Wyższa dieta w delegacji krajowej już od 28 lipca 2022

W odpowiedzi na liczne postulaty pracowników i organizacji związkowych Minister Pracy i Polityki Społecznej postanowił podwyższyć po 9 latach stawkę diety przysługującej za krajowe podróże służbowe z obecnych 30 zł do 38 zł (co stanowi podwyżkę o niecałe 27%). Jednocześnie zmianie ulega wysokość ryczałtu za nocleg, która określona jest na poziomie 150% stawki diety. 30 czerwca 2022 r. wydane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery…