Konsekwencje projektu obniżenia tygodniowego wymiaru czasu pracy do 35 godzin w transporcie drogowym

Dzisiaj tj. 27 października 2022 roku odbędzie się pierwsze czytanie projektu zmian przepisów, mających ogromny wpływ na planowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców przez pracodawców branży transportowej w Polsce. W tym artykule dowiesz się o najważniejszych proponowanych zmianach, sugerowanych rozwiązaniach i konsekwencjach nowego projektu ustawy. Tytułowa ustawa zmienia zapisy 33 ustaw, w tym także Kodeksu Pracy, ustawy z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz ustawie o czasie pracy kierowców. Najważniejsze informacje…