Francja – od 1 kwietnia 2017 r. nowy obowiązek (dokument ZUS A1)

Zgodnie z ustawą nr 2016-1827 z dnia 23 grudnia 2016 r. o finansowaniu zabezpieczenia społecznego na 2017 r. zostanie wprowadzony obowiązek przechowywania i udostępniania do wglądu na wezwanie służb francuskich przez pracodawcę lub reprezentanta dokumentu potwierdzającego podleganie pracownika ubezpieczeniu społecznemu. Dlatego też, zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 kwietnia 2017 roku, kierowca, pracodawca a także reprezentant powinni posiadać dokument ZUS A1. Zaświadczenie ZUS A1 potwierdza posiadanie ubezpieczenia społecznego w Polsce.…

Szczegóły

Niemcy – minimalna stawka zwrotu kosztów wyżywienia – 2017r.

Od początku 2017 roku na skutek niemieckiego rozporządzenia dotyczącego ubezpieczenia społecznego, wzrosła minimalna stawka zwrotu kosztów wyżywienia. Niemieckie rozporządzenie – szczegóły można znaleźć tutaj – wskazuje następujące minimalne kwoty do odliczenia: 241 euro miesięcznie (8,03€ na dzień) to kwota na wyżywienie, którą można będzie odliczyć 223 euro miesięcznie (7,43€ na dzień) to kwota z tytułu zwrotu kosztów noclegu – pozostaje bez zmian. Za płace minimalną może zostać…

Szczegóły

Austria – zmiany w przepisach od 2017r. – AKTUALIZACJA

Są nowe informacje dotyczące zasad delegowania i  płacy minimalnej w Austrii (nowe przepisy od 1 stycznia 2017). Otóż jak możemy przeczytać na stronie Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, „zasady dotyczące delegowania i  płacy minimalnej  od 1 stycznia 2017 roku mają zastosowanie nie tylko do przewozów kabotażowych ale także dwustronnych do/z Austrii z wyłączeniem przewozów tranzytowych.” Zmiany w przepisach od 2017r. – AKTUALIZACJA: → Dotyczy: kabotaż + międzynarodowe operacje transportowe → Ustawa:…

Szczegóły

Minimalne wynagrodzenie a dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej

Od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2000 zł brutto natomiast minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług będzie wynosiła ponad 12 złotych za godzinę. Ta stawka będzie corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Dla branży transportowej to właśnie godzinowa płaca minimalna wzbudza największe emocje. Jakie będą skutki wprowadzonych zmian, tego jeszcze nie wiemy, jednakże…

Szczegóły

Austria – zmiany w przepisach kabotażowych

Aktualizacja: od początku roku, tj. od 1 stycznia 2017r. stawki wynagrodzeń pracowników w Austrii zatrudnionych w Austrii w branży transportowej i spedycyjnej ulegają podwyższeniu o 2,7%. Nowe stawki obowiązują również kierowców z Polski, którzy wykonują transport kabotażowy po Austrii. Uwaga: Zgodnie z informacją ze strony Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce „jedynie wykonywanie przewozów kabotażowych obliguje przedsiębiorców do spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących płacy minimalnej i zasad delegowania.” Polskie firmy transportowe wykonujące…

Szczegóły

Francja – wzrost minimalnego wynagrodzenia

9,76 € za godzinę – tyle będzie wynosiła od 2017 roku nowa kwota minimalnego wynagrodzenia brutto we Francji. Do momentu aktualizacji układów zbiorowych w sektorze transportowym, zamiast obecnych czterech stawek wynagrodzenia (9,68 €; 9,71 € 9,73 € i 10 € w zależności od kwalifikacji kierowców), od 01.01.2017 r. będą obowiązywały dwie stawki. 10 € dla grupy 150M oraz 9,76 € dla pozostałych grup.

Szczegóły

Wzrost cen mandatów w Norwegii. Będzie jeszcze drożej!

Od nowego roku ceny mandatów za wykroczenia drogowe w Norwegii będą jeszcze wyższe. Ostatnia podwyżka taryfikatora kar za wykroczenia w Norwegii miała miejsce w 2005 roku. Jak podaje portal internetowy gazety „Adresseavisen” w niektórych przypadkach kary wzrosną nawet o 25%. Przekroczenie prędkości o 5 km/h w strefie z dozwoloną prędkością do 60 km/h będzie „kosztowało” 750 koron norweskich, co w przeliczeniu na złotówki wyniesie ok. 365 zł. Natomiast w tej samej strefie…

Szczegóły

Zmiany w Ustawie o transporcie drogowym

Od dzisiaj, tj. od 15 grudnia 2016r. obowiązuje ustawa z 4 listopada o zmianie ustawy o transporcie drogowym (art. 1 pkt 13 wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 r., art. 6 wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 r.). Zmienione przepisy dotyczą wytycznych, jakie muszą spełniać zarządzający transportem, aby działać zgodnie z wymogiem dobrej reputacji. Jeśli chcesz wiedzieć jak nie stracić dobrej reputacji, koniecznie przeczytaj ten…

Szczegóły