Samodzielna kontrola czasu pracy kierowcy

Tachospeed Driver to program umożliwiający odczyt i analizę danych z karty jednego kierowcy oraz wykresówek użytkowanych przez tego samego kierowcę.

Dzięki oprogramowaniu Tachospeed Driver kierowca może samodzielnie kontrolować swój czas pracy, aby uniknąć kar nakładanych bezpośrednio na kierowcę pojazdu podczas kontroli drogowej.

Program zawiera Moduł PIP w wersji dla kierowców, który pozwala na generowanie ewidencji czasu pracy i rozliczenia delegacji krajowych i zagranicznych.

Korzyści i funkcje
 • Umożliwia wprowadzenie jednego kierowcy oraz nieograniczoną liczbę pojazdów
 • Analiza wykroczeń z tytułu rozporządzenia 561/2006 (np. przekroczenie ciągłego czasu jazdy bez prawidłowej przerwy, brak niezbędnego odpoczynku dobowego i tygodniowego, spełnienie warunków jazdy w załodze, poprawne odpoczynki przy przeprawie promowej, błąd selektora na tachografie i inne)
 • Najdokładniejszy w Europie algorytm do wykrywania naruszeń opracowany przez inspektora transportu drogowego oraz aktywnych członków organizacji CORTE i Tachograph Forum (DG Move)
 • Pełna graficzna reprezentacja analizy naruszeń
 • Pełna zgodność z wytycznymi TRACE i CORTE
 • Klasyfikowanie kierowcy do kontroli na podstawie ilości poważnych i bardzo poważnych naruszeń
 • Wykrywanie naruszeń ustawy o czasie pracy kierowców i dyrektywy 2002/15/WE
 • Moduł rozliczania tankowań
 • Import czynności z systemu SafeStore, ComboClient3, CMA, Transics
 • Wystawianie zaświadczeń 561
 • Interaktywny podgląd aktywności
 • Analiza prędkości na podstawie pliku cyfrowego z tachografu
 • Ręczne wprowadzanie aktywności kierowcy
 • Przypomnienie o ważnych terminach
 • Skanowanie tarczek za pomocą skanera płaskiego
 • import obrazów tarcz zapisanych w formacie jpg, png, bmp i tiff
 • Przetwarzanie obrazu tarczki na aktywności
 • Digitalizacja danych analogowych tj. czasu jazdy, pracy innej, gotowości i postoju kierowcy
 • Detekcja czasu trwania i rodzaju aktywności zapisanych na wykresówkach
 • Detekcja przejechanego dystansu zapisanego na wykresówce
 • Przypisywanie kierowcy, numeru rejestracyjnego pojazdu, miejsc oraz dat włożenia i wyciągnięcia wykresówki z tachografu
 • Edycja wykrytych aktywności kierowcy
 • Edycja tarcz zapisanych w bazie danych
 • Import danych z karty kierowcy,  bezpośrednio z urządzenia do poboru danych cyfrowych lub kabla do tachografu
 • Weryfikacja podpisu cyfrowego plików z karty kierowcy i tachografu
 • Walidacja zgodności struktury plików cyfrowych z Aneksem 1B Rozporządzenia 3821/85
 • Importowanie plików cyfrowych o rozszerzeniach .ddd, .esm, .dtc, .dtg, .tgd, .a1b, .v1b, .c1b, .c1v, .ttp, .thg
 • Wykrywanie okresów jazdy bez karty kierowcy w tachografie
 • Odczytywanie danych z kart kierowców za pomocą czytnika kart chipowych (czytnik kart inteligentnych)
 • Zapisywanie danych z karty kierowcy do pliku zgodnego z Aneksem 1B Rozporządzenia 3821/85
 • Przypisywanie okresów nieznanych z tachografu dla wybranego kierowcy
 • Analiza danych prędkości z dokładnością do 0,25[s]
 • Analiza rozszerzonych danych prędkości zawartych w pliku typu „S” (tylko tachografy Continental VDO)
 • Możliwość wygenerowania raportu kalibracji
 • Możliwość wygenerowania raportu blokad przedsiębiorstw
 • Rozliczanie czasu pracy kierowców w systemie podstawowym, równoważnym i zadaniowym
 • Automatyczna identyfikacja dób pracowniczych
 • Wyliczanie dobowego wymiaru czasu pracy
 • Identyfikacja dobowych i średniotygodniowych godzin nadliczbowych
 • Obliczanie dobowego wymiaru dyżuru
 • Identyfikacja godzin pracy w święta i niedziele
 • Automatyczna rekompensata godzin nadliczbowych
 • Generowanie wniosków urlopowych
 • Kalkulator płacy minimalnej
 • Automatyczne wyliczanie należności z tytułu krajowej podróży służbowej (dieta i ryczałty)
 • Automatyczne określanie należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej
 • Obliczenia oparte o dane z wykresówek i tachografów cyfrowych(oraz systemy Tranisics oraz Framelogic)
 • Możliwość skanowania tarcz za pomocą skanera ADF
 • Raport kontrolny wzbogacony o dodatkowe oznaczenia wspomagające interpretację danych.
 • Możliwość wygenerowania protokołu kontroli na drodze zgodnego z wytycznymi ITD oraz Policji
 • Możliwość wyboru jednej z trzech metod identyfikacji naruszeń nieprzerwanej jazdy
 • Możliwość edycji danych cyfrowych wprowadzonych do programu
 • Możliwość przepisania danych przy jeździe na cudzej karcie kierowcy
 • Szczegółowy raport porównania danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy
 • Możliwość wygenerowania oceny ryzyka w transporcie drogowym
 • Możliwość wygenerowania oceny ryzyka utraty dobrej reputacji
 • Możliwość wygenerowania listy najpoważniejszych naruszeń
 • Możliwość wygenerowania raportu zawierającego listę najpoważniejszych naruszeń
 • Dodatkowe podsumowanie importu pliku cyfrowego z tachografu zawierające potencjalne manipulacje
 • Dodatkowe podsumowanie importu pliku cyfrowego z karty kierowcy zawierające listę naruszeń rozporządzenia 561/2006
 • Wyliczenie podstawowych składników wynagrodzenia brutto na podstawie składników ewidencji takich jak: praca w normie, przestój, godziny nocne, dyżury, nadgodziny, godziny niedzielno-świąteczne
 • Rozliczenie ryczałtów zgodnie z preferencjami użytkownika
 • Możliwość dodania dodatkowych składników wynagrodzenia (świadczeń dodatkowe), które otrzymuje kierowca jak np. premie, dodatki itp.
Wymagania sprzętowe
 • System operacyjny:
  Microsoft Windows 7/8/10
  Linux (program można uruchomić we własnym zakresie za pomocą oprogramowania Wine)
 • procesor 2GHz
 • 1 GB pamięci RAM
 • 300 MB na dysku twardym
 • napęd CD-ROM
 • port USB
 • skaner do tarczek (300 DPI) i/lub czytnik kart kierowców
 • monitor 1024×768 pikseli (zalecany 1920×1080)
 • karta sieciowa LAN (dla wersji wielostanowiskowej)
 • połączenie internetowe do aktualizacji programu
 • połączenie internetowe lub telefoniczne do aktywacji programu

Kup teraz

Kim jesteś?
Czy posiadasz już program Tachospeed?
Ilość pojazdów
Posiadam tachograf
Dodatkowy moduł
Rozszerzenie programu
Twoje zamówienie:
Bez programu
Pojazdów: Tachograf:
   Cena:
   Niedostępna netto

   Uwaga!

   Kalkulator liczy wyłącznie wersję jednostanowiskową programu. W celu zakupienia wersji na wiele stanowisk, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Działem Obsługi Klienta:

   biuro@tachospeed.pl +48 32 70 70 400

   Zobacz również
   TACHOTERMINAL PRO 1

   TachoTerminal PRO 1 pozwala na pobieranie danych z tachografu cyfrowego oraz karty kierowcy za pośrednictwem tachografu.

   TACHOTERMINAL PRO 2

   Niewielkich wymiarów nowoczesne urządzenie do pobierania danych z kart kierowcy i z tachografu cyfrowego

   TACHOTERMINAL READER

   Rewelacyjny czytnik o niewielkich rozmiarach. Dzięki zastosowaniu interfejsu USB, czytnik można podłączyć do dowolnego komputera lub kompatybilnego terminala.

   Masz pytania lub

   chcesz otrzymać ofertę?

   Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta, a my postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości związane z naszymi produktami i usługami jeszcze tego samego dnia.

    

   Każda przedstawiona przez nas oferta jest niezobowiązująca i jest chroniona tajemnicą handlową.

   Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).