Potencjalne kary za przekroczenie dopuszczalnej ładowności lub dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów.

W związku z wejściem w życie dnia 17.09.2022 roku nowych przepisów dotyczących ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, czyli nowego taryfikatora punktowego, zwrócić należy uwagę na kilka aspektów, w szczególności pojawiających się ostatnio w mediach dywagacji na temat przyznawania 15 punktów karnych za przekroczenie dopuszczalnej ładowności pojazdu lub dopuszczalnej masy całkowitej. Artykuł 97 Kodeksu wykroczeń, w obecnym stanie prawnym ma następujące brzmienie: Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca…