Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Ustawy i dyrektywy

Rozliczanie czasu pracy kierowcy

Ściąga z Rozporządzenia 561/2006, uwzględniająca zmianę przepisów, które weszły w życie 11 kwietnia 2007 r.

Pobierz i porównaj zmiany w przepisach czasu pracy kierowcy.

Pobierz Rozporządzenie 561/2006 – czas pracy kierowcy (PDF; 109 kB)

Rozporządzenie 561/2006

Rozporządzenie 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające Rozporządzenie Rady (EWG) [..]

Czytaj całość »

Rozporządzenie 1073/2009

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych [..]

Czytaj całość »

Rozporządzenie 3821/85

Rozporządzenie 3821/85 z 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Rozporządzenie 3821/85 (PDF; 2 MB)

Rozporządzenie 1360/2002

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2002, z dnia 13 czerwca 2002 r., dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących [..]

Czytaj całość »

Dyrektywa 2002/15/WE

Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego. [..]

Czytaj całość »