Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Aktualizacje

Promocja na aktualizację

Polecaj program Tachospeed innym firmom transportowym. Za każdego poleconego Klienta, który w momencie zakupu programu Tachospeed powoła się na Twoją firmę, uzyskasz rabat w wysokości 20% na roczną aktualizację! Warunek skorzystania [..]

Czytaj całość »

Aktualizacje programu Tachospeed

Przed aktualizacją programu Tachospeed koniecznie zapoznaj się z następującymi informacjami:

Uwagi do wersji wielostanowiskowej:
Do wersji 2.59 należy aktualizować program ręcznie, ściągając plik z poprawką.
Jeśli po aktualizacji występują problemy z połączeniem należy
sprawdzić, czy włączona jest opcja „Używaj dodatkowych parametrów
logowania” (na ekranie logowania).
Uwaga!
Przed każdą aktualizacją zalecane jest wykonanie kopii bazy danych, ponieważ nie będzie można wrócić do poprzedniej wersji programu.
Program należy aktualizować do najnowszej, ostatnio udostępnionej wersji. Nie trzeba instalować aktualizacji po kolei.
Poniższe aktualizacje działają tylko z programem w wersji 2.46 lub wyższej.

 

Program Tachospeed

 

Aktualizacja Tachospeed 2.77 (11.05.2017 r.)

Wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego (system Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie jest wspierany)

Nowa funkcjonalność:

 • Wprowadzenie raportu nieznanych okresów kierowcy
 • Wprowadzenie możliwości eksportu podsumowania ewidencji do pliku .xls

Praca UE:

 • Wprowadzenie rozliczania czasu pracy w Holandii
 • Zmiana domyślnych ustawień dla filtrów ewidencji czasu pracy na terenie Austrii
 • Usprawnienie wyliczanie wartości amplitudy czasu pracy we Francji

Moduł cyfrowy:

 • Przywrócenie funkcjonalności przycisku „Odczytaj dane z tachografu”
 • Dodatkowe usprawnienia modułu cyfrowego

Moduł analogowy:

Nowy moduł tarczek:

 • Wprowadzenie obsługi promu w analizie
 • Usprawnienie filtrowania w archiwum NMT
 • Optymalizacja zajęcia pamięci RAM przy wczytywaniu wykresówek
 • Wprowadzenie widoku tarcz z pierścieniem dla przekroczenia granic
 • Usprawnienie funkcjonalności checkbox’ów
 • Wprowadzenie funkcjonalności „pokazuj różnice kilometrów” i „pokazuj różnice miast” w archiwum
 • Rozwiązanie problemu z aktualizacją dat w kontrolkach
 • Usprawnienie kompatybilności SMT -> NMT
 • Inne usprawnienia poprawiające funkcjonalność modułu NMT

Stary moduł tarczek:

 • Przyśpieszenie wprowadzania dużej ilości aktywności na wykresówce
 • Usprawnienie funkcjonalności związanej z podziałem aktywności na jednominutowe
 • Przywrócenie wstępnej interpretacji naruszeń

Inne usprawnienia:

 • Usprawnienie widoku okna edytora kierowców
 • Wprowadzenie możliwości generowania pliku debug z danego błędu
 • Usprawnienie importu plików do dużych baz
 • Import aktywności kierowcy przy niepełnym imporcie aktywności drugiego kierowcy działa poprawnie
 • Usprawnienie opcji odświeżania przypominacza
 • Usprawnienia związane z funkcjonowaniem modułu ewidencyjnego
 • Inne usprawnienia poprawiające komfort korzystania z programu

Aktualizacje:

 • Informacja o braku wsparcia technicznego dla systemu Windows Vista

 

 

Aktualizacja Tachospeed 2.76.1 HOTFIX (24.01.2017 r.)

