Tachospeed

Konferencja Truck & Business Day 2008

Zapraszamy na konferencję Truck & Business Day 2008, organizowaną przez Wydawnictwo EuroLogistics. Program konferencji obejmuje m.in. tendencje i prognozy rozwoju usług transportowo-logistycznych, jedyną w Polsce prezentację wyników programów badawczych oraz inne zagadnienia z zakresu transportu drogowego, a także najnowszą ofertę dostawców dla sektora TLS. Miejsce: Hotel Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa Termin: 24 czerwca 2008 r. Godziny: 900-1700 Koszt: wstęp wolny (warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Truck & Business)…

Tachospeed

Nowelizacja Rozporządzenia 561/2006

Informujemy, że zgodnie z opublikowanym w dniu 21 października 2009 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1073/2009 z dniem 4 czerwca 2010 roku zmieniają się niektóre zasady stosowania przepisów związanych z czasem pracy w przewozie osób. Zgodnie z art. 29 Rozporządzenia 1073/2009 w Rozporządzeniu 561/2006 dodaje się do art. 8 ustęp 6a o brzmieniu: W drodze odstępstwa od ust. 6 kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób, zdefiniowaną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie…