Tachospeed

Międzynarodowe Forum Transportowe (ITF)

W dniach 22 – 23 maja 2013 r. w Lipsku odbyła się doroczna Sesja Ministrów Międzynarodowego Forum Transportowego (ITF). Jednym z tematów spotkania była sprawa kontyngentu zezwoleń wielostronnych EKMT. Podczas posiedzenia omawiano sprawę odstąpienia przez państwa członkowskie Forum (Włochy, Austria, Węgry, Grecja i Federacja Rosyjska) od wprowadzonych przez nie ograniczeń w ramach funkcjonowania systemu zezwoleń EKMT. W dyskusji wymienione wyżej państwa przedstawiły stanowisko, że na chwilę obecną nie są gotowe do zniesienia…

Tachospeed

Licencje na krajowy transport drogowy – stan na 31.12.2012 r.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, że na dzień 31.12.2012 r. udzielono: a) ok. 9,0 tys. licencji na krajowy przewóz drogowy osób, dla ok. 66,6 tys. pojazdów; b) ok. 63,0 tys. licencji na krajowy przewóz drogowy rzeczy, dla ok. 195,4 tys. pojazdów (w tym ok. 5,1 tys. z tych licencji dotyczyło uprawnienia wyłącznie na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy). Licencje krajowe udzielane są przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. W stosunku…

Tachospeed

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców

16 kwietnia br. opublikowana została (Dz.U. 2013 r. poz. 567) ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Istotne dla przedsiębiorców zmiany to, m.in.: • w zakresie ustawy o transporcie drogowym: określenie dokumentów wymaganych do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz do uzyskania licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, ułatwienia związane z udokumentowaniem sytuacji finansowej przewoźnika, kompetencji zawodowej oraz wymagań…