Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców są szeroko opisywane w wielu aktach prawnych. Jednak szczególnie w tym zawodzie wiedza i doświadczenie są niezbędne do bezpiecznego wykonywania przewozów drogowych. Dlatego też, nasi trenerzy w sposób praktyczny przygotowują kierowców do pracy w zawodzie.

szkolenie e-toll

4305,00 Dodaj do koszyka

Program szkoleń
Szkolenie odbywa się przez 5 dni

 8:00 – 10:30 – Jakie ustawy regulują czas pracy kierowców i kiedy obowiązują?

10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa

10:45 -12:00 – Normy czasu jazdy, przerw 

12:00 – 12:40 – Przerwa obiadowa

12:40 – 14:45 – Normy dotyczące odpoczynków dziennych i tygodniowych. Warunki rekompensaty

14:45 – 15:00 – Przerwa kawowa

15:00 – 16:00 Podsumowanie zakończone testem sprawdzającym

8:00 – 10:30 – Omówienie testu. Ćwiczenia praktyczne w oparciu o aplikację Tachospeed Online

10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa

10:45 -12:00 – Przeprawy promowe

12:00 – 12:40 – Przerwa obiadowa

12:40 – 14:45 – Normy dotyczące odpoczynków dziennych i tygodniowych

14:45 – 15:00 – Przerwa kawowa

15:00 – 16:00 – Podsumowanie zakończone testem sprawdzającym

8:00 – 10:30 Omówienie testu

Ćwiczenia praktyczne w oparciu o program Tachospeed

Przeprawy promowe

10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa

10:45 – 12:00 – Pojęcie załogi kilkuosobowej, zasady jazdy w załodze. Odpoczynek w załodze

12:00 – 12:40 – Przerwa obiadowa

12:40 – 14:45 – Ćwiczenia praktyczne w oparciu o program Tachospeed

14:45 – 15:00 – Przerwa kawowa

15:00 – 16:00 – Podsumowanie zakończone testem sprawdzającym

8:00 – 10:30 – Omówienie testu. Ćwiczenia praktyczne w oparciu o program Tachospeed

10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa

10:45 -12:00 – Przykłady naliczenia kary – sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD

12:00 – 12:40 – Przerwa obiadowa

12:40 – 14:45 – Wyłączenia ze stosowania norm unijnych i krajowych. Taryfikator kar i mandatów- kto i za co płaci oraz taryfikator w innych krajach UE. Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy

14:45 – 15:00 – Przerwa kawowa

15:00 – 16:00 – Podsumowanie zakończone testem sprawdzającym

8:00 – 10:30 – Omówienie testu. Ćwiczenia praktyczne w oparciu o program Tachospeed

10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa

10:45 -12:00 – Obsługa Tachografów analogowych i cyfrowych. Praktyczne wskazówki obsługi tachografów cyfrowych.  Odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą i stosowaniem norm czasu pracy 

12:00 – 12:40 – Przerwa obiadowa

12:40 – 14:45 – Sposoby i narzędzia kontroli czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków przez kierowcę i przedsiębiorstwo

14:45 – 15:00 – Przerwa kawowa

15:00 – 16:00 – Egzamin

UCZESTNICTWO OBEJMUJE

  • Udział w kursie stacjonarnym lub online
  • Materiały Merytoryczne przygotowane przez Trenera
  • Certyfikat ukończenia kursu
  • Serwis kawowy i obiadowy

SZCZEGÓŁY

Przybliżony czas szkolenia: 40 godzin

Szkolenie w formie on-line

Ostatnie wolne miejsca!

ile to kosztuje?

KOSZT: 3 500zł netto

Proszę o kontakt w sprawie szkolenia