Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Aktualizacje

Promocja na aktualizację

Polecaj program Tachospeed innym firmom transportowym. Za każdego poleconego Klienta, który w momencie zakupu programu Tachospeed powoła się na Twoją firmę, uzyskasz rabat w wysokości 20% na roczną aktualizację! Warunek skorzystania [..]

Czytaj całość »

Aktualizacje programu Tachospeed

Przed aktualizacją programu Tachospeed koniecznie zapoznaj się z następującymi informacjami:

Uwagi do wersji wielostanowiskowej:
Do wersji 2.59 należy aktualizować program ręcznie, ściągając plik z poprawką.
Jeśli po aktualizacji występują problemy z połączeniem należy
sprawdzić, czy włączona jest opcja „Używaj dodatkowych parametrów
logowania” (na ekranie logowania).
Uwaga!
Przed każdą aktualizacją zalecane jest wykonanie kopii bazy danych, ponieważ nie będzie można wrócić do poprzedniej wersji programu.
Program należy aktualizować do najnowszej, ostatnio udostępnionej wersji. Nie trzeba instalować aktualizacji po kolei.
Poniższe aktualizacje działają tylko z programem w wersji 2.46 lub wyższej.

 

Program Tachospeed

 

Aktualizacja Tachospeed 2.78 (26.07.2017 r.)

Wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego (system Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie jest wspierany)

Nowe funkcjonalności:

 • Wprowadzono kalkulatory umożliwiające rozliczenie płacy minimalnej w Niemczech, Francji, Austrii, Holandii, Norwegii i we Włoszech
 • Dostosowano sposób rozliczania delegacji zagranicznych zgodnie z interpretacją PIP oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Wprowadzono możliwość wygenerowania zaświadczenia o działalności 561/2006 lub AETR w trzech językach

Moduł cyfrowy:

 • Optymalizacja importu plików cyfrowych
 • Usprawnienie wyświetlania widoku kalendarza
 • Rozszerzenie interaktywnego podglądu aktywności o symbole krajów

Moduł analogowy:

Nowy moduł tarczek:

 • Dodanie możliwości obsługi promu w analizie
 • Poprawienie kompatybilności pomiędzy modułami analogowymi
 • Optymalizacja formatek w archiwum
 • Inne usprawnienia poprawiające funkcjonalność modułu NMT

Stary moduł tarczek:

 • Optymalizacja procesu przeliczania kilometrów w archiwum
 • Poprawa widoczności informacji z checkboxów w raporcie uwag z tarczek

Inne usprawnienia:

 • Zwiększenie wydajności drzewa raportów
 • Poprawa ergonomii menu w głównej belce programu
 • Rozszerzenie funkcjonalności edytora kierowców o możliwość wprowadzenia numeru PESEL składającego się z 15 znaków
 • Usprawnienie funkcjonowania edytora miast

Zagranica:

 • Wprowadzenie analizy pod kątem przewozów autokarowych w Bośni i na Chorwacji
 • Zmiany w taryfikatorze chorwackim

Instrukcje:

 

 

Uwaga!
Starsze wersje programu znajdziesz odwiedzając link poniżej

więcej

 

Program Midas

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.75 (kompilacja 1731) (26.06.2017 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • rozliczenie płacy minimalnej w Holandii
  • informacji za jaki okres zostało wystawione Zaświadczenie o zarobkach
  • zmiany w Świadectwie Pracy (od 01.01.2017 roku)
  • podsumowanie wykorzystanego urlopu w raporcie Roczna karta Ewidencji.

Aktualizacja Midas – wersja 1.75 (plik EXE; 40 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.74 (kompilacja 1716) (10.03.2017 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • rozliczenie płacy minimalnej we Włoszech

Aktualizacja Midas – wersja 1.74 (plik EXE; 40 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.74 (kompilacja 1698) (01.03.2017 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • rozliczenie płacy minimalnej w Austrii

Aktualizacja Midas – wersja 1.74 (plik EXE; 40 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.73 (kompilacja 1688) (27.01.2017 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • możliwość odliczania diet i noclegów przy rozliczaniu czasu pracy we Francji
 • poprawiono:
  • rozliczanie godzin niedzielno-świątecznych francuskim przy braku godzin
  • import danych z Tachospeed 2.76.1 (hotfix)
  • rozliczenie dodatku stażowego we Francji (nie jest uwzględniany w innych krajach)

Aktualizacja Midas – wersja 1.73 (plik EXE; 40 MB)

Uwaga! Aby pobrać aktualizacje należy wyłączyć program antywirusowy.

Uwaga!
Wersja powyżej jest wersją INSTALACYJNĄ! Przed jej włączeniem prosimy wykonać KOPIĘ BAZY DANYCH oraz odinstalować obecną wersję programu!
Uwaga!
Starsze wersje programu znajdziesz odwiedzając link poniżej

więcej