Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Aktualizacje

Promocja na aktualizację

Polecaj program Tachospeed innym firmom transportowym. Za każdego poleconego Klienta, który w momencie zakupu programu Tachospeed powoła się na Twoją firmę, uzyskasz rabat w wysokości 20% na roczną aktualizację! Warunek skorzystania [..]

Czytaj całość »

Aktualizacje programu Tachospeed

Przed aktualizacją programu Tachospeed koniecznie zapoznaj się z następującymi informacjami:

Uwagi do wersji wielostanowiskowej:
Do wersji 2.59 należy aktualizować program ręcznie, ściągając plik z poprawką.
Jeśli po aktualizacji występują problemy z połączeniem należy
sprawdzić, czy włączona jest opcja „Używaj dodatkowych parametrów
logowania” (na ekranie logowania).
Uwaga!
Przed każdą aktualizacją zalecane jest wykonanie kopii bazy danych, ponieważ nie będzie można wrócić do poprzedniej wersji programu.
W przypadku aktualizacji do wersji 2.85 z wersji 2.81 lub niższej zaleca się w pierwszej kolejności wykonanie aktualizacji programu do wersji 2.82
Poniższe aktualizacje działają tylko z programem w wersji 2.46 lub wyższej.

 

Program Tachospeed

Aktualizacja Tachospeed 2.86.1 HOTFIX(25.07.2018 r.)

W przypadku aktualizacji do wersji 2.86.1 z wersji 2.81 lub niższej zaleca się w pierwszej kolejności wykonanie aktualizacji programu do wersji 2.82.

Uwaga: Po przeprowadzonej aktualizacji należy uruchomić program na bazie danych z wersji 2.85

Zmiany w programie:

 • Poprawienie importu danych cyfrowych,

Aktualizacja Tachospeed 2.86 (20.07.2018 r.)

W przypadku aktualizacji do wersji 2.86 z wersji 2.81 lub niższej zaleca się w pierwszej kolejności wykonanie aktualizacji programu do wersji 2.82.

Zmiany w programie:

 • Dodanie powiadomienia o kończących się terminach umów o pracę – wprowadzając datę „Zatrudnienie do..” w edytorze kierowców, Przypominacz informuje o wygaśnięciu obowiązywania umowy o pracę;
 • Wprowadzenie możliwości filtrowania stawek za diety i noclegi w module delegacji – listowane są jedynie kraje, dla których użytkownik rozlicza delegacje;
 • Rozszerzenie funkcjonalności edytora RMK o wyświetlanie skrótów krajów;
 • Dodano możliwość generowania raportu rozliczenia ryczałtów zawierającego nadpłaty/dopłaty;
 • Dodanie do modułu wynagrodzeń opcji umożliwiającej uwzględnienie nadpłat w rozliczeniu ryczałtów;
 • Usprawnienie wskazywania stawki godzinowej w długich okresach rozliczeniowych przy zatrudnieniu w trakcie okresy rozliczeniowego;
 • Usunięcie z kalendarza święta (dnia wolnego od pracy) w dniu 12 lipca;
 • Usprawnienie funkcjonalności drzewka opcji – widoczność poszczególnych gałęzi w zależności od posiadanej licencji;
 • Rozbudowa funkcjonalności edytora firm;
 • Rozbudowa mechanizmu importu plików cyfrowych o możliwość dodania firmy w trakcie importu pliku z pojazdu;
 • Dodanie podpowiedzi do przycisków obsługujących schematy opcji;
 • Dodanie szwedzkiego kalendarza świąt;
 • Stworzenie pod instalatorem pliku info.xml zawierającego informację o posiadanym typie wersji oprogramowania;

 

 

Uwaga!
Starsze wersje programu znajdziesz odwiedzając link poniżej

więcej

 

Program Midas

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.76 (kompilacja 1747) (24.01.2018 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • rozliczanie PIT-ów za rok 2017

Aktualizacja Midas – wersja 1.76 (plik EXE; 40 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.75 (kompilacja 1731) (26.06.2017 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • rozliczenie płacy minimalnej w Holandii
  • informacji za jaki okres zostało wystawione Zaświadczenie o zarobkach
  • zmiany w Świadectwie Pracy (od 01.01.2017 roku)
  • podsumowanie wykorzystanego urlopu w raporcie Roczna karta Ewidencji.

Aktualizacja Midas – wersja 1.75 (plik EXE; 40 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.74 (kompilacja 1716) (10.03.2017 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • rozliczenie płacy minimalnej we Włoszech

Aktualizacja Midas – wersja 1.74 (plik EXE; 40 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.74 (kompilacja 1698) (01.03.2017 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • rozliczenie płacy minimalnej w Austrii

Aktualizacja Midas – wersja 1.74 (plik EXE; 40 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.73 (kompilacja 1688) (27.01.2017 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • możliwość odliczania diet i noclegów przy rozliczaniu czasu pracy we Francji
 • poprawiono:
  • rozliczanie godzin niedzielno-świątecznych francuskim przy braku godzin
  • import danych z Tachospeed 2.76.1 (hotfix)
  • rozliczenie dodatku stażowego we Francji (nie jest uwzględniany w innych krajach)

Aktualizacja Midas – wersja 1.73 (plik EXE; 40 MB)

Uwaga! Aby pobrać aktualizacje należy wyłączyć program antywirusowy.

Uwaga!
Wersja powyżej jest wersją INSTALACYJNĄ! Przed jej włączeniem prosimy wykonać KOPIĘ BAZY DANYCH oraz odinstalować obecną wersję programu!
Uwaga!
Starsze wersje programu znajdziesz odwiedzając link poniżej

więcej