UWAGA! Przed wykonaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową bazy danych.

 1. Moduł manipulacji i naruszeń – moduł umożliwiający weryfikację potencjalnych manipulacji i naruszeń bezpośrednio po imporcie plików cyfrowych:- dla pliku z karty kierowcy – analiza naruszeń dla zakresu 29 dni wstecz dostępna bezpośrednio po zaimportowaniu pliku, możliwość otwarcia podglądu interaktywnego wprost z okna podsumowania importu pliku poprzez dwuklik;- dla pliku z tachografu – szeroki katalog potencjalnych manipulacji dostępny bezpośrednio po zaimportowaniu pliku z tachografu, możliwość bezpośredniego wygenerowania raportu pozwalającego na weryfikację wskazanej manipulacji.
 2. Rozszerzenie analizy naruszeń o weryfikację naruszeń czasu pracy zgodnie z taryfikatorem polskim 2018;
 3. Dodanie opcji automatycznego otwierania bazy po jej utworzeniu;
 4. Optymalizacja prezentowania informacji w oknach początkowych importu plików;
 5. Rozszerzenie funkcjonalności podglądu interaktywnego aktywności;
 6. Dodanie możliwości generowania raportu porównania danych z kart kierowców i tachografu tylko dla dni z naruszeniami;
 7. Rozszerzenie funkcjonalności raportu porównania danych z kart kierowców i tachografu – analiza danych dla pojazdów, dla których nie ma danych z tachografu;
 8. Optymalizacja prezentacji danych o prędkości dla plików S;
 9. Rozszerzenie funkcjonalności wykresu prędkości o możliwość określania prędkości maksymalnej we wskazanym punkcie oraz prędkości średniej dla wskazanego odcinka;
 10. Dodanie możliwości otwarcia lokalizacji plików dla wybranej bazy z widoku okna wyboru bazy;
 11. Rozszerzenie wyszukiwania baz o kolejne warunki;
 12. Wprowadzenie pola zawierającego informację o kraju wystawienia karty kierowcy do edytora kierowców;

W przypadku aktualizacji do wersji 2.87 z wersji 2.81 lub niższej zaleca się w pierwszej kolejności wykonanie aktualizacji programu do wersji 2.82.

Uwaga! Po przeprowadzonej aktualizacji należy uruchomić program na bazie danych z wersji 2.85

 

 1. Wprowadzenie święta 12 listopada 2018 roku do kalendarza świąt polskich

W przypadku aktualizacji do wersji 2.87 z wersji 2.81 lub niższej zaleca się w pierwszej kolejności wykonanie aktualizacji programu do wersji 2.82.

Uwaga! Po przeprowadzonej aktualizacji należy uruchomić program na bazie danych z wersji 2.85

 

 1. Dodano możliwość wygenerowania raportu zawierającego listę kierowców wraz z informacją o popełnionych przez nich najpoważniejszych naruszeniach;
 2. Wprowadzono możliwość importu plików bezpośrednio z plików skompresowanych .ZIP;
 3. Do raportu kontrolnego ITD dodano możliwość wyświetlenia informacji o niepoprawnych podpisach cyfrowych w plikach, na podstawie których raport został wygenerowany.

W przypadku aktualizacji do wersji 2.87 z wersji 2.81 lub niższej zaleca się w pierwszej kolejności wykonanie aktualizacji programu do wersji 2.82.

Uwaga! Po przeprowadzonej aktualizacji należy uruchomić program na bazie danych z wersji 2.85

 

 1. Nowa analiza naruszeń na podstawie przepisów wynikających z Ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 roku (wymagana ręczna zmiana taryfikatora w opcjach programu);
 2. Nowy wykres prędkości obsługujący pliki S (4Hz);
 3. Moduł potencjalnych manipulacji – funkcjonalność wskazująca potencjalne manipulacje kierowców po wczytaniu danych do programu;
 4. Raport oceny ryzyka utraty dobrej reputacji – możliwość weryfikacji ilości naruszeń oraz prawdopodobieństwa kontroli w firmie;
 5. Rozbudowanie funkcjonalności raportu oceny ryzyka w transporcie drogowym;
 6. Rozszerzenie funkcjonalności weryfikacji numerów kart kierowców;

W przypadku aktualizacji do wersji 2.87 z wersji 2.81 lub niższej zaleca się w pierwszej kolejności wykonanie aktualizacji programu do wersji 2.82.

Uwaga! Po przeprowadzonej aktualizacji należy uruchomić program na bazie danych z wersji 2.85