Ekspert branży transportowej

ustawa o transporcie drogowym

Projekt zmian do ustawy o czasie pracy kierowców

W dniu 29.07.2021 r. do konsultacji publicznych trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministra Infrastruktury. Projekt wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie K11/15 oraz realizuje przepisy Pakietu Mobilności.  Projekt zakłada zmianę przepisów: Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 i 1005), Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz.…

e-toll obu czy zsl

Trudny wybór przewoźników: OBU czy ZSL – jakie urządzenie wybrać?

Wraz z wejściem systemu e-TOLL firmy transportowe muszą zdecydować, które rozwiązanie będzie dla nich najodpowiedniejsze pod kątem przekazywania danych geolokalizacyjnych do nowego systemu poboru opłat. Do wyboru mamy trzy metody wysyłania danych za pomocą urządzenia OBU, ZSL oraz aplikacji mobilnej. Trzecia opcja jednak jest bardziej zawodna i nie sprawdzi się dla firm pokonujących długie trasy. Spis treści OBU (On-Board-Unit): ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny):…

moneta

Wynagrodzenie minimalne w 2022 r.

23 lipca 2021r. Rządowe Centrum Legislacji opublikował na stronie internetowej projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r. Projekt rozporządzenia jest wynikiem braku porozumienia co do przyszłorocznej wysokości płacy minimalnej w Radzie Dialogu Społecznego. Związkowcy chcieli podwyżki na poziomie 12 proc., a pracodawcy proponowali do 5,1 proc. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów od 01 stycznia 2022r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 3000 zł,…

ikona listu w kopercie

Apel Ministrów transportu 8 krajów UE o wstrzymanie prac nad Pakietem Mobilności

30 marca 2020 r. z inicjatywy ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, ministrowie ds. transportu Polski, Węgier, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Rumunii, Malty i Cypru wystosowali do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącej Komisji Europejskiej i Prezydencji Chorwackiej w Radzie UE list z apelem o zawieszenie prac nad częścią socjalną i rynkową Pakietu Mobilności do czasu zakończenia pandemii COVID-19. Chodzi zwłaszcza o obowiązek powrotu ciężarówek do kraju siedziby firmy, ograniczenia w kabotażu i ilości rozładunków i załadunków. Sygnatariusze…

zielona i czerwona droga

Zielone korytarze dla transportu

23 marca Komisja Europejska przedstawiła wytyczne dotyczące zarządzania granicami w celu zapewnienia stałego przepływu towarów w całej UE dzięki zielonym korytarzom.   Zielone korytarze dla transportu Państwa członkowskie zostały poproszone o niezwłoczne oznaczenie wszystkich właściwych wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako przejść granicznych dla „zielonych korytarzy”, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Skrócenie czasu oczekiwania na granicach…

tachograf stoneridge

Błąd X35 występujący w tachografach Stoneridge 

Przedsiębiorcy, którzy w swoich pojazdach posiadają tachograf nowej generacji Stoneridge SE5000-8 „Rev A”, który został sparowany z czujnikiem ruchu KITAS4 produkcji firmy Continental mogą w niektórych przypadkach wpaść w kłopoty w trakcie kontroli i zostać oskarżeni o manipulację w zapisie tachografu w przypadku kontroli. Co może spowodować taki stan rzeczy? Obecnie istnieją dwa rodzaje czujników ruchu zatwierdzone do stosowania wraz z inteligentnymi tachografami, są to modele, TACH3 i KITAS4 wykonane zgodnie z normą ISO 16844-3, która określa…

mężczyzna ze skoroszytem

Badania techniczne pojazdów

Ostatnio głośno się zrobiło na temat badań technicznych pojazdów. A wszystko za sprawą niedawnych zmian w przepisach, a dokładniej nowej sankcji za brak badań technicznych nakładanych przez organy kontrolne. We wrześniu 2018 r. ukazała się nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która zawiera m.in. załączniki określające wysokości kar za naruszenia określonych przepisów. Znajdziemy tam kary pieniężne za naruszenia norm czasu pracy, naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym, ale są tam również sankcje za niepoddanie…

ciężarówka a nacisk na oś napędową

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie kar za nacisk osi napędowej

Polska przegrywa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W sprawie ruchu ciężarówek z naciskiem osi 11,5 tony polska administracja poniosła porażkę, a skarga okazała się uzasadniona. Co to oznacza dla kierowców i firm transportowych?   Ważny wyrok dla kierowców Jednym z celów integracji europejskiej było wsparcie dla ruchu transgranicznego. Dlatego do 2011 roku Polska była zobowiązana…

Zacieśnienie współpracy pomiędzy Pip i Itd

Zacieśnienie współpracy pomiędzy PIP i ITD

Podpisy zostały złożone, więc rozpoczyna się nowy rozdział we współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Inspekcją Transportu Drogowego. W jakim zakresie obie instytucje przewidują współdziałanie? Co to oznacza dla zawodowych kierowców?   Bliższa współpraca, większa skuteczność 7 marca 2019 roku w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy spotkali się: • Główny Inspektor Pracy – Wieszław Łyszczek, •…