ustawa o transporcie drogowym

Projekt zmian do ustawy o czasie pracy kierowców

W dniu 29.07.2021 r. do konsultacji publicznych trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministra Infrastruktury. Projekt wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie K11/15 oraz realizuje przepisy Pakietu Mobilności.  Projekt zakłada zmianę przepisów: Ze względu na zbliżający się termin 02.02.2022 r. wejścia w życie przepisów Pakietu mobilności dotyczących delegowania kierowców pojawiały się naciski na rząd, aby wprowadzić zmiany do polskiego…