Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Tachografy
cyfrowe

Archiwizacja danych z tachografu cyfrowego - sprawdź ofertę najlepszego rozwiązania do analizy danych z tachografu cyfrowego

Dystrybucja

Zostań naszym dystrybutorem.

Korzystne warunki współpracy.

Przyłącz się do naszego programu partnerskiego.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Ustawy i dyrektywy

Czas pracy kierowcy – ściąga z Rozporządzenia 561/2006

Ściąga z Rozporządzenia 561/2006, uwzględniająca zmianę przepisów, które weszły w życie 11 kwietnia 2007 r. Pobierz i porównaj zmiany w przepisach czasu pracy kierowcy. Pobierz Rozporządzenie 561/2006 – czas pracy kierowcy (PDF; 109 kB)

Rozporządzenie 561/2006

Rozporządzenie 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 od 11 kwietnia 2007 r. [..]

Czytaj całość »

Rozporządzenie 1073/2009

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (wersja przekształcona). Rozporządzenie 1073/2009 (PDF; 454 kB)

Rozporządzenie 3821/85

Rozporządzenie 3821/85 z 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Rozporządzenie 3821/85 (PDF; 2 MB)

Rozporządzenie 1360/2002

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2002, z dnia 13 czerwca 2002 r., dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Rozporządzenie 1360/2002 (PDF; 3,1 MB)

Dyrektywa 2002/15/WE

Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego. Dyrektywa 2002/15/WE (PDF; 140 kB)

Strona 1 z 212
Skontaktuj się z nami

Wyślij do nas wiadomość!

Masz pytanie lub problem? Chętnie Ci pomogę!

rozmowa kontrolowana