Wymaga systemu operacyjnego Windows Vista lub nowszego (system Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie jest wspierany)

Nowa funkcjonalność:

 • [Raport ITD]
 • [Rozliczanie praca UE]
  • Wprowadzenie zaświadczenia o oddelegowaniu dla Włoch
  • Wprowadzenie rozliczania czasu pracy we Włoszech
  • Wprowadzenie rozliczania czasu pracy w Austrii
  • Rozdzielenie stron w raportach ewidencyjnych na część polską i zagraniczną
  • Dodanie do raportów dwujęzycznych kolumny z czasem pracy według doby kalendarzowej
  • Wprowadzenie rozliczania dodatkowych składników dla pracy we Francji:
   • Praca w nocy
   • Godziny niedzielno-świąteczne
   • Konkretny czas pracy w Polsce wedle składników (praca, nis, nocne, dyżury) w czasie pracy we Francji (na potrzeby odliczeń)
  • Wprowadzenie informacji o w.w. składnikach oraz o nadgodzinach francuskich i amplitudzie do raportu polsko – francuskiego
 • [Nowy moduł tarcz]
  • Analiza wydajności pracowników wedle czasu wprowadzania tarcz
  • Wprowadzenie skrótu klawiaturowego do wprowadzania miast (“M”)
 • [Transics]

Inne usprawnienia:

 • [Ewidencja]
  • Prawidłowe niezaliczanie przerwy śniadaniowej do naruszenia pracy 60h/tydzień przy wybraniu innej opcji rozliczania niż praca
 • [Moduł cyfrowy]
  • Dodawanie i usuwanie plików na liście repozytorium działa poprawnie
 • [Moduł analogowy]
  • Poprawne sortowanie liczb na siatce odczyty
  • [NMT – nowy moduł tarcz]
   • Usprawniono odświeżanie informacji o kilometrach przy zmianach na aktywnościach
   • Naczepy poprawnie wyświetlają się w zakładce dane i można je przypisać do tarczy
   • Umożliwiono wydruk tarczy w archiwum tarcz
 • [Moduł paliwowy]
  • Uaktualnienie wzoru do importu paliwa dla stacji LOTOS
 • [Edytor kierowców]
  • Umożliwienie zmiany dla wielu kierowców, poza firmą, także narodowość oraz prawo pracy.
 • [Inne]
  • Raporty generowane bezpośrednio do PDF (zaświadczenia o oddelegowaniu, raport kontrolny angielski i bośniacki) obsługują znaki spoza standardowego alfabetu łacińskiego oraz z innych alfabetów
  • Rzadki problem związany z dublowaniem raportów na drzewku raportów został usunięty
  • Rzadki problem związany z błędym zaokrąglaniem kwot w delegacjach został usunięty
  • Inne drobne usprawnienia poprawiające komfort korzystania z programu

Instrukcje:

 • Instrukcja wprowadzania Zaświadczeń o oddelegowaniu do Włoch
 • Uaktualnienie informacji w instrukcji dotyczącej czasu pracy poza granicami kraju (Praca UE)

2.76.1.26 HOTFIX

Lista zmian:

Usprawnienia i poprawy dotyczące SMT (stary moduł tarcz):

 • Przyspieszenie działania edytora tarcz (wprowadzanie tarcz do programu) m.in:
  • wprowadzanie aktywności
  • wstawianie sierżantów
 • Poprawa dzielenia 2 minutowych aktywności w edytorze
 • Korekta zapisywania zmian na tarczach w archiwum (przeglądanie wykresówek)
 • Poprawa odczytu informacji o miejscach z tarcz w module delegacji i ewidencji

 

 

Aktualizacja Tachospeed 2.75 (02.12.2016 r.)

Wymaga systemu operacyjnego Windows Vista lub nowszego (system Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie jest wspierany)

Nowa funkcjonalność:

 • [Raporty]
  • Dodanie opcji z automatycznym czyszczeniem drzewka raportu w oknie Raportów (opcja: Ustawienia/Raporty)
  • Wydruk wszystkich raportów wygenerowanych w konkretnym dniu
 • [Generowane raporty] Dodanie do informacji o generowanych raportach informacji
  o raportach zbiorczych kontrolnym/wykroczeń
 • [Rozliczanie Francja] Wprowadzono dodatkowe pola do edytora kierowców oraz firm pozwalające na uzupełnienie wszystkich informacji do wypełniania dokumentu
  CERFA 15553*01
 • [Przypominacz] Dodanie terminu wystawienia zaświadczenia o oddelegowaniu na Francję
 • [Import danych] Import czynności z plików XLS systemów GPS ComboClient3 oraz SaveStore
 • [Nowy moduł tarcz]
  • Dodano promień odczytu aktywności
  • Autouzupełnianie zakładki DANE podczas wprowadzania tarcz (dot. numeru rejestracyjnego oraz stanu licznika)
  • Wprowadzono możliwość dodawania kilku aktywności poprzez trzymanie CTRL
 • [Widok cyfrowy] Przywrócono możliwość wydruku kalendarza
 • [Ewidencja] Wprowadzenie możliwości numeracji wszystkich stron w raporcie ewidencji lub wyłączenia numerowania stron
 • [Zagranica]
  • [Moduł policyjny] Wprowadzenie modułu policyjnego dla Bośni i Hercegowiny
  • [Moduł policyjny] Wprowadzenie modułu policyjnego dla Anglii
  • [Rosja] Wprowadzono sprawdzanie podpisu cyfrowego dla plików z pojazdu (SKZI)

Inne usprawnienia:

 • [Aktywacja] Nowy moduł aktywacji – obsługa małych liter kodu aktywacyjnego
 • [Delegacje] Poprawiono czytelność okna przy niskich rozdzielczościach
 • [Import cyfrowy] Import daty urodzenia z pliku kierowcy
 • [Rozliczanie praca UE] Amplituda jest liczona pomiędzy dziennymi odpoczynkami i pomija okres wyjazdu z Francji pomiędzy nimi
 • [Ewidencja] Edycja DE, NO, FR – poprawa działania przycisku „Zapisz”
 • [SMT]
  • Poprawiono wprowadzanie, odczyt i analizę sierżantów
  • Rozszerzono działanie opcji „Cofnij ostatnią operację”
 • [NMT]
  • Dodano możliwość czytania tarczki z duplexem
  • Poprawiono edycję tarczek w Tarcze\Przeglądaj
  • Przy imporcie tarczek z pliku wskazywana jest pierwsza tarczka z listy
  • Poprawiono wprowadzanie, odczyt i analizę sierżantów
  • Poprawiono funkcjonowanie przycisku „Zmień” przy miastach w Tarcze\Przeglądaj
  • Poprawiono zliczanie godzin na tarczkach
  • Poprawiono pokazywanie czasu na tabeli Odczyty
  • Poprawiono odświeżanie widoku w edycji tarcz
  • Poprawiono zapamiętywanie miast
  • Ustawienie daty wprowadzenia tarczek
  • Poprawiono funkcjonowania związane z opcją „Cofnij poprzednią operację”
  • Zablokowano nakładanie się czynności na tarczach
  • Poprawiono zliczanie i wyświetlanie informacji o kilometrach na tarczach
  • Dodano możliwość pominięcia tarczy, jeżeli nie znaleziono środka
  • Poprawiono odczyt i analizę przy zmianie wskazówki godziny 12-tej oraz wskazówki określającej moment włożenia
  • Poprawiono edycję po zmianie kierowcy na zapisanej tarczy
  • Dodano możliwość usunięcia tarczy w Tarcze\Przeglądaj
 • [Zagranica]
  • Rosja: Poprawienie odczytu informacji o czasie lokalnym
  • Białoruś: Poprawienie przypomnienia o odczycie z tachografu co 28 dni

 

 

 

Uwaga!
Starsze wersje programu znajdziesz odwiedzając link poniżej

więcej

 

Program Midas

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.74 (kompilacja 1716) (10.03.2017 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • rozliczenie płacy minimalnej we Włoszech

Aktualizacja Midas – wersja 1.74 (plik EXE; 40 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.74 (kompilacja 1698) (01.03.2017 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • rozliczenie płacy minimalnej w Austrii

Aktualizacja Midas – wersja 1.74 (plik EXE; 40 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.73 (kompilacja 1688) (27.01.2017 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • możliwość odliczania diet i noclegów przy rozliczaniu czasu pracy we Francji
 • poprawiono:
  • rozliczanie godzin niedzielno-świątecznych francuskim przy braku godzin
  • import danych z Tachospeed 2.76.1 (hotfix)
  • rozliczenie dodatku stażowego we Francji (nie jest uwzględniany w innych krajach)

Aktualizacja Midas – wersja 1.73 (plik EXE; 40 MB)

Uwaga! Aby pobrać aktualizacje należy wyłączyć program antywirusowy.

Uwaga!
Wersja powyżej jest wersją INSTALACYJNĄ! Przed jej włączeniem prosimy wykonać KOPIĘ BAZY DANYCH oraz odinstalować obecną wersję programu!
Uwaga!
Starsze wersje programu znajdziesz odwiedzając link poniżej

więcej

pl