Tachospeed

Czas pracy kierowców – Polska przed Trybunałem UE

Komisja Europejska pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE za to, że nie wdrożyliśmy dyrektywy o czasie pracy kierowców pracujących na własny rachunek. Chodzi o dyrektywę 2002/15/WE, która wprowadza dla tej grupy kierowców limity czasu pracy. Dotychczas samozatrudnieni kierowcy musieli przestrzegać wyłącznie limitów czasu jazdy, nie byli rozliczani z czasu poświęconego na inne czynności, np. rozładunek czy nadzór nad wsiadającymi pasażerami. Po wejściu w życie nowych przepisów średni tygodniowy czas pracy kierowców pracujących na własny rachunek…