Kodeks Pracy: zmiany od 26 kwietnia 2023!

Od 26 kwietnia 2023 roku obowiązywać będą nowe zapisy w Kodeksie Pracy. Dotyczą one zachowania równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym — tzw. work-life balance.