiorców zmiany to, m.in.: • w zakresie ustawy o transporcie drogowym: określenie dokumentów wymaganych do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz do uzyskania licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, ułatwienia związane z udokumentowaniem sytuacji finansowej przewoźnika, kompetencji…

Szczegóły

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę nowelę ustawy o transporcie drogowym. Przepisy wdrążają do polskiego prawa regulacje unijne, zgodnie z którymi czas pracy przedsiębiorców kierowców nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin tygodniowo. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wynikała z obowiązku wdrożenia do polskiego prawa części przepisów „pakietu drogowego” Parlamentu Europejskiego i Rady z października 2009 r. Na pakiet składają się trzy rozporządzenia dotyczące warunków dostępu do zawodu przewoźnika…

Szczegóły

Pracodawca nie zawsze jest winny oszustwom swojego kierowcy

Fałszowanie przez kierowcę zapisów tachografu nie oznacza, że winny jest temu także przedsiębiorca. Inspekcja Transportu Drogowego pospieszyła się z karą 15 tys. zł nałożoną na właścicielkę firmy za to, że zatrudniony przez nią kierowca-oszust przykleił do tachografu magnez, by sfałszować zapis urządzenia – orzekł we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny. Pod koniec sierpnia 2010 r. wojewódzki inspektor transportu drogowego przeprowadził kontrolę w firmie transportowej i nałożył na jej właścicielkę karę w wysokości 15…

Szczegóły

Senat dokonał zmian w ustawie o transporcie

Senatorowie zaproponowali poprawki do wersji ustawy przekazanej im przez Sejm. Chcieliby, żeby zmiany weszły w życie później, niż było to ustalone. Projekt obejmuje nowelizację ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców.   Celem zmian jest dostosowanie krajowych przepisów do rozporządzenia unijnego nr 1071/2009. Przewidziano w nim warunki wymagane od firm transportowych, m.in. kwestie: zabezpieczenia finansowego, licencji i zezwoleń na wykonywanie działalności, bazy transportowej oraz certyfikatów kompetencji zawodowych. Zmiany w licencjach…

Szczegóły