kody krajów w pakiecie mobilności

Pakiet mobilności a wpis kodu kraju – jak uniknąć kar?

Zmiany przepisów związane z wprowadzaniem pakietu mobilności w 2020 roku w dalszym ciągu mogą zaskakiwać kierowców czy przedsiębiorców w trakcie kontroli drogowych, czy w przedsiębiorstwie.   W 2020 do rozporządzenia 165/2014, w art. 34 dodano zapis, zgodnie z którym kierowca pojazdu wyposażonego w tachograf analogowy, nanosi symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy. Ponadto, na początku pierwszego postoju kierowcy w tym państwie członkowskim kierowca wprowadza również symbol państwa, do którego wjechał, po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego.…