Tachospeed

Kontrola przewozu drogowego na nowych zasadach

12 października 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie kontroli przewozu drogowego. Od tej pory protokoły kontroli z kontroli drogowych oraz w przedsiębiorstwie sporządzane są na nowych formularzach. Zmiany mają charakter kosmetyczny. W nowym wzorze protokołu z kontroli drogowej, na pierwszej stronie obok danych kierowcy znalazła się rubryka o ukaraniu kierowcy mandatem karnym. Innowacją jest rozróżnienie pomiędzy miejscem zatrzymania pojazdu a miejscem wykonania kontroli. Wprowadzono też rubrykę na dane…

Tachospeed

Trans Poland 2013

Wystawcy z Polski i zagranicy, panele dyskusyjne i specjalne konferencje – to nie jedyne atrakcje pierwszej edycji Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki Trans Poland 2013, które odbędą się w dniach 26-28 listopada w warszawskim Centrum EXPO XXI. Myślą przewodnią tego wydarzenia ma być transport intermodalny, który rok do roku zwiększa swój udział w rynku kolejowym. Targi Trans Poland 2013, to szansa, by Warszawa stała się ważnym punktem na mapie spotkań…

Tachospeed

KE obiecuje pomoc polskim przewoźnikom drogowym

Komisja Europejska deklaruje podjęcie szeregu działań wymierzonych w planowane restrykcje, które zamierza wprowadzić Służba Celna Federacji Rosyjskiej wobec transportu handlowego m.in. na granicy polsko-rosyjskiej, objętego konwencją TIR z 1975 roku. Deklaracja KE jest odpowiedzią na interpelację eurodeputowanego PiS Konrada Szymańskiego. Zawarta kilkadziesiąt lat temu konwencja zakłada plombowanie pojazdów w kraju wywozu i jego otwarcie w kraju docelowym przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu formalności w krajach…

Tachospeed

Nowe zasady kontroli przewozu drogowego

Od 12 października 2013 r. kontrola przewozu drogowego będzie odbywała się na nowych zasadach. Nie zmieni się zakres i sposób kontrolowania. Inspektorzy będą jedynie wydawać nieco inne protokoły kontroli. Od 12 października będą obowiązywały nowe wzory protokołów kontroli. Znajdzie się w nich m.in. rubryka dotycząca mandatu nakładanego na kierowcę podczas kontroli drogowych oraz na zarządzającego transportem w trakcie kontroli w firmie. W protokole z kontroli w siedzibie przedsiębiorcy pojawią się też…

Tachospeed

Ministerstwo Transportu wprowadzi zmiany w systemie viaTOLL

Zapowiadają się korzystne dla kierowców zmiany dotyczące kar w systemie elektronicznego poboru opłat. Zbigniew Rynasiewicz, wiceminister transportu, zapowiedział, że kierowcę będzie można ukarać tylko raz na dobę, a przepisy dotyczące karania nie będą już tak represyjne. Poseł PO Marek Rząsa prosił o wyjaśnienie, dlaczego od momentu, gdy zaczął funkcjonować system viaTOLL, nie zlikwidowano „patologicznych” sytuacji, w których kierowcy są zmuszeni do płacenia kar za niezapłacony przejazd w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zgodnie…

Tachospeed

Wpływy z fotoradarów zasilą KFD

Komisja nadzwyczajna do rozpatrzenia kilku poselskich projektów ustaw przyjęła tydzień temu sprawozdanie z prac, w którym proponuje, by wpływy z kar nakładanych przez ITD na podstawie wskazań fotoradarów od 1 stycznia 2014 r. zasilały Krajowy Fundusz Drogowy. Mają być przeznaczane na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na drogach krajowych i na budowę lub przebudowę dróg krajowych. Komisja zaproponowała, by w ustawie o drogach publicznych zapisać, że środki uzyskane z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za naruszenia przepisów…

Tachospeed

Ruszyły prace nad zmianami w ustawie o e-mycie

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o drogach publicznych. Planowane zmiany to m.in. wykreślenie przepisów, które ułatwiają wnoszenie opłaty za przejazd. Nowelizacja wniesie zmiany w zasadach odpowiedzialności za przejazd płatną drogą bez wniesienia e-myta. Odpowiedzialny za naruszenie prawa będzie właściciel pojazdu a nie, jak do tej pory, kierowca. Ministerstwo chce także zmniejszyć kary (z 3 tys. zł do 1,5 tys. za brak wniesionej opłaty) oraz wprowadzić zasadę „jedna doba – jedna kara”,…

Tachospeed

Dodatkowa polisa celna w Rosji

Od 14 września 2013 r. aby wwieźć towary z Unii Europejskiej na terytorium Rosji, będzie trzeba wykupić dodatkową polisę celną. Wprowadzenie takiego obowiązku jest równoznaczne z zawieszeniem Konwencji TIR. W Rosji będzie dodatkowa opłata cela Oznacza to, że dojdzie do zablokowania międzynarodowego transportu drogowego do Rosji oraz Białorusi i Kazachstanu, z którymi Rosja pozostaje w unii celnej. Będzie to na pewno duża strata dla polskich przewoźników, którzy posiadają około 20% udział…

Tachospeed

Minister transportu złagodzi kary za e-myto

Od końca ubiegłego roku w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej trwają prace nad nowelizacją ustawy o drogach publicznych w kwestii zmian przepisów o e-mycie. Szykują się m.in. zmiany w systemie nakładania kar. Sławomir Nowak chce złagodzić kary dla kierowców, którym grożą wielotysięczne lub milionowe grzywne za przejazd bez opłacenia e-myta. Resort planuje także zmiany w systemie nakładania kar. Odpowiedzialność ma zostać przeniesiona z kierowcy na właściciela pojazdu. Prócz tego jedna…

Tachospeed

Nowe ułatwienia przy otwieraniu karnetów TIR w Polsce

Ministerstwo Finansów informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, wprowadziło nowe ułatwienie dotyczące otwierania karnetów TIR w procedurze uproszczonej (upoważniony nadawca TIR). Uproszczenie oznacza brak konieczności przedstawiania towarów i karnetu TIR w urzędzie wyjścia. Polega ono na samodzielnym nakładaniu zamknięć celnych oraz nanoszeniu adnotacji i przystawianiu w odpowiednich polach karnetu TIR specjalnego stempla, uzyskanego od organu celnego. Uproszczenie realizowane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia…