Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. – sprawdź teraz

W ostatnich dniach sporo można było usłyszeć i przeczytać na temat proponowanych zmian w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej, która obowiązywać będzie od przyszłego roku. Ostatecznie 13 września 2022 roku Rada Ministrów ustaliła przyszłoroczne stawki.  Tym razem ustalono dwie wartości dla każdego półrocza. Od 1 stycznia 2023 roku dla minimalnego wynagrodzenia brutto pracownika będzie to wyglądało następująco: Minimalne wynagrodzenie brutto w 2022…