pakiet mobilności

Pakiet mobilności – kolejne niejasne przepisy

Po wprowadzeniu pakietu mobilności w sierpniu 2020 roku, zmianie uległ art. 9 ust 1. Rozporządzenia 561/2006, który wskazywał na odstępstwa przy wykonywaniu odpoczynku w trakcie podróży promem lub koleją.   Uzyskał on treść: w drodze odstępstwa od art. 8, w przypadku, gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi…