Tworzony przez ekspertów, używany przez inspektorów, ceniony przez przewoźników

Tachospeed Control to program stworzony z myślą o służbach kontrolujących czas pracy kierowców pod kątem zgodności z Rozporządzeniem 561. W Europie korzysta z niego ponad 1500 inspektorów i policjantów. Jest zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej, TRACE i CORTE. Zawiera taryfikatory kar z ponad 20 krajów.

Korzyści i funkcje
 • Analiza wykroczeń z tytułu rozporządzenia 561/2006 (np. przekroczenie ciągłego czasu jazdy bez prawidłowej przerwy, brak niezbędnego odpoczynku dobowego i tygodniowego, spełnienie warunków jazdy w załodze, poprawne odpoczynki przy przeprawie promowej, błąd selektora na tachografie i inne)
 • Najdokładniejszy w Europie algorytm do wykrywania naruszeń opracowany przez inspektora transportu drogowego oraz aktywnych członków organizacji CORTE i Tachograph Forum (DG Move)
 • Pełna graficzna reprezentacja analizy naruszeń
 • Pełna zgodność z wytycznymi TRACE i CORTE
 • Klasyfikowanie firmy do kontroli na podstawie ilości poważnych i bardzo poważnych naruszeń
 • Wykrywanie naruszeń ustawy o czasie pracy kierowców i dyrektywy 2002/15/WE
 • Moduł rozliczania tankowań
 • Import czynności z systemu SafeStore, ComboClient3, CMA, Transics
 • Wystawianie zaświadczeń 561
 • Interaktywny podgląd aktywności
 • Analiza prędkości na podstawie pliku cyfrowego z tachografu
 • Ręczne wprowadzanie aktywności kierowcy
 • Przypomnienie o ważnych terminach
 • Skonowanie tarczek za pomocą skanera płaskiego
 • import obrazów tarcz zapisanych w formacie jpg, png, bmp i tiff
 • Przetwarzanie obrazu tarczki na aktywności
 • Digitalizacja danych analogowych tj. czasu jazdy, pracy innej, gotowości i postoju kierowcy
 • Detekcja czasu trwania i rodzaju aktywności zapisanych na wykresówkach
 • Detekcja przejechanego dystansu zapisanego na wykresówce
 • Przypisywanie kierowcy, numeru rejestracyjnego pojazdu, miejsc oraz dat włożenia i wyciągnięcia wykresówki z tachografu
 • Edycja wykrytych aktywności kierowcy
 • Edycja tarcz zapisanych w bazie danych
 • Import danych z karty kierowcy,  bezpośrednio z urządzenia do poboru danych cyfrowych lub kabla do tachografu
 • Weryfikacja podpisu cyfrowego plików z karty kierowcy i tachografu
 • Walidacja zgodności struktury plików cyfrowych z Aneksem 1B Rozporządzenia 3821/85
 • Importowanie plików cyfrowych o rozszerzeniach .ddd, .esm, .dtc, .dtg, .tgd, .a1b, .v1b, .c1b, .c1v, .ttp, .thg
 • Wykrywanie okresów jazdy bez karty kierowcy w tachografie
 • Odczytywanie danych z kart kierowców za pomocą czytnika kart chipowych (czytnik kart inteligentnych)
 • Zapisywanie danych z karty kierowcy do pliku zgodnego z Aneksem 1B Rozporządzenia 3821/85
 • Przypisywanie okresów nieznanych z tachografu dla wybranego kierowcy
 • Analiza danych prędkości z dokładnością do 0,25[s]
 • Analiza rozszerzonych danych prędkości zawartych w pliku typu „S” (tylko tachografy Continental VDO)
 • Możliwość wygenerowania raportu kalibracji
 • Możliwość wygenerowania raportu blokad przedsiębiorstw
 • Generowanie wniosków urlopowych
 • Rozliczanie czasu pracy kierowców w systemie podstawowym, równoważnym i zadaniowym
 • Automatyczna identyfikacja dób pracowniczych
 • Wyliczanie dobowego wymiaru czasu pracy
 • Identyfikacja dobowych i średniotygodniowych godzin nadliczbowych
 • Obliczanie dobowego wymiaru dyżuru
 • Identyfikacja godzin pracy w święta i niedziele
 • Automatyczna rekompensata godzin nadliczbowych
 • Kalkulator płacy minimalnej
 • Automatyczne wyliczanie należności z tytułu krajowej podróży służbowej (dieta i ryczałty)
 • Automatyczne określanie należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej
 • Obliczenia oparte o dane z wykresówek i tachografów cyfrowych(oraz systemy tranisics oraz framelogic)
 • Możliwość skanowania tarcz za pomocą skanera ADF
 • Raport kontrolny wzbogacony o dodatkowe oznaczenia wspomagające interpretację danych.
 • Możliwość wygenerowania protokołu kontroli na drodze zgodnego z wytycznymi ITD oraz Policji
 • Możliwość wyboru jednej z trzech metod identyfikacji naruszeń nieprzerwanej jazdy
 • Możliwość edycji danych cyfrowych wprowadzonych do programu
 • Możliwość przepisania danych przy jeździe na cudzej karcie kierowcy
 • Szczegółowy raport porównania danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy
 • Możliwość wygenerowania oceny ryzyka w transporcie drogowym
 • Możliwość wygenerowania oceny ryzyka utraty dobrej reputacji
 • Możliwość wygenerowania listy najpoważniejszych naruszeń
 • Możliwość wygenerowania raportu zawierającego listę najpoważniejszych naruszeń
 • Dodatkowe podsumowanie importu pliku cyfrowego z tachografu zawierające potencjalne manipulacje
 • Dodatkowe podsumowanie importu pliku cyfrowego z karty kierowcy zawierające listę naruszeń rozporządzenia 561/2006
Zalety programu
null

Osobny widok dla analizy, edycji oraz raportowania

null

Graficzna analiza wykroczeń, krok po kroku

null

Intuicyjny interfejs użytkownika

null

Połączona analogowa, cyfrowa i manualna analiza danych

null

W pełni zautomatyzowany proces tworzenia protokołu inspekcji

null

Wygodna i przyjazna pomoc techniczna

Wymagania sprzętowe
 • System operacyjny:
  Microsoft Windows 7/8/10
  Linux (program można uruchomić we własnym zakresie za pomocą oprogramowania Wine)
 • procesor 2GHz
 • 1 GB pamięci RAM
 • 300 MB na dysku twardym
 • napęd CD-ROM
 • port USB
 • skaner do tarczek (300 DPI) i/lub czytnik kart kierowców
 • monitor 1024×768 pikseli (zalecany 1920×1080)
 • karta sieciowa LAN (dla wersji wielostanowiskowej)
 • połączenie internetowe do aktualizacji programu
 • połączenie internetowe lub telefoniczne do aktywacji programu

Tachospeed na świecie

18 instytucji kontrolnych | 20 000 aktywnych licencji | dostępny w 22 językach.

Tworzony przez ekspertów, użytkowany przez inspektorów, ceniony przez przewoźników

Zobacz również
TACHOTERMINAL PRO 2

Niewielkich wymiarów nowoczesne urządzenie do pobierania danych z kart kierowcy i z tachografu cyfrowego

SZKOLENIA

Zapoznaj się z szeroka ofertą naszych szkoleń i webinarów, a także usług jak audyty czy doradztwo.

Masz pytania lub

chcesz otrzymać ofertę?

Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta, a my postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości związane z naszymi produktami i usługami jeszcze tego samego dnia.

 

Każda przedstawiona przez nas oferta jest niezobowiązująca i jest chroniona tajemnicą handlową.

Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).