Wynajmujesz w swojej firmie ciężarówki z zagranicy? Sprawdź, czy dotyczą cię te zmiany

Z końcem kwietnia 2022 roku została wprowadzona dyrektywa 2022/738 zmieniająca dyrektywę 2006/1 w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy. Do tej pory nie wszystkie kraje zezwalały na wykorzystywanie w swojej działalności pojazdów wynajmowanych i zarejestrowanych w innych krajach UE.  Polska zabraniała wykorzystywania do przejazdów pojazdów zarejestrowanych poza terytorium Polski na podstawie art.11a, ust.1, pkt 2, lit b polskiej ustawy transportu drogowego.  Zgodnie z dyrektywą państwa Unii mają opracować…