Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Aktualizacje

Promocja na aktualizację

Polecaj program Tachospeed innym firmom transportowym. Za każdego poleconego Klienta, który w momencie zakupu programu Tachospeed powoła się na Twoją firmę, uzyskasz rabat w wysokości 20% na roczną aktualizację! Warunek skorzystania [..]

Czytaj całość »

Aktualizacje programu Tachospeed

Przed aktualizacją programu Tachospeed koniecznie zapoznaj się z następującymi informacjami:

Uwagi do wersji wielostanowiskowej:
Do wersji 2.59 należy aktualizować program ręcznie, ściągając plik z poprawką.
Jeśli po aktualizacji występują problemy z połączeniem należy
sprawdzić, czy włączona jest opcja „Używaj dodatkowych parametrów
logowania” (na ekranie logowania).
Uwaga!
Przed każdą aktualizacją zalecane jest wykonanie kopii bazy danych, ponieważ nie będzie można wrócić do poprzedniej wersji programu.
W przypadku aktualizacji do wersji 2.85 z wersji 2.81 lub niższej zaleca się w pierwszej kolejności wykonanie aktualizacji programu do wersji 2.82
Poniższe aktualizacje działają tylko z programem w wersji 2.46 lub wyższej.

 

Program Tachospeed

Aktualizacja Tachospeed 2.85 (18.04.2018 r.)

W przypadku aktualizacji do wersji 2.85 z wersji 2.81 lub niższej zaleca się w pierwszej kolejności wykonanie aktualizacji programu do wersji 2.82.

Zmiany w programie:

 • Usprawnienie funkcjonalności modułu płacowego. Między innymi:
  • automatyczny eksport rozliczenia płacy minimalnej do modułu płacowego,
  • dodanie możliwości uwzględnienia nadpłat wynikających z rozliczenia ryczałtów;
  • dodanie opcji pozwalającej na rozliczenie dodatkowych składników wynagrodzenia w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego;
  • dodanie możliwości zdefiniowania wspólnego ryczałtu za nadgodziny i nadgodziny średniotygodniowe;
  • dodanie możliwości zdefiniowania podstawowych składników wynagrodzenia;
 • Dodanie możliwości generowania wniosków urlopowych oraz opieki nad dzieckiem (art. 188 KP);
 • Usprawnienie funkcjonowania eksportu danych ewidencyjnych do SAP;
 • Dodanie możliwości przywrócenia domyślnych opcji tylko dla wybranego widoku;
 • Rozszerzenie raportu kalibracji tachografu o dane o czujniku ruchu;
 • Usprawnienie funkcjonalności przypominacza;
 • Przywrócenie opcji związanych z odbiorami do widoku ewidencji.

 

Uwaga!
Starsze wersje programu znajdziesz odwiedzając link poniżej

więcej

 

Program Midas

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.76 (kompilacja 1747) (24.01.2018 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • rozliczanie PIT-ów za rok 2017

Aktualizacja Midas – wersja 1.76 (plik EXE; 40 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.75 (kompilacja 1731) (26.06.2017 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • rozliczenie płacy minimalnej w Holandii
  • informacji za jaki okres zostało wystawione Zaświadczenie o zarobkach
  • zmiany w Świadectwie Pracy (od 01.01.2017 roku)
  • podsumowanie wykorzystanego urlopu w raporcie Roczna karta Ewidencji.

Aktualizacja Midas – wersja 1.75 (plik EXE; 40 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.74 (kompilacja 1716) (10.03.2017 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • rozliczenie płacy minimalnej we Włoszech

Aktualizacja Midas – wersja 1.74 (plik EXE; 40 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.74 (kompilacja 1698) (01.03.2017 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • rozliczenie płacy minimalnej w Austrii

Aktualizacja Midas – wersja 1.74 (plik EXE; 40 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.73 (kompilacja 1688) (27.01.2017 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • możliwość odliczania diet i noclegów przy rozliczaniu czasu pracy we Francji
 • poprawiono:
  • rozliczanie godzin niedzielno-świątecznych francuskim przy braku godzin
  • import danych z Tachospeed 2.76.1 (hotfix)
  • rozliczenie dodatku stażowego we Francji (nie jest uwzględniany w innych krajach)

Aktualizacja Midas – wersja 1.73 (plik EXE; 40 MB)

Uwaga! Aby pobrać aktualizacje należy wyłączyć program antywirusowy.

Uwaga!
Wersja powyżej jest wersją INSTALACYJNĄ! Przed jej włączeniem prosimy wykonać KOPIĘ BAZY DANYCH oraz odinstalować obecną wersję programu!
Uwaga!
Starsze wersje programu znajdziesz odwiedzając link poniżej

więcej