Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Firma Infolab

InfoLab

Jest pewna przestrzeń, którą podzielamy wszyscy: Poruszamy się po niej my, nasze dzieci, znajomi. W jej obszarze przemieszczają się towary, które kupujemy i sprzedajemy. Tą przestrzenią jest droga. Myśląc o drogach Europy w XXI wieku – firma InfoLab widzi przed sobą drogi jasne, bezpieczne i ekologiczne. Gdzie towary docierają na czas ekonomicznymi trasami i bez szkody dla środowiska naturalnego. Misją InfoLab jest optymalizowanie kosztów transportu drogowego oraz zwiększanie bezpieczeństwa na drogach – z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.

W ciągu ostatnich 10 lat Tachospeed stał się jednym z najbardziej popularnych w Europie programów do rozliczania czasu pracy kierowców. Obecnie z naszego programu korzysta już ponad 5000 europejskich firm transportowych. Zaufały nam również instytucje kontrolujące czas pracy kierowców. W Polsce są to m.in. Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Izba Celna oraz Straż Graniczna. Niezawodność naszego oprogramowania zdobywa coraz większe uznanie również za granicą, co zaowocowało wyposażeniem służb w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, na Ukrainie, w Serbii, Azerbejdżanie oraz Grecji.

Konsekwentne działania i dynamiczny rozwój marki na rynku europejskim sprawiły, że na chwilę obecną program Tachospeed występuje już w 22 wersjach językowych